5.Sınıf Işığın Yayılması Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ortamların hangisinde ses en hızlı iletilir?

A
hava
B
su
C
tahta
D
naylon
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam maddedir?

A
Su
B
Hava
C
Cam
D
Buzlu cam
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinden çıkan ses en az duyulur?

A
cam bardak
B
tahta kaşık
C
porselen tabak.
D
plastik top
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bir cismin yapıldığı madde değişirse ürettiği ses de değişir.
B
Bir cismin ortamı değişirse ürettiği ses de değişir.
C
Farklı kaynaklar tarafından oluşturulan ışık miktarı farklıdır.
D
Işık ve ses birer enerji türü değildir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde verilen madde binalarda ses yalıtım maddesi olarak kullanılmaz?

A
köpük
B
plastik
C
çift cam
D
buzlu cam
Soru 6
 1. Ampul
 2. Gaz lambası
 3. Kasetçalar
 4. Gitar
 5. Mum
 6. Keman
Yukarıdakilerden kaç tanesi ses kaynağıdır?

A
5
B
2
C
4
D
3
Soru 7
Bir ışık kaynağından her yöne ne kadar ışın çizilebilir?

A
Hiç çizilmez
B
İki ışın çizilir
C
Bir ışın çizilir
D
Sayısız ışın çizilir
Soru 8
 1. Katı
 2. Sıvı
 3. Gaz
Yukarıda verilen ortamlardan hangilerinde ses yayılır?

A
1-2
B
1-3
C
2-3
D
1-2-3
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını önlemeyle ilgilidir?

A
ses geçirgenliği
B
ses frekansı
C
ses yalıtımı
D
ses iletimi
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Işık kaynağının sayısı gölge sayısını etkiler.
B
El fenerinden çıkan ışık doğrusal yayılır.
C
Işık saydam maddelerden geçer.
D
Işık kaynağı cisme yaklaştırıldığında cismin gölgesi küçülür.
Soru 11
Ayşe, kitabını bir ağacın altında gölgenin en uzun olduğu zamandan en kısa olduğu zamana kadar okumaktadır. Ayşe’nin kitap okuduğu zaman aralığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Sabahtan akşama kadar
B
Sabahtan öğleye kadar
C
Öğleden akşama kadar
D
Öğleden bir sonraki öğleye kadar
Soru 12
“…… saydam olmayan maddelerden geçer, ama…… saydam olmayan maddelerden geçemez.”cümlesinde boşluklara sıra ile hangi kelimeler getirilmelidir?

A
ses-ışık
B
ışık-ses
C
ışık-ses kaynağı
D
ses-yansıma
Soru 13
Aşağıda gölge ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur?

A
Işık kaynağının önüne saydam olmayan bir madde konulmasıyla gölge oluşur.
B
Işık kaynağının ortasına saydam madde konulmasıyla gölge oluşur.
C
Saydam cisimlerin arkasında oluşan aydınlık bölgeye gölge denir.
D
Gölge, ışık geçirmeyen maddelerden ışıksız ortamda oluşur.
Soru 14
Işık yayılırken oluşan şekil aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Dik
B
Dairesel
C
Doğrusal
D
Eğriler boyunca
Soru 15
Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Ses veren tüm varlıklar ses kaynağıdır.
B
Teyp, radyo gibi aletler yapay ses kaynaklarıdır.
C
Ses kaynakları; yapay ve doğal ses kaynaklarıdır.
D
Ses düz doğrular şeklinde etrafa yayılır.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

A
Gaz lambası
B
Güneş
C
Ampul
D
El feneri
Soru 17
 1. Fonograf
 2. Pikap
 3. Gramofon
 4. Kasetçalar
 5. CD çalar
Yukarıdaki ses kaynaklarının önceden sonraya gelişim sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
2-3-1-4-5
B
4-3-2-1-5
C
1-3-2-4-5
D
1-2-3-4-5
Soru 18
Dünya, Güneş ile Ay arasında kalarak Ay’ın, Dünya’nın gölgesi içinde kalması olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya tutulması
B
Gökkuşağı
C
Güneş tutulması
D
Ay tutulması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi sesin oluşumunun temel nedenini açıklamaktadır?

A
Ses dalgalar hâlinde oluşur.
B
Canlıların ses telleri çarpışarak ses oluşur.
C
Ses, maddenin kendisinden kaynaklanır.
D
Nesnelerin titreşimleri sayesinde ses oluşur.
Soru 20
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

A
Buzlu Cam - Yarı Saydam Madde
B
Cam - Saydam madde
C
Hava - Yarı saydam Madde
D
Kitap - Saydam Olmayan madde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön