5.Sınıf Maddenin Değişimi Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Islak çamaşırların kış aylarında geç kuruması ve yaz aylarında çabuk kurumasının temel nedenini göz önünde bulundurduğumuzda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşırız?  

 

A
Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı da artar.
B
Buharlaşma maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
C
Buharlaşma sadece kış aylarında olur.
D
Maddeler her sıcaklıkta buharlaşır.
Soru 2
  • 1- Sıvı maddenin ısı vererek katı / gaz hale geçmesine donma denir.
  • 2- Sıvı maddelerde kaynama / buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
Yukarıda verilen bilgilerin anlamlı ve doğru olması için altı çizili sözcüklerden hangileri çıkarılmalıdır?  

 

A
katı – kaynama
B
gaz – buharlaşma
C
gaz – kaynama
D
katı – buharlaşma
Soru 3
Aşağıdaki olaylardan hangisi ısı alış-verişine göre diğerlerinden farklıdır?  

 

A
Erime
B
Kaynama
C
Süblimleşme
D
Donma
Soru 4
  • Rana: Su buharlaşırken …… A………
  • Eylül: Su buharı yoğuşurken ……B………
Rana ve Eylül’ün verdiği bilgilerin doğru olması için A ve B harfleri ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
ısı verir-ısı verir
B
ısı alır- ısı verir
C
ısı verir - ısı alır
D
ısı alır - ısı alır
Soru 5
Buzdolabının dondurucu bölümüne konulan ve yeterli süre bekletilen sıvı bir maddede aşağıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşir?

A
Isınma-erime
B
Isınma-donma
C
Soğuma-erime
D
Soğuma-donma
Soru 6
Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Isı birimi derece, sıcaklık birimi ise kalori yada joule dir.
B
Isı ise, moleküllerin kinetik enerjilerinin toplamı ile ilgili bir enerji çeşididir veya maddeye verilen ya da maddeden alınan enerji çeşidine ısı enerjisi denir.
C
Madde sıcaklığının değişmesi için ısı alış verişinin olması gerekir.
D
Sıcaklık madde moleküllerinin ortalama hızları ile orantılı fiziksel bir büyüklüktür.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma sonucu gerçekleşen olaylardan birisi değildir?

A
Havadaki su buharının yağmura dönüşmesi.
B
Çamaşırların kuruması.
C
Yaz aylarında göl sularının seviyesinin azalması.
D
Oda sıcaklığında bir süre bekletilen bardaktaki suyun miktarının azalması.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmedir?

A
Sütten peynir yapılması
B
Sütün ekşimesi
C
Yoğurttan ayran yapılması
D
Sütten yoğurt yapılması
Soru 9
  • Elif: Kaynama, ısı vererek gerçekleşir.
  • Ezgi: Buharlaşma ısı alarak gerçekleşir.
  • Ayla: Sıvılar belli bir sıcaklıkta kaynar.
Yukarıda konuşmaları verilen öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin verdiği cevap doğrudur?  

 

A
Ezgi ve Ayla
B
Elif, Ezgi ve Ayla
C
Ezgi ve Elif
D
Elif ve Ayla
Soru 10
  • 1.Buzdolabından çıkardığımız cam şişenin üzerinde su damlacıklarının oluşması.
  • 2.Kesilen karpuzu güneş ışığını doğrudan alan bir yere bıraktığımızda karpuzun soğuması.
  • 3.Elimize kolonya döktüğümüzde elimizin serinlemesi.
Yukarıdaki örneklerde gerçekleşen hal değişimlerinden hangileri ısı alarak gerçekleşir?

A
1,2 ve 3
B
1 ve 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ısının madde üzerinde kimyasal değişimine örnektir?

A
Donma
B
Genleşme
C
Erime
D
Kömürleşme
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmedir?

A
Çaya limon sıkılması
B
Tuzun suda çözülmesi
C
Suyun elektrolizi
D
Bakırın oksitlenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön