Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  • Tren raylarının kışın büzülmesi
  • Kavanoz kapağının sıcak suda bekletildiğinde kolay açılması
  • Kış aylarında elektrik tellerinin gerginleşmesi
Verilenlerden hangileri ısı alan maddelerin genleşmesine örnek olarak gösterilebilir?

A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ısı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A
Isı akışı sıcak maddeden soğuğa doğrudur.
B
Isı bir enerjidir.
C
Isı termometre ile ölçülür.
D
Isı alan maddelerin sıcaklığı artabilir.
Soru 3
Tren rayları yerleştirilirken raylar arasında bir miktar boşluk bırakılır. Rayların arasında bir miktar boşluk bırakılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Trenin sarsılmasını sağlamak.
B
Tren raylarının maliyetini düşürmek.
C
Raylar genleştiğinde şekil bozukluğunu önlemek.
D
Tren raylarındaki sürtünmeyi arttırmak.
Soru 4
Sıcak bir yaz günü soğuk su ile elini yüzünü yıkayan bir öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?

A
Sudan elimize ısı geçer.
B
Elimizden suya ısı geçer
C
Elimizin sıcaklığı azalır.
D
Suyu soğuk hissederiz.
Soru 5
Aşağıdaki durumlardan hangisinde genleşmenin olumsuz etkisi vardır?

A
Uçan balonla seyahat edebilme
B
İç içe geçmiş tencereleri kolaylıkla ayrılması
C
Deodorantların güneşte patlaması
D
Sıcak suda bırakılan kavanozların kolay açılması
Soru 6
Aşağıdaki olaylardan hangisi hâl değişimine örnek olamaz?

A
Isıtılan bakır tavanın genleşmesi
B
Su buharının su damlacıklarına dönüşmesi
C
Suyun kaynaması sonucu gaz olması
D
Suyun ısı vererek donması
Soru 7
  • Farklı sıcaklıktaki maddeler temas ettiğinde kendi aralarında da ……… olur. Yarın ilimizde beklenen en yüksek …… 40 derecedir. Madde ısı ……… sıcaklığı düşebilir. Verilen cümlelerdeki boşluklar tamamlandığında aşağıdaki kavramlardan hangisi açıkta kalır?

 

A
Sıcaklık
B
Kalori
C
Isı alışverişi
D
Verirse
Soru 8
Bir deneyde metal küre ısıtılarak demir bir halka üzerine bırakılıyor. Fakat halka, küreden geçmiyor. Daha sonra küre soğuk suya tutuluyor. Tekrar halka üzerine bırakıldığında halkadan geçiyor. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Sıcaklığı artan maddeye ısı verildiği söylenebilir.
B
Isı alan metal küre genleşir.
C
Soğuk sudan sıcak küreye ısı akışı olur.
D
Isı veren metal küre büzüşür.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklığı düşürülen bir maddenin büzülmesine örnek verilebilir?

A
Şişirilmiş balonun soğuk ortama konulduğunda küçülmesi
B
Güneş ışığı altında bırakılan topun hacminin artması
C
Soğuk cam bardağa sıcak su konulduğunda bardağın çatlaması
D
Isıtılan bir metal halkanın genişlemesi
Soru 10
Isı ve sıcaklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Isı veren bir maddenin sıcaklığı artar.
B
Sıcaklık termometre ile ölçülür.
C
Isı bir enerji türüdür. Birimi joule veya kaloridir.
D
Isı ve sıcaklık birbiriyle ilişkili farklı kavramlardır.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ısı ve sıcaklık kavramları yanlış kullanılmıştır?

A
Kışın hava sıcaklıkları düşer.
B
Sıcak bir yaz günü yaşıyoruz.
C
Vücut sıcaklığı 38 dereceye yükseldi.
D
Havanın ısısı 34 derecedir.
Soru 12
Sıcaklıkları sırasıyla 100 0C ve 60 0C olan K ve L sıvıları karıştırılıyor. Aşağıdakilerden hangisi oluş yanlış bir yorumdur?

A
L sıvısı K sıvısından ısı almıştır.
B
Karışımın son sıcaklığı 60 C dan büyüktür.
C
Karışımın son sıcaklığı 100C dan küçüktür.
D
K sıvısı L sıvısından ısı almıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön