5.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde insan ve çevre ilişkisi yoktur?

A
Küresel ısınma ve iklim değişikliği
B
Asit yağmurları
C
Bilimsel buluşlar
D
Toprak kirliliği
Soru 2
Çevre kirliliğini korumayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güneş ve rüzgar enerjisi gibi çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarından daha çok yararlanılmalıdır.
B
Nükleer atıklar doğaya zarar vermeyecek şekilde depolanmalıdır.
C
Tıbbi atıkların zarar vermemesi için ilaç kullanımından kaçınılmalıdır.
D
Doğal bitki örtüsü korunmalı ve yeşil alanlar oluşturulmalıdır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi insanların çevreye verdiği zararların bir sonucu değildir?

A
Bilgi kirliliği
B
Toprak kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Su kirliliği
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır?

A
Ormanların korunması ve zenginleştirilmesi
B
Bacalara ve egzozlara filtre takılması
C
Isınmada katı ve sıvı yakıt kullanılması
D
Doğal gaz kullanımı
Soru 5
İnsan ve çevre ilişkisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Arabaların egzozlarından, evlerin ve fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar toprak kirliliğine sebep olmaz.
B
Çevreye atılan plastik maddeler doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz.
C
Doğal olaylar çevre kirliliğine neden olmaz.
D
Tarım zararlılarına karsı kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.
Soru 6
İnsan ve çevre ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tanker kazaları denizlerin kirlenmesine neden olur.
B
Hava kirliliği asit yağmurlarına sebep olur.
C
Zehirli atıklar ve mikroplar su kaynaklarını kirleterek salgın hastalıkların oluşmasına sebep olur.
D
Hava kirliliği oluşturan zehirli gazlar atmosferde birikerek sera etkisine sebep olur.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz?

A
Tarımda bitkisel ve hayvansal gübre kullanılması.
B
Tarımsal alanlarda zirai ilaç kullanılması.
C
Ulaşım ve enerji üretimi için doğanın tahrip edilmesi.
D
Sanayinin gelişmesi ve birçok fabrika kurulması.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olur?

A
Plastik ürünler
B
Hayvansal atıklar
C
Doğal gübreler
D
Bitkisel atıklar
Soru 9
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Doğaya atılan piller toprak kirliliğine sebep olarak erozyona neden olur.
B
Aşırı otlatma ve kontrolsüz avlanma dünyada tür çeşitliliği azaltan sebepler arasındadır.
C
Sera etkisi yaratan zehirli gazlardan biri de klima gazları’ dır.
D
Atmosferde bulunan ve ısının tutulmasını sağlayan sera gazlarının miktarının aşırı artması sonucunda küresel iklim değişikliği oluşur.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?

A
Geri dönüşüm ürünlerinin kullanılması.
B
Güneş enerjisinden daha çok yararlanılması.
C
Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması.
D
Fosil yakıtların kullanımının artırılması.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön