5.Sınıf Elektrik Devre Elemanları Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir elektrik devresinde akımın yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
(-) den (+) ya doğru
B
(+) dan (-) ye doğru
C
(-)den (-) ye doğru
D
(+)dan (+) ya doğru
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarını birleştirip, devrede elektrik akımının dolaşmasını sağlar?

A
anahtar
B
iletken tel
C
duy
D
pil
Soru 3
Basit bir elektrik devresi yapmak isteyen bir öğrencinin hangisini kullanmasına gerek yoktur?

A
Anahtar
B
Pil
C
Sigorta
D
Ampul
Soru 4
Elektrikle çalışan bir aleti çalıştırmak için düğmesine bastığımızda gerçekleşen olay için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Aletin devresi çalışır.
B
İçindeki devre açılır.
C
Aletin içindeki devre tamamlanır.
D
Devredeki anahtar kapanır.
Soru 5
Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren cisim hangisidir?

A
pil
B
ampul
C
duy
D
anahtar
Soru 6
Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısını arttırdığımızda ampulün parlaklığı nasıl değişir?

A
Azalır
B
Önce azalır, sonra artar
C
Artar
D
Değişmez
Soru 7

I. Pil sayısını artırmalıdır.

II. Bağlantı kablosunu uzatmalıdır.

III. Ampul sayısını azaltmalıdır.

Emir, yaptığı devrede ampullerin parlaklığını artırmak istiyor. Emir yukarıdaki değişikliklerden hangisini ya da hangilerini yaparsa bunu başarabilir?

 

A
I, III
B
II, III
C
I, II
D
Yalnız I
Soru 8
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Anahtar: Anahtar kapalı konumda iken devre de kapalıdır.
B
Pil: Devreye elektrik enerjisi sağlar
C
Ampul: Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
D
Kablo: Devre elemanlarını birbirine bağlar.
Soru 9
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Devredeki değişkenlerin ampulün parlaklığına etkisi yoktur.
B
Devredeki ampulün parlaklığını pil ve ampul sayısını değiştirerek artırıp, azaltabiliriz.
C
Bir devrede pil sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı da artar.
D
Devredeki pil sayısı azaltılırsa ampulün parlaklığı da azalır.
Soru 10

I- Üreteç sayısını arttırmak

II- Ampul sayısını azaltmak

III- Tel ayısını artırmak

VI- Anahtar sayısını artırmak

Yukarıdakilerden hangileri bir devredeki ampul parlaklığını artırmanın yollarındandır?

A
II-III
B
I-II
C
I-IV
D
I-III
Soru 11
Ayşe, bir devrede ampul sayısı ile ampullerin parlaklığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmek istiyor. Ayşe, hangi devre elemanının sayısını sabit tutar?

A
duy
B
bağlantı kablosu
C
ampul
D
pil
Soru 12
Bir devrede aşağıdakilerden hangisini yapmak, lamba parlaklıklarını değiştirmez?

A
Devreye bir pil daha eklemek.
B
Devredeki anahtarı açmak.
C
Devre kablolarını uzatma.
D
Devreye bir lamba daha eklemek.
Soru 13
İki pil,iki ampul ve anahtardan oluşan devrede ampulün parlaklığını arttırmak için aşağıdakilerden yapılmalıdır?

A
Pil sayısı azaltılmalıdır
B
ampul sayısı azaltılmalıdır
C
ampul sayısı arttırılmalıdır
D
Piller devreden çıkartılmalı
Soru 14
Bir devrede iki ampul de yanmaktadır. Devredeki ampullerden biri duyundan çıkarılırsa devrede ne gibi bir değişiklik olur?

A
Diğer ampulün parlaklığı azalır.
B
Devredeki pil çabuk biter.
C
Diğer ampul söner.
D
Diğer ampul daha parlak yanar.
Soru 15
Arda pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablosu kullanarak basit bir elektrik devresi oluşturdu. Ancak devredeki ampul ışık vermedi. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Devrede birden fazla pil kullanmıştır.
B
Kablolarda kopukluk vardır.
C
Pilin gücü ampulü yakmaya yetmemiştir.
D
Kullanılan ampul bozuktur.
Soru 16
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

A
Bir devrede pil olmazsa ampul yanmaz.
B
Devrede anahtar açıksa devredeki ampul yanar.
C
Devredeki değişkenler pil ve ampullerdir.
D
Basit bir devre için pil ve ampul yeterlidir.
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devrede ampul, pilin ürettiği elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.
B
Bir devrede pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığı da artar.
C
Devre elemanlarının sembolik gösterimi ülkeden ülkeye değişir.
D
Bir elektrik devresinde piller belli bir kurala göre bağlanır.
Soru 18
Aşağıda eleman sayıları belirtilen devrelerdeki pil ve ampuller özdeştir. Buna göre hangisindeki ampullerin parlaklığı daha azdır?

A
1 ampul, 2 pil
B
1 ampul, 3 pil
C
3 ampul, 3 pil
D
2 ampul, 3 pil
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi bir elektrik üreticisi değildir?

A
Pil
B
Elektroskoplar
C
Akümülatör
D
jeneratörler
Soru 20
Ampul sayısın değişmediği,pil sayısının değiştiği bir elektrik devresi için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Ampul parlaklığı pil sayısına göre değişmez.
B
Bağımsız değişken ampul parlaklığıdır.
C
Ampul sayısı kontrollü değişkendir.
D
Pil sayısı bağımlı değişkendir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön