Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dinamometrenin ucuna asılan kuvvet arttıkça dinamometredeki yayda hangisi gözlenir?      
A
Yay sertleşir
B
Yay uzar
C
Yay esnekleşir
D
Yay incelir
Soru 2
Dinamometre, yayların hangi özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?      
A
Metalik
B
Esneklik
C
Berklik
D
Yumuşaklık
Soru 3
Her bölmesi 5 N’lık kuvveti ifade eden 8 bölmeye sahip bir dinamometre ile aşağıdaki kuvvetlerden hangisi ölçülemez?      
A
30 N
B
40 N
C
35 N
D
45 N
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi kuvvet birimidir?    
A
Newton
B
Bar
C
Dinamometre
D
Manometre
Soru 5
En fazla 100 N büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen 20 bölmeli bir dinamometrede, 5 bölmelik uzamaya sebep olan kuvvet kaç Newton olur?  
A
20 N
B
25 N
C
50 N
D
40 N
Soru 6
Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için aşağıdaki aletlerden hangisini kullanırız?    
A
Termometre
B
Hektometre
C
Dinamometre
D
Manometre
Soru 7
Dinamometrenin içinde bulunan ve kuvvetin ölçülmesinde etkili olan parça hangisidir?      
A
Çengel
B
İğne
C
Yay
D
Düğme
Soru 8
Dinamometre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Dinamometrenin ölçebileceği en yüksek kuvvet değerini, ölçüm çubuğunun toplam bölme sayısına böldüğümüzde her bir bölmenin ölçtüğü kuvvet değerini hesaplamıș oluruz
B
Dinamometreye ölçebileceğinden daha fazla kuvvet uygulanırsa içindeki yayın esnekliği bozulur ve dinamometre kullanılamaz hâle gelir.
C
Dinamometrenin ölçüm aralığı içinde bulunan yayların esnekliğine bağlıdır.
D
Hassas ölçüm yapan dinamometrelerde kalın ve esnekliği az olan yaylar kullanılır.
Soru 9
Her bölmesi 3 N’lık kuvveti ifade eden 5 bölmeye sahip bir dinamometre ile aşağıdaki kuvvetlerden hangisi ölçebilir?      
A
34 N
B
40 N
C
25 N
D
50 N
Soru 10
Her bölmesi 4 N’lık kuvveti ifade eden 10 bölmeye sahip bir dinamometre ile aşağıdaki kuvvetlerden hangisi ölçebilir?      
A
30 N
B
100 N
C
50 N
D
70 N
Soru 11
Dinamometre içindeki yayın hangi özellikleri dinamometrenin ölçebileceği kuvveti belirler?      
A
Boyu ve deseni
B
Cinsi ve kalınlığı
C
Rengi ve şekli
D
Büyüklüğü ve duruşu
Soru 12
En fazla 80 N büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen 10 bölmeli bir dinamometrede, 3 bölmelik uzamaya sebep olan kuvvet kaç Newton olur?      
A
12 N
B
30 N
C
60 N
D
24 N
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön