5.Sınıf Canlılar Dünyası Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki hayvan ve üreme eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A
Yarasa -doğurarak
B
At - doğurarak
C
Köpek balığı- yumurtayla
D
Balina -yumurtayla
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir anlam ifade etmektedir?

A
Canlı
B
Hayvan
C
Mikrop
D
Bitki
Soru 3
Vücut yapısında kemik ve iskelet sistemi bulunan hayvanların ortak adı nedir?

A
Sürüngen
B
Omurgalı
C
Memeli
D
Kemikli
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için geçerli değildir?

A
Besin üretme
B
Solunum yapma
C
Üreme
D
Beslenme
Soru 5
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?

A
Beslenmeleri
B
Sürüleri
C
Üremeleri
D
Yaşadığı ortam
Soru 6
Doğurarak çoğalan hayvanların ortak adı nedir?

A
Omurgalı
B
Memeli
C
İskeletli
D
Analı
Soru 7
Bitkileri üreme şekillerine göre sınıflandırırken hangi bölümü dikkate alınır?

A
Çiçek
B
Gövde
C
Yaprak
D
Kök
Soru 8
Eğrelti otu, kara yosunu gibi itkilerin ortak özelliği hangisidir?

A
Suda yaşarlar
B
Çiçeksiz bitkidirler
C
Solunum yapmazlar
D
Kökten ürerler
Soru 9
Aşağıdaki canlı guruplarının hangisinde fotosentez olayı görülür?

A
Bakteriler
B
Bitkiler
C
Hayvanlar
D
Mantarlar
Soru 10
Mikroskobik canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Canlı vücutları sıcaklık ve besin açısından mikroskobik canlılar için yaşamaya elverişli değildir.
B
Deniz, göl ve okyanuslarda yaşayan bazı mikroskobik canlılar suyu oksijen bakımından zenginleştirir.
C
Mikroskobik canlılarhava, suve toprak gibi doğal ortamlarda ve uygun sıcaklık ve besin olan her ortamda yaşarlar.
D
Dışarıda bırakılan yiyeceklerde çoğalan mikroskobik canlılar besinlerin bozulmasına neden olur. Bu besinlerin kokuları ve görünümleri de bozuktur.
Soru 11
Aşağıdaki canlı sınıflarından hangisinin yaşam alanı diğerlerinden daha geniştir?

A
Bakteriler
B
Bitki
C
Hayvan
D
Mantar
Soru 12
Bitkiler kendileri ve diğer canlılar için besin üretirler. Bitkilerini besin üretmesinde etkili olan bölümü hangisidir?

A
Çiçek
B
Kök
C
Gövde
D
Yaprak
Soru 13
Yeryüzünde milyonlarca canlı vardır. Bunların her birini incelemek çok zordur. Canlıları incelemek için ne yapılmıştır?

A
Ayrıştırma
B
Evcilleştirme
C
Sınıflandırma
D
Damgalama
Soru 14
Aşağıdaki canlılardan hangisinin beslenme şekli diğerlerinden farklıdır?

A
Bitkiler
B
Mantarlar
C
Mikroskobik canlılar
D
Hayvanlar
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bitki çeşitliliğini en çok etkiler?

A
Toprak yapısı
B
İklim
C
İnsanlar
D
Su kaynakları
Soru 16
Aşağıdaki canlılardan hangisini her yerde görmek mümkündür?

A
Balık
B
Bitki
C
Aslan
D
Yarasa
Soru 17
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi vücut yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Balık
B
Yılan
C
Kelebek
D
Kuş
Soru 18
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?

A
Psikolojileri
B
Hareketleri
C
İç yapıları
D
Dış görünüşleri
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi çöl ortamında yaşayan bitkilerdendir?

A
Kaktüs
B
Kara yosunu
C
Ağaç
D
Eğrelti otu
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A
Bakteri
B
Mantar
C
Bitki
D
Hayvan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön