TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türünü korumak için:

I:Tabiat parkları oluşturulmalıdır.

II: Risk altındaki canlıların avlanması tamamen yasaklanmalıdır.

III: İnsanların bu canlıları evlerine almalarına izin verilmelidir.

uygulamalarından hangileri yapılabilir?    

 

A
I ve II.
B
I, II ve III.
C
II ve III.
D
I ve III.
Soru 2
Aşağıdaki cisimlerden hangisi gölge oluşturmaz?

A
Futbol topu
B
Kitap
C
Cam
D
Ayna
Soru 3
Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmemiştir?    

 

A
Dinazor
B
Van kedisi
C
Moa kuşu
D
Mamut
Soru 4
Işığın madde ile karşılaşması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?      

 

A
Yarı saydam maddeler ışığın bir kısmını geçirir.
B
Opak maddeler inceleştirildiğinde yarı saydam özellik kazanabilir.
C
Saydam maddelerin kalınlığı arttıkça saydamlık özelliği azalır.
D
Yarı saydam maddelerin gölgesi oluşmaz.
Soru 5
Biyoçeşitliliğinin korunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yağ atıkları lavabolara dökülmeli
B
Geri dönüşümlü ürünler kullanılmalı
C
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı
D
Fabrika atıkları için arıtma tesisleri kurulmalı
Soru 6
Aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı daha fazla geçirir?    

 

A
Sisli hava
B
Kese kağıdı
C
Siyah poşet
D
Şeffaf naylon
Soru 7
Aşağıda gölge oluşumu ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?  

 

A
Bir cismin gölge boyu ışığın rengine bağlıdır.
B
Gölgenin yönü ve büyüklüğü ışığın konumuna göre değişir.
C
Cisimlerin gölgelerinin boyu hep aynıdır.
D
Renkli bir ışık kaynağı ile oluşturulan gölge de renkli olur.
Soru 8
Gölge oluşumu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?      

 

A
Cisimlerin gölgelerinin boyu cismin boyuna bağlıdır.
B
Gölge boyu, opak cisim ile gölgenin düştüğü yüzey arasındaki mesafeye bağlıdır.
C
Gölge boyu, opak cisim ve ışık kaynağının arasındaki mesafeye bağlıdır.
D
Madde çeşidi gölge oluşumunu etkilemez.
Soru 9
Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi çevrede diğerlerinden daha uzun süreli ve kalıcı kirliliğe sebep olmaktadır?

A
Rüzgâr
B
Güneş
C
Kömür
D
Akarsu
Soru 10
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    

 

A
Sis kalınlığı artarsa yarı saydam özelliğini kaybeder.
B
Işık her zaman maddenin içerisinden geçebilir.
C
Saydam maddenin kalınlığı arttıkça, saydamlık özelliği azalır.
D
Renkli poşet yarı saydam özellik gösterir.
Soru 11
Doğal sebepler ve insanların faaliyetleri canlıların yok olmasına neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkmaz?      

 

A
Aşırı avlanma
B
Ormanlık alanların imara açılması
C
Canlı türleri arasında rekabet
D
Çevre kirliliği
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin insanlara sağladığı faydalardan birisi değildir?    

 

A
Pamuk bitkisinden iplik üretimi
B
Ormanların hayvanlara barınak sağlaması
C
Söğüt yaprağından ilaç üretimi
D
Meşe ağacından mobilya üretimi
Soru 13
Bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları ve kimyasal gübreler öncelikle hangi kirliliğe neden olur?    

 

A
su kirliliğine
B
ışık kirliliğine
C
toprak kirliliğine
D
hava kirliliğine
Soru 14
Gölge aşağıdakilerden hangisi sonucu oluşur?    

 

A
Işığın kırılması
B
Işığın dağılması
C
Işığın yansıması
D
Işığın engellenmesi
Soru 15
Kaynağından çıkan ışınlar nasıl yayılır?        

 

A
Eğrisel
B
Bütünsel
C
Doğrusal
D
Dalgalar
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A
Ormanlar tahrip edilmemelidir.
B
Aşırı avlanmanın önüne geçilmelidir.
C
Doğal su kaynakları kurutulmalıdır.
D
Doğal yaşam alanları koruma altına alınmalıdır.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi ışığın bir dogru boyunca yayıldığını kanıtlamaz?    

 

A
Işığın opak maddelerden geçmemesi
B
Güneş tutulması
C
Ay tutulması
D
Gölge oluşumu
Soru 18
Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve düzensiz şehirleşme sonucunda birçok çevre sorunu ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarına neden olmaz?      

 

A
Deodorant kullanımını artırmak
B
Tarımsal mücadele ilaçlarını bolca kullanmak
C
Çevredeki bitki sayısını artırmak
D
Fosil yakıt kullanımını artırmak
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    

 

A
Boşluk saydam madde olduğu için ışığı geçirir.
B
Evin duvarı ışığı geçirmez.
C
Derin okyanus tabanlarına ışık ulaşmaz.
D
Bulutlu havada Güneş ışığının tamamı yeryüzüne ulaşmaz.
Soru 20
Gölge ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

A
Bir cismin gölgesi her zaman eşit olur.
B
Bir cismin gölgesi kendisinden küçük olabilir.
C
Bir cismin gölgesi kendisinden büyük olabilir.
D
Bir cismin gölgesi kendisi ile aynı boyutta olabilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön