5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir?

A
Heyelan
B
Doğal afet
C
Sel
D
Yangın
Soru 2
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluşmaktadır?

A
Sel
B
Deprem
C
Heyelan
D
Yangın
Soru 3
Depreme karşı alınabilecek en önemli önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Depreme dayanıklı evler yapmak
B
Deprem sığınağı hazırlamak
C
Deprem çantası hazırlamak
D
Deprem bölgelerinden uzak durmak.
Soru 4
Yağmur ve kar sularının sebep olduğu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erozyon
B
Sel
C
Heyelan
D
Çığ
Soru 5
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?

A
İç Anadolu Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Karadeniz Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 6
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi kar yağışına bağlı olarak oluşmaktadır?

A
Çığ
B
Erozyon
C
Deprem
D
Heyelan
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi çığ düşmesine neden olan etmenlerden birisi değildir?

A
Arazi eğimi
B
Titreşime neden olan olaylar
C
Bitki örtüsünün olmayışı
D
Yoğun sis ve tipi
Soru 8
Doğal afetler sırasında afetzedelere yardım eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeşilay
B
MTA
C
TEMA
D
Kızılay
Soru 9
Sel ve su baskınlarını önlemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmaz?

A
Kanal ve set
B
Kurtarma ekibi
C
Ağaçlandırma
D
Güvenli yerleşim
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi uzun süre yağmur yağmamasından kaynaklanan doğal bir afettir?

A
Çığ
B
Deprem
C
Kuraklık
D
Sel
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet değildir?

A
Erozyon
B
Deprem
C
Trafik kazası
D
Sel
Soru 12
Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde çığ olayı daha çok görülmektedir?

A
Akdeniz Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Doğu Anadolu Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön