5. Sınıf İnsan Ve Çevre Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çevre sorunlarından en önemlilerinden biri olan hava kirliliği, canlılara zarar veren toz, duman ve gazların atmosfere karışmasıdır.
Aşağıdaki gazlardan hangisi hava kirliliğine neden olan gazların başında gelir?
   
A
Oksijen
B
Ozon
C
Azot
D
Karbondioksit
Soru 2

1- Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanımının artırılması.

2- Ev ve sanayi atıklarını toprağa karıştırmamalıyız.

3- Yerleşim ve sanayi kuruluşlarını verimli tarım alanlarına kurmalıyız.

4- Erozyonun oluşmaması için ağaç dikmeli yeşil alanları artırmalıyız.

5- Atık kâğıt, plastik, cam ve pilleri geri dönüşümde değerlendirmeliyiz.

Yukarıda verilen toprak kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken önlemlerden kaç tanesi doğrudur?
A
5
B
2
C
4
D
3
Soru 3

Ev, fabrika atık sularının, petrol atıklarının, kimyasal gübreler ve nükleer atıkların nehirlere, göllere, denizlere, yer altı sularına karışması su kirliliğine neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için alınması gereken önlemlerden birisi değildir?    

A
Atık suların arıtılması ve tekrar kullanılır hale getirilmesi.
B
Sanayi ve tarım alanlarında su kullanımının azaltılması.
C
Hava kirliliğini önleyerek asit yağmurlarını engellemek.
D
Tarımda ilaç ve gübre kullanımının bilinçli yapılması.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken önlemlerden birisi değildir?    
A
Yeşil alanlar artırılıp, orman yangınları önlenebilir.
B
Yenilenebilir enerji yerine fosil yakıtlar kaynakları kullanılabilir.
C
Fabrika ve ev bacalarına filtre takılabilir
D
Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve deniz taşımacılığına ağırlık verilebilir.
Soru 5

Hava kirliliğine neden olan bazı gazlar ozon tabakasını inceltmekte, bunun sonucunda çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Ozon tabakasının incelmesine sebep olan maddelerin başında plastik köpükler, spreyler ve yangın söndürücüler gelmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının bozulmasının sonuçlarından birisi değildir?    

A
Radyasyon artmakta ve insanların bağışıklık sistemleri zarar görmekte, görme bozukluğu ve deri kanseri oluşmaktadır
B
Kuraklık, sel, deprem, yangın gibi doğal afetler daha az görülür.
C
Dünyaya ulaşan UV ışınları en basit tek hücreli canlılardan, bitkilere, böceklere, balıklara, kuşlara ve memeli hayvanlara kadar bütün canlılara zarar verir.
D
Bitkilerin birçoğu ışınların yakıcı etkilerine karşı duyarlıdır, bu ışınlar hayvanlarda ise kansere neden olmaktadır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin sonuçlarından birisi değildir?    
A
Sera etkisi
B
Ozon tabakasının delinmesi
C
Asit yağmurları
D
Meteor yağmuru
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları arasında gösterilemez?    
A
Hava, su ve toprak kirliliği
B
Bilgi kirliliği.
C
Nükleer kirlilik.
D
Ses ve ışık kirliliği
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi tüm canlı ve cansız varlıkların denge içerisinde bulundukları ortamdır?    
A
Doğa
B
Tabiat
C
Çevre
D
Ekosistem
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olan faktörlerden birisi değildir?      
A
Fabrika bacalarından çıkan dumanlar
B
Araçlardan çıkan egzoz gazları
C
Fosil yakıtların kullanımı
D
Deprem sel gibi doğal afetler
Soru 10

Fosil yakıtların kullanılması sonucu oluşan azot ve kükürt içeren gazlar atmosfere verilir.

Atmosferdeki bu gazlar su buharıyla birleşerek aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına neden olur?    

A
Hava kirliliğinin önlenmesine
B
Ozon tabakasının delinmesine
C
Kuraklık ve orman yangınlarına
D
Asit yağmurlarının oluşmasına
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin sera etkilerinden birisi değildir?    
A
Okyanus ve deniz seviyelerinin yükselmesi.
B
Asit yağmurları.
C
Buzulların erimesi.
D
Küresel ısınma.
Soru 12
En fazla aşağıdakilerden hangisi doğadaki yaşamı tehdit etmektedir?    
A
İnsan faaliyetleri
B
Orman yangınları
C
Doğa olayları
D
Kimyasal atıklar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön