Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir maddenin birim hacminin kütlesine ne denir?

A
Uzunluk
B
Yoğunluk
C
Ağırlık
D
Sıcaklık
Soru 2
“Bir maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi olayına………; bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesi olayına………denir. ” Yukarıdaki boşluklara sıra ile hangileri gelmelidir?  

 

A
erime-kaynama
B
buharlaşma-kaynama
C
buharlaşma-donma
D
erime-donma
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici bir özelliği değildir?

A
Hacim
B
Donma
C
Kaynama
D
Erime
Soru 4
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Aynı renkte farklı maddeler olabilir.
B
Maddeler kütlelerine göre birbirinden ayrılabilir.
C
Hacimleri aynı olan farklı maddelerin kütleleri farklı olabilir.
D
Aynı maddeler farklı renkte olabilir.
Soru 5
Kütlesi 175 g olan bir metalin hacmi 25 mL’dir. Buna göre, bu metalin yoğunluğu kaç g/mL’dir?

A
7
B
150
C
200
D
0,7
Soru 6
Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A
Esneklik – renk
B
Koku – renk
C
Hacim – kütle
D
Sertlik – yumuşaklık
Soru 7
Kaynama ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir.
B
Kaynama sıcaklığı, sıvılar için ayırt edici özelliktir.
C
Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı sabit kalır.
D
Kaynama, sıvının her noktasında olur.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerindendir?

A
Öz kütle
B
Hacim
C
Esneklik
D
Kütle
Soru 9
Kübra: Farklı iki katının erime noktaları farklıdır. Kaan: Saf bir sıvının donma süresince sıcaklığı değişmez. Hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?

A
Yalnız Kaan’ın verdiği bilgi doğru
B
İkisi de doğru
C
Yalnız Kübra’nın verdiği bilgi doğru
D
İkisi de yanlış
Soru 10
“Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara maddenin …………özellik denir.” Cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?

A
ortak
B
temel
C
genel
D
ayırt edici
Soru 11
Kaynama noktası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bütün sıvıların kaynama noktası farklıdır.
B
Isıtılan sıvıların sıcaklıkları kaynama noktasına gelinceye kadar artar.
C
Kaynama noktası kaynama süresince hep aynıdır.
D
Kaynama noktası, bütün maddeler için ayırt edici özelliktir.
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde renkleri aynı olan farklı maddeler verilmiştir?

A
Elmas – kömür
B
Altın – demir
C
Su – mürekkep
D
Tuz – şeker
Soru 13
Demir çiviyi suya attığımızda batar. Mumu suya atarsak yüzer. Aynı suda bu iki maddeden birinin batarken diğerinin yüzmesinin nedeni maddelerin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A
hacim
B
kaynama noktası
C
kütle
D
yoğunluk
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliği değildir?  

 

A
kaynama noktası
B
kütlesi
C
erime noktası
D
donma noktası
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi katı maddeleri ayırt etmede kesinlikle kullanılabilir?

A
Renk
B
Hacim
C
Kütle
D
Erime noktası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön