5.Sınıf Kuvvet Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde temas gerektiren bir kuvvet vardır?

A
Mıknatısın ataşı çekmesi
B
Rüzgarın toz kaldırması
C
Kalemin yere düşmesi
D
Derenin akması
Soru 2
“Cisimlerin hareketi sırasında yüzeyle temasını zorlaştıran etki…………………………dir.” tümcesini hangi seçenek tamamlar?

A
cismin hacmi
B
cismin şekli
C
sürtünme kuvveti
D
cismin kütlesi
Soru 3
I.Mıknatısların aynı kutupları birbirlerini iter. II.Mıknatısların farklı kutupları birbirini çeker. III. Mıknatıs ikiye ayrılsa da mıknatıslık özelliği sürer. Yukarıdaki anlatımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
I, II ve III
B
I, III
C
I, II
D
II, III
Soru 4
Oyuncak kızak aşağıdaki yüzeylerden hangisinde daha zor kayar?

A
cilâlı tahta
B
halı
C
buz
D
yağlı zemin
Soru 5
Sürtünme kuvveti ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A
Hareketi zorlaştırır.
B
Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.
C
Hareket eden nesneleri durdurur.
D
Hareketi kolaylaştırır.
Soru 6
Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker?

A
altını
B
bakırı
C
kobaltı
D
plastiği
Soru 7
Havaya attığımız bir topun bir süre sonra yere düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
manyetik kuvvet
B
yer çekimi kuvveti
C
elektrostatik kuvvet
D
sürtünme kuvveti
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvete örnektir?

A
Basket topunun potaya atılması
B
Mıknatısın iğneleri çekmesi
C
Masanın çekilerek hareket ettirilmesi
D
El arabasıyla yük taşınması
Soru 9
Aşağıdaki hareketli araçlardan hangisine sürtünme kuvveti etki etmez?

A
Asfalt yolda giden otomobil
B
Uzayda ilerleyen mekik
C
Havalanan uçak
D
Denizde yol alan gemi
Soru 10
Aşağıdaki hareketlilerden hangisine en az sürtünme kuvveti uygulanır?

A
Çakıllı yolda ilerleyen otomobile
B
Denizde yüzen balığa
C
Engelli yarışa katılan çocuğa
D
Yağmurlu havada uçan kuşa
Soru 11
Bazı spor dalları yer çekimine karşı mücadele şeklindedir. Aşağıdaki spor dallarından hangisini yer çekimi kuvveti çok fazla etkilemez?

A
yüksek atlama
B
uzun atlama
C
sırıkla atlama
D
koşu
Soru 12
Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıstan zarar görebilir?

A
su
B
kurşun kalem
C
toplu iğne
D
cep telefonu
Soru 13
Ayşe demir tozu ve kum karışımını hangi yöntemi kullanarak ayırabilir?

A
süzerek
B
mıknatısla
C
eleyerek
D
dinlendirerek
Soru 14
Kuvvet ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kuvvet uygulayarak hareket halindeki cisimleri durdurabiliriz.
B
Kuvvet, cisimlerin yönünü değiştirebilir.
C
Kuvvet, cisimleri harekete geçirebilir.
D
Kuvvet, uygulanan her cismin şeklini değiştirebilir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinde temas gerektirmeyen kuvvetlerle ilgili örnek verilmemiştir?

A
İki mıknatısın birbirini çekmesi
B
Zıt yüklü iğnelerin birbirini çekmesi
C
Otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi
D
Elmanın ağaçtan düşmesi
Soru 16
  1. Kuvvet uygulanan her cisim harekete geçer. II. Kuvvet itme-çekmedir.
III. Kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yapar. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A
yalnız II
B
II - III
C
I - II - III
D
yalnız I
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisine bir kuvvet uygulanmamaktadır?

A
çevrilen musluğa
B
itilen arabaya
C
yerde duran taşa
D
dalgalanan bayrağa
Soru 18
Aşağıda yapılanlardan hangisi sürtünmeyi artırıcı bir önlemdir?

A
büyük kütlelerin altına tekerlek tipinde cisimlerin konulması.
B
kışın araba lastiklerine zincir takılması.
C
beton zeminlerin fayansla kaplanması.
D
makinelerin çalışan parçalarının yağlanması.
Soru 19
Kutupları bilinmeyen bir mıknatısın kutuplarını bulmak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

A
Mıknatısı iğnelere yaklaştırır.
B
Kutupları bilinen bir mıknatısa yaklaştırır.
C
Mıknatısı ısıtır.
D
Mıknatısı parçalar.
Soru 20
I.Sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. II. Cisimleri durdurmak için sürtünme kuvveti gerekmez. III. Sürtünme kuvveti cismin hareketiyle zıt yönlüdür. Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
I
B
I, II
C
I, III
D
II, III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön