5.Sınıf Biyoçeşitlilik Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli tükenmiştir?

A
Kelaynak
B
Panda
C
Mamut
D
Bozayı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin biyoçeşitliliğini etkilemez?

A
Toprak yapısı
B
İklim
C
Coğrafi konum
D
Hava
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan canlı türlerinden birisi değildir?

A
Denizli horozu
B
Akdeniz foku
C
Acem ceylanı
D
Çizgili sırtlan
Soru 4
Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşitçe zenginliğine ne ad verilir?

A
Biyoloji
B
Ekosistem
C
Habitat
D
Biyoçeşitlilik
Soru 5
Biyoçeşitlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ülkemiz biyoçeşitlilik yönünden zengindir.
B
Biyoçeşitliliği korumak devletin görevidir.
C
Biyolojik çeşitlilik ile ekosistemler dengede kalır.
D
Biyoçeşitlilik sağlığımızı destekler.
Soru 6
Asya Fili, Kafkas Bizonu, Asya Aslanı, Asya Çitası gibi canlılardan kaç tanesinin Türkiye’de nesli tükenmiştir?

A
2
B
1
C
3
D
4
Soru 7
Biyoçeşitlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ülkemizde yaşayan kelaynak kuşu, sülün, kardelen çiçeği, Akdeniz foku gibi canlılar nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.
B
Dinazor, moa kuşu, mamut nesli tükenmiş canlılardandır.
C
Deprem sel gibi doğal afetler biyoçeşitliliği etkilemez.
D
Çevre kirliliği, orman yangınları kontrolsüz avlanma gibi olaylar biyoçeşitliliği azaltır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?

A
Kelaynak kuşu
B
Domuz
C
Dinazor
D
Güvercin
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi altında olan canlı türlerini koruma amaçlı alınacak önlemlerden birisi olamaz?

A
Nesli tükenme tehlikesi olan canlıların doğal yaşam alanları koruma altına alınmalı.
B
Nesli tükenme tehlikesi olan canlıların yasadışı avlanmaları engellenmeli.
C
Sanayi üretiminin durdurulması ve kırsal yaşamın özendirilmesi.
D
Aşırı otlatma ve bitkilerin aşırı toplanması faaliyetleri kontrol altına alınmalı.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ye özgü nesli devam eden canlı türlerinden birisi değildir?

A
Kafkas Bizonu
B
Van Kedisi
C
Kangal Köpeği
D
Ankara Keçisi
Soru 11
Biyoçeşitliliğin korunması aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A
Endüstriyel gelişmelere
B
İnsanların bilinçlendirilmesi
C
Her türlü kirliliğin önlenmesi
D
Doğal hayatın korunması
Soru 12
Biyoçeşitlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Biyoçeşitlilik ekosistemin işleyişini kolaylaştırır.
B
Biyoçeşitliliğin fazla olması tarım ve sanayi alanında sıkıntı yaratır.
C
Biyoçeşitlilik doğal zenginliktir.
D
Biyoçeşitlilik doğa turizmini katkı sağlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön