Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmedir?

A
Çaya limon sıkılması
B
Suyun elektrolizi
C
Tuzun suda çözülmesi
D
Bakırın oksitlenmesi
Soru 2
  • 1.Buzdolabından çıkardığımız cam şişenin üzerinde su damlacıklarının oluşması.
  • 2.Kesilen karpuzu güneş ışığını doğrudan alan bir yere bıraktığımızda karpuzun soğuması.
  • 3.Elimize kolonya döktüğümüzde elimizin serinlemesi.
Yukarıdaki örneklerde gerçekleşen hal değişimlerinden hangileri ısı alarak gerçekleşir?

A
1,2 ve 3
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 3
  • Elif: Kaynama, ısı vererek gerçekleşir.
  • Ezgi: Buharlaşma ısı alarak gerçekleşir.
  • Ayla: Sıvılar belli bir sıcaklıkta kaynar.
Yukarıda konuşmaları verilen öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin verdiği cevap doğrudur?  

 

A
Ezgi ve Elif
B
Elif ve Ayla
C
Ezgi ve Ayla
D
Elif, Ezgi ve Ayla
Soru 4
Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

A
Yıldırım
B
El feneri
C
Güneş
D
Ateş böceği
Soru 5
Işığın izlediği yol hangisiyle gösterilebilir?

 

A
Işın demeti
B
Işık kaynağı
C
Işık ışını
D
Işık yolu
Soru 6
Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Madde sıcaklığının değişmesi için ısı alış verişinin olması gerekir.
B
Sıcaklık madde moleküllerinin ortalama hızları ile orantılı fiziksel bir büyüklüktür.
C
Isı ise, moleküllerin kinetik enerjilerinin toplamı ile ilgili bir enerji çeşididir veya maddeye verilen ya da maddeden alınan enerji çeşidine ısı enerjisi denir.
D
Isı birimi derece, sıcaklık birimi ise kalori yada joule dir.
Soru 7
  • Rana: Su buharlaşırken …… A………
  • Eylül: Su buharı yoğuşurken ……B………
Rana ve Eylül’ün verdiği bilgilerin doğru olması için A ve B harfleri ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
ısı alır - ısı alır
B
ısı alır- ısı verir
C
ısı verir - ısı alır
D
ısı verir-ısı verir
Soru 8
Islak çamaşırların kış aylarında geç kuruması ve yaz aylarında çabuk kurumasının temel nedenini göz önünde bulundurduğumuzda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşırız?  

 

A
Buharlaşma maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
B
Buharlaşma sadece kış aylarında olur.
C
Maddeler her sıcaklıkta buharlaşır.
D
Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı da artar.
Soru 9
Işık kaynağından yayılan ışınlar nasıl yayılır?

A
Bütünsel
B
Eğrisel
C
Dalgalar
D
Doğrusal
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ısının madde üzerinde kimyasal değişimine örnektir?

A
Kömürleşme
B
Genleşme
C
Erime
D
Donma
Soru 11
Işığın madde ile karşılaşması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Yarı saydam maddelerin gölgesi oluşmaz.
B
Saydam maddelerin kalınlığı arttıkça saydamlık özelliği azalır.
C
Opak maddeler inceleştirildiğinde yarı saydam özellik kazanabilir.
D
Yarı saydam maddeler ışığın bir kısmını geçirir.
Soru 12
Buzdolabının dondurucu bölümüne konulan ve yeterli süre bekletilen sıvı bir maddede aşağıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşir?

A
Isınma-donma
B
Isınma-erime
C
Soğuma-donma
D
Soğuma-erime
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmedir?

A
Sütün ekşimesi
B
Yoğurttan ayran yapılması
C
Sütten peynir yapılması
D
Sütten yoğurt yapılması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma sonucu gerçekleşen olaylardan birisi değildir?

A
Çamaşırların kuruması.
B
Yaz aylarında göl sularının seviyesinin azalması.
C
Havadaki su buharının yağmura dönüşmesi.
D
Oda sıcaklığında bir süre bekletilen bardaktaki suyun miktarının azalması.
Soru 15
Aşağıdaki olaylardan hangisi ısı alış-verişine göre diğerlerinden farklıdır?  

 

A
Süblimleşme
B
Kaynama
C
Erime
D
Donma
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ışığın bir doğru boyunca yayıldığına örnek gösterilemez?

A
Gökkuşağı oluşurken ışığın kırılması
B
Lazer ışığının doğrusal yayılması
C
Deniz fenerinin etrafa ışık saçması
D
Mumun etrafı aydınlatması
Soru 17
  • 1- Sıvı maddenin ısı vererek katı / gaz hale geçmesine donma denir.
  • 2- Sıvı maddelerde kaynama / buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
Yukarıda verilen bilgilerin anlamlı ve doğru olması için altı çizili sözcüklerden hangileri çıkarılmalıdır?  

 

A
gaz – kaynama
B
gaz – buharlaşma
C
katı – buharlaşma
D
katı – kaynama
Soru 18
Aşağıda verilen yansıma kanunları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Gelen ışın ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
B
Gelme açısı ile yansıma açısı eşittir.
C
Işın normal üzerinden gelirse, normal üzerinden yansır.
D
Gelen ışın ile yansıyan ışın birbirine eşittir.
Soru 19
Işığın yayılması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Işığın yayılması engellenebilir.
B
Işık sadece tutulduğu tarafa doğru yayılır.
C
Işık yayılma yönünü değiştirebilir.
D
Cisimler ışık sayesinde görülebilir.
Soru 20
Aşağıda verilen ışığın yansıması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Işık cisimlerin görünmesi için gereklidir.
B
Parlak bütün cisimler ışığı düzgün yansıtır.
C
Pürüzlü yüzeyler dağınık yansımaya neden olur.
D
Her maddenin yansıttığı ışık farklıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön