5.Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Değerlendirme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki durumların hangisinde kuvvetin farklı bir etkisi görülür?    
A
Bıçak ile ekmeğin kesilmesi
B
Bisiklete binerken frene basılması
C
Rüzgârın çamaşırları uçurması
D
Ağaçtan elma düşmesi
Soru 2
Sürtünme kuvvetinin etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?        
A
Yuvarlanan misketin bir süre sonra yavaşlayıp durmasının sebebi, sürtünme kuvveti değildir.
B
Yürürken, dans ederken, koşarken, yazı yazarken, otomobilimizle fren yaparken sürtünme kuvvetinden faydalanırız.
C
Günlük yaşantımız sırasında sürtünmenin bazen çok olması için bazen de az olması için çeşitli işlemler yaparız.
D
Sürtünme kuvveti günlük yaşantımızda her zaman hareketi zorlaştırıcı veya engelleyici bir kuvvet değildir.
Soru 3
Naftalin ve katı karbondioksit (kuru buz) sıvı hâle geçmeden katı hâlden doğrudan gaz hâline geçer. Yukarıda verilen olaya ne ad verilir?    
A
Süblimleşme
B
Kırağılaşma
C
Buharlaşma
D
Yoğuşma
Soru 4
Donma nedir?      
A
Sıvı maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi
B
Katı maddelerin ısı alarak sıvı hâle geçmesi
C
Sıvı maddelerin ısı vererek gaz hâle geçmesi
D
Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmanın tanımıdır?    
A
Katı maddelerin ısı alarak sıvı hâle geçmesi
B
Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi
C
Sıvı maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi
D
Sıvı maddelerin ısı vererek gaz hâle geçmesi
Soru 6
Erime nedir?      
A
Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesi
B
Sıvı maddelerin ısı vererek gaz hâle geçmesi
C
Sıvı maddelerin ısı vererek katı hâle geçmesi
D
Katı maddelerin ısı alarak sıvı hâle geçmesi
Soru 7
Cisimlere temas etmeden etkisini gösterebilen kuvvete temas gerektirmeyen kuvvet denir. Aşağıda verilenlerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvet değildir?  
A
Havaya atılan top, ağaçtaki elma, yağmur damlaları yere doğru düşmesi.
B
Saçımıza veya yün kumaşa sürttüğümüz plastik tarağın küçük kâğıt parçalarını çekmesi.
C
Mıknatısın demir, nikel ve kobalttan yapılmış cisimleri kendine doğru çekmesi.
D
Yelkenlinin denizde rüzgarın etkisiyle ilerlemesi.
Soru 8
Cisimle temasta bulunduğu yüzey arasında meydana gelen, cismin hareketini zorlaştıran veya engelleyen kuvvete ne ad verilir?      
A
Durdurma Kuvveti
B
Sürtünme Kuvveti
C
Temas Kuvveti
D
Yerçekimi Kuvveti
Soru 9
Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Yuvarlanan topun bir süre sonra yavaşlayıp durmasının sebebi, sürtünme kuvvetidir.
B
Sürtünme kuvveti pürüzlü yüzeylerde büyük, az pürüzlü yüzeylerde ise daha küçüktür.
C
Sürtünme kuvvetinin yönü cismi hareket ettirmek için uyguladığımız kuvvetle aynı yöndedir.
D
Cismin kütlesi arttıkça cisme etki eden sürtünme kuvveti de artar.
Soru 10
Kaynama ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.
B
Sıvının her noktasında gerçekleşir.
C
Olay sırasında sıcaklık sabit kalır.
D
Sıvının yüzeyinde gerçekleşir.
Soru 11
Su içerisinde hareket eden cisimlere su tarafından, cismin hareketini zorlaştıran ve engelleyen bir kuvvet etki eder. Bu kuvvete su direnci denir. Aşağıdakilerden hangisi su direncini azaltmak için yapılmamıştır?    
A
Gemilerin ön kısımlarının V şeklinde tasarlanması su direncini azaltır.
B
Yelkenli saraçların yelkenleri su direncini artırmak için tasarlanır.
C
Sürat tekneleri hava ve su direncinden en az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır.
D
Dalgıçlar su altında sürtünme kuvvetini azaltmak için özel tasarlanmış dalgıç kıyafetleri giyerler.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerinden birisi değildir?
A
Hızlanma, yavaşlama
B
Renk değiştirme
C
Yön değiştirme
D
Şekil değiştirme
Soru 13
Güneş ve diğer yıldızlar, alev maddenin hangi hâline örnektir?      
A
Sıvı
B
Katı
C
Plazma
D
Gaz
Soru 14
Maddelerin ısı alarak veya vererek bir hâlden başka bir hâle geçmesine ne denir?      
A
Erime
B
Süblimleşme
C
Hal değiştirme
D
Donma
Soru 15
Günlük yaşantımız sırasında sürtünmenin bazen çok olması için bazen de az olması için çeşitli işlemler yaparız. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılmaz?    
A
Karlı havalarda araçların kaymamaları için tekerleklere zincir takılır.
B
Islak zeminlerde ve merdivenlerde kaydırmaz bantlar kullanılır.
C
Ahşap yüzeylerin cilalanması.
D
Araçların kaymasını engellemek için kışın buz tutan yollara kum serpilir.
Soru 16
Kuvvetin büyüklüğünü ölçen araçlara dinamometre (kuvvetölçer) denir. Aşağıdakilerden hangisi dinamometre ile ilgili yanlış bir ifadedir?    
A
Dinamometre, içerisinde yay bulunan üzeri derecelendirilmiş iki silindir ve ucunda kancadan oluşur.
B
Yaylı dinamometrelerin dışında digital ve analog göstergeli dinamometreler de vardır.
C
Dinamometre ile kuvvetin büyüklüğü ölçülürken bir cismin ağırlığı ölçülemez.
D
Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılır.
Soru 17
Aşağıdaki olayların hangisinde temas gerektirmeyen kuvvetin etkisi görülür?      
A
Baltayla odunun kırılması.
B
Uçurtmanın uçması.
C
Kar ve yağmur yağması.
D
Şelaleden suyun akması.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?      
A
Sıvılar buharlaşırken ortamdan ısı alır ve böylece ortamda soğuma olur.
B
Gaz maddelerin ısı vererek sıvı hâle geçmesine yoğuşma
C
Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesine buharlaşma
D
Sıvının her yerinde kabarcıklar oluşturarak hızla buharlaşmasına süblimleşme denir
Soru 19
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?  
A
Buharlaşma - Yazın dere ve göl sularının seviyesinin azalması
B
Yoğuşma - Kışın göl yüzeylerinin buz tutması
C
Süblimleşme - Naftalinin koku yayarak kaybolması
D
Kırağılaşma - Soğuk kış günlerinde çimlerin üzerinde kırağı oluşması
Soru 20
Hava ortamında hareket eden cisme havanın uyguladığı sürtünme kuvvetine hava direnci denir. Aşağıdakilerden hangisi hava direncini artırmak için tasarlanmıştır?      
A
Yarış arabalarının ön kısımlarının tasarımı.
B
Uçak ve hızlı trenlerin ön kısımlarının sivri yapılması.
C
Deniz taşıtlarında ön camların eğik yapılması.
D
Paraşüt ve yelkenlilerin tasarımı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön