Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ay’ın hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ay kendi ekseni etrafında 8 gün 27 saatte döner.
B
Ay Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında döner.
C
Ay’ın kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafından dönüş süreleri eşittir.
D
Ay’ın aynı görünüşe (Aynı evreye) ulaşması 29,5 gün sürer.
Soru 2
Ay yüzeyine gök cisimlerinin düşmesi (çarpması) sonucunda oluşmuş çukurlara ne ad verilir?

A
Krater
B
Kuyu
C
Göl
D
Deniz
Soru 3
Dünya'dan bakıldığında Ay'ın bazı kısımları karanlık bazı kısımları ise nispeten daha aydınlık görülmesinin nedeni nedir?

A
Ay yüzeyinin girintili çıkıntılı olması.
B
Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesi.
C
Ay yüzeyinin kumla kaplı olması.
D
Ayda atmosfer olmaması.
Soru 4
Ay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ay’ın yüzeyindeki kraterler meteorların çarpması sonucu oluşmuştur.
B
Dünya’ya ortalama uzaklığı 384.000 km’dir.
C
Ay’ın yüzeyi ince bir toz tabakası bulunmaktadır.
D
Ay’ın yüzeyi pürüzsüzdür.
Soru 5
Ay yüzeyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünyadan bakıldığında Ay Dağları nispeten daha aydınlık görülür.
B
Ay yüzeyindeki dağlıklar, tepeler Dünya’dan nispeten açık renkte görülür.
C
Dünyadan aydınlık olarak görülen yerler Ay Denizi olarak adlandırılır.
D
Ay yüzeyindeki düzlükler Dünya’dan karanlık görülür.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Ayda atmosfer bulunmamasının bir sonucu değildir?

A
Ay’ın atmosferi olmadığı için yağış, rüzgar gibi hava olayları Ay’da görülmez.
B
Atmosferin olmaması gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkını artırır.
C
Astronotların Ay’da bıraktıkları ayak izleri bozulmadan kalır.
D
Ay’ın yüzeyinde dağlar, vadiler ve kayalıklar bulunur.
Soru 7
Ay yüzeyinde çok fazla krater olmasının temel nedeni nedir?

A
Ay’ın atmosferinin olmaması.
B
Ay’ın yüzeyinin kumlarla kaplı olması.
C
Sönmüş volkanik dağlar.
D
Ay’ın yapısının kayaçlardan oluşması.
Soru 8
Ay ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Ay, Dünya'dan ağırlıkça ve hacimce oldukça küçüktür.
B
Ay’ın kendine özgü geniş bir atmosferi vardır.
C
Ay yüzeyinde kraterler, dağlar vardır.
D
Ay, Dünya sularında gelgit oluşturur.
Soru 9
  • Ay’da atmosfer (Hava, oksijen) yoktur.
  • Ay’da su yoktur.
  • Ay’ın gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazladır.
  • Ay’ın yer çekimi çok azdır. Atmosfer oluşamaz.
  • Güneşten gelen zararlı ışınların Ay yüzeyine ulaşması.
  • Uzaydan gelen meteorların olması.
  • Besin bulunmaması. Yukarıdakilerden kaç tanesi Ay’da yaşam olmamasının nedenlerindendir?

 

A
4
B
7
C
6
D
5
Soru 10
Ay’ın temel özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A
Dünya'mızın uydusudur.
B
Dünya'ya en yakın gök cismidir.
C
Ay doğal bir ışık kaynağıdır.
D
Ay'ın şekli küreye benzer.
Soru 11
Ay’ın yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Ay’da su ve hava bulunmamaktadır.
B
Ay Dünya’nın tek yapay uydusudur. Bize en yakın gök cismidir.
C
Ayın çapı Dünya’nın çapının 1/4’ü kadardır.
D
Ay’ın atmosferi yok denecek kadar azdır.
Soru 12
Ay’ın yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Toprak
B
Taş ve kum
C
Kaya
D
Krater
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön