5.Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki olaylardan hangisi hava kirliliği oluşturmaz?

A
Otomobillerden çıkan egsoz dumanı
B
Bitkilerin karbondioksit alıp, oksijen vermesi
C
Yanardağ püskürmeleri
D
Klima ve buzdolaplarında kimyasal maddelerin kullanılması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi taşıdığı için koruma altına alınan canlılardan birisidir?

A
Kardelen çiçeği (bitkisi)
B
Panda
C
Koyun
D
At
Soru 3
Sera etkisi aşağıdakilerden hangi çevre sorunu sonucu oluşur?

A
Su kirliliği
B
Erozyon
C
Toprak kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 4
Toprak birçok canlının yaşama alanını oluşturur. Toprakta oluşan kirlilik bu canlıları olumsuz etkiler. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?

A
Sanayi kuruluşlarını tarım alanlarının dışına kurmak
B
Evsel atıkları toprağa karışmayacak şekilde depolamak.
C
Yapay gübre kullanmak
D
Tarım ilaçlarını bilinçli kullanmak
Soru 5
Öğrenciler, insan etkisiyle ortaya çıkan ve çevre sorunlarına yol açan faaliyetlerin listesini hazırlayacaklar. Buna göre asağıdakilerden hangisi bu listede yer almaz?

A
Nüfus arttıkça doğal kaynakların aşırı ölçüde tüketilmesi
B
Isınmak için büyük ölçüde kömür kullanılması
C
Doğal yaşam alanlarında kentleşmenin engellenmesi
D
Sanayi tesislerinden çıkan atıkların akarsulara verilmesi
Soru 6

I. Asit yağmurları

II. Küresel ısınma

III. Deprem

IV. Sel

V. Ozon tabakasının incelenmesi

Yukarıda verilen olaylardan hangisi insan faaliyetleri sonucu oluşur?

 

A
II, III ve IV
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I, II ve V
Soru 7
Temiz bir gölde yasayan canlı türleri ve sayıları sekil-1’deki gibidir. Göl kirlendiğinde canlı türlerinin sayıları sekil-2’deki gibi değişim gösteriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
B türü kirlilikten D türünden daha az etkilenmiştir.
B
Kirlilikten en çok D türü etkilenmiştir.
C
A ve D türleri kirlilikten aynı şekilde etkilenmiştir.
D
C türü birey sayısını artırmıştır.
Soru 8

I. Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliğinin azalması

II. Denizlerin kirlenmesi

III. Genetiği değiştirilmiş organizmaların doğada kontrolsüz çoğalması

IV. Aşırı avlanmaların engellenmesi

Yukarıdakilerin hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir?

A
II, III ve IV
B
II ve III
C
Yalnız II
D
III ve IV
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde soyu tükenen canlılardan birisidir?

A
Ankara keçisi
B
Van kedisi
C
Deniz horozu
D
Anadolu leoparı
Soru 10
Doğal kaynakların azalması, dünya nüfusunun artması, geri dönüşümü zorunlu hale getirmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu petrolden tasarruf sağlanabilmektedir. Verilen bilgide geri dönüşümle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fazladan bir enerji gerektirdiği
B
Doğal kaynakların daha az kullanılmasıyla doğaya katkı sağlandığı
C
Kısa vadede verimli ancak yüksek maliyetli bir yatırım olduğu
D
Birincil ham madde olarak oldukça elverişli olduğu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi tarım ilaçlarının bilinçsizce ve aşırı kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri değildir?

A
Tarım ilaçlarının besinler yoluyla insanlar ve hayvanlara geçerek birikime neden olması
B
Sulama sularıyla toprak altına sızan sularla birlikte tarım ilaçlarının yeraltı suyunu kirletmesi
C
Zararlı böceklerin yanında faydalı böceklerin de öldürülmesi
D
Topraktaki bütün mikroskobik (mikroorganizma) canlı türlerinin artmasına yol açması
Soru 12
Bir denizde meydana gelen tanker kazası sonucu fazla miktarda petrol denize karışmıştır. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi ortaya çıkmaz?

A
Tür çeşidi ve sayısı artar.
B
Sudaki oksijen miktarı azalır.
C
Biyoçeşitlilik azalır.
D
Su kirliliği ortaya çıkar.
Soru 13

I. Doğa dengesini korur.

II. Sağlığımızı korur.

III. Ekonomiye katkıda bulunur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri biyoçeşitliliğin önemini açıklar?

 

A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini engellemek için alınacak önlemlerden birisi değildir?

A
Toplu taşıma araçları kullanılmamalı
B
Enerji tasarruflu ampuller kullanılmalı
C
Plastik ambalajlar tercih edilmemeli
D
Fosil yakıtların yerine güneş enerjisinden yararlanılmalı.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar?

A
Orman yangınları
B
Doğal yasam alanlarının korunması
C
Nüfusun hızla artması
D
Fosil yakıtların çok tüketilmesi
Soru 16
Şekilde bir bölgenin 15 yıl önceki ve bugünkü durumu verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bugünkü duruma gelinmesi için yapılan doğru uygulamalar arasında yer alır?

A
Göl yüzeyindeki kirlilik yapan maddeler için kimyasal ilaçlama yapılması
B
Tarımda verimi artırmak için kimyasal gübrelerin kullanılması
C
Evsel atıkların göl kıyısındaki toprağa gömülmesi
D
Fabrikada arıtma tesisleri kurulup faaliyete geçirilmesi
Soru 17
Araştırmacılar, bir bölgede meydana gelen olay ve sonuçları ile ilgili inceleme yapıp rapor hazırlamışlardır. Bir gazete haberine göre, güneş enerjisiyle çalışan otomobillerin sayısı hızlaartmaktadır. Bu durum devam ederse asağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Havadaki oksijen oranının azalması
B
Fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin azalması
C
Asit yağmurlarının artması
D
Kalıcı kirlilik yapan atık çeşitlerinin artması
Soru 18
Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili;Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili;

I. Hayvanların yasadışı avlanması engellenmeli

II. Geri dönüşüm uygulamaları desteklenmeli

III. Çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmeli

IV. Doğal yaşam alanları korunmalı

İfadelerinden hangileri doğrudur?

 

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II, III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
18 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718
Son
Geri dön