Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A
Hayvan
B
Bitki
C
Bakteri
D
Mantar
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir anlam ifade etmektedir?

A
Canlı
B
Bitki
C
Hayvan
D
Mikrop
Soru 3
Yeryüzünde milyonlarca canlı vardır. Bunların her birini incelemek çok zordur. Canlıları incelemek için ne yapılmıştır?

A
Ayrıştırma
B
Evcilleştirme
C
Sınıflandırma
D
Damgalama
Soru 4
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?

A
Psikolojileri
B
Dış görünüşleri
C
Hareketleri
D
İç yapıları
Soru 5
Mikroskobik canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Canlı vücutları sıcaklık ve besin açısından mikroskobik canlılar için yaşamaya elverişli değildir.
B
Mikroskobik canlılarhava, suve toprak gibi doğal ortamlarda ve uygun sıcaklık ve besin olan her ortamda yaşarlar.
C
Deniz, göl ve okyanuslarda yaşayan bazı mikroskobik canlılar suyu oksijen bakımından zenginleştirir.
D
Dışarıda bırakılan yiyeceklerde çoğalan mikroskobik canlılar besinlerin bozulmasına neden olur. Bu besinlerin kokuları ve görünümleri de bozuktur.
Soru 6
Canlıları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisi alınmaz?

A
Beslenmeleri
B
Yaşadığı ortam
C
Üremeleri
D
Sürüleri
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için geçerli değildir?

A
Beslenme
B
Solunum yapma
C
Besin üretme
D
Üreme
Soru 8
Aşağıdaki canlı guruplarının hangisinde fotosentez olayı görülür?

A
Bakteriler
B
Mantarlar
C
Bitkiler
D
Hayvanlar
Soru 9
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi vücut yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Kuş
B
Yılan
C
Balık
D
Kelebek
Soru 10
Vücut yapısında kemik ve iskelet sistemi bulunan hayvanların ortak adı nedir?

A
Omurgalı
B
Kemikli
C
Memeli
D
Sürüngen
Soru 11
Eğrelti otu, kara yosunu gibi itkilerin ortak özelliği hangisidir?

A
Solunum yapmazlar
B
Çiçeksiz bitkidirler
C
Kökten ürerler
D
Suda yaşarlar
Soru 12
Bitkileri üreme şekillerine göre sınıflandırırken hangi bölümü dikkate alınır?

A
Kök
B
Çiçek
C
Yaprak
D
Gövde
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bitki çeşitliliğini en çok etkiler?

A
Su kaynakları
B
İklim
C
İnsanlar
D
Toprak yapısı
Soru 14
Bitkiler kendileri ve diğer canlılar için besin üretirler. Bitkilerini besin üretmesinde etkili olan bölümü hangisidir?

A
Çiçek
B
Kök
C
Yaprak
D
Gövde
Soru 15
Doğurarak çoğalan hayvanların ortak adı nedir?

A
Omurgalı
B
İskeletli
C
Memeli
D
Analı
Soru 16
Aşağıdaki canlılardan hangisinin beslenme şekli diğerlerinden farklıdır?

A
Mantarlar
B
Bitkiler
C
Hayvanlar
D
Mikroskobik canlılar
Soru 17
Aşağıdaki hayvan ve üreme eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A
Balina -yumurtayla
B
Köpek balığı- yumurtayla
C
At - doğurarak
D
Yarasa -doğurarak
Soru 18
Aşağıdaki canlılardan hangisini her yerde görmek mümkündür?

A
Yarasa
B
Balık
C
Aslan
D
Bitki
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi çöl ortamında yaşayan bitkilerdendir?

A
Kara yosunu
B
Kaktüs
C
Eğrelti otu
D
Ağaç
Soru 20
Aşağıdaki canlı sınıflarından hangisinin yaşam alanı diğerlerinden daha geniştir?

A
Mantar
B
Bitki
C
Bakteriler
D
Hayvan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön