TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi heyelandan korunma yollarından birisi değildir?

A
Heyelan olabilecek alanlara binalar yapılmamalıdır.
B
Heyelan olabilecek yerlere setler yapılmalıdır.
C
Heyelan olabilecek alanlarda bitki örtüsünün azaltılması.
D
Heyelan olabilecek yerlere uyarıcı levhalar konmalıdır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yanardağ patlamasından korunma yollarından birisidir?

A
Yanardağ etrafında yerleşim yeri oluşturulmamalıdır.
B
Yanardağ etrafında ağaçlandırma yapılmalıdır.
C
Yanardağ etrafında kanallar açılmalıdır.
D
Yanardağ etrafında söndürme sistemleri oluşturulmalıdır.
Soru 3
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Yıkıcı doğa olayları can ve mal kaybına neden olan doğal olaylardır.
B
Yıkıcı doğa olaylarının temel nedeni insan faaliyetleridir.
C
Yıkıcı doğa olayları kısa sürede meydana gelir, insanlar tarafından önlenemez.
D
Yıkıcı doğa olaylarının nerede ve ne zaman olacağı tahmin edilememektedir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi selden korunma yollarından birisi değildir?

A
Barajlar kurularak akarsular kontrol altına alınmalıdır.
B
Çevre kirliliğinin önlenmesi.
C
Binalar akarsu yataklarına yapılmamalıdır.
D
Doğal bitki örtüsü ve ormanlar korunmalıdır.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi kasırganın özelliklerinden birisi değildir?

A
Can ve mal kaybına neden olur.
B
Hızı saatte 120 km'nin üstündedir.
C
Ülkemizde çok sık görülür.
D
Dönerek hareket eder.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi depremden korunma yollarından birisi değildir?

A
Yüksek binalara paratoner takılması.
B
Deprem konusunda eğitimler verilerek insanlar bilinçlendirilmelidir.
C
Binalar depreme dayanıklı, sağlam yapılmalıdır.
D
Binalar sağlam zeminler üzerine yapılmalıdır.
Soru 7
Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin yerlerinden koparak yer değiştirmesine ne ad verilir?

A
Heyelan
B
Erozyon
C
Çığ
D
Sel
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi kasırgadan korunma yollarından birisi değildir?

A
Kasırga uyarı sistemleri kurulmalıdır.
B
Binalar kasırgaya dayanıklı olmalıdır.
C
Binalarda sığınaklar yapılmalıdır.
D
Yamaçların ağaçlandırılması.
Soru 9
Aşağıdaki yıkıcı doğa olaylarından hangisi deniz seviyesinin yükselmesi, fırtınaların neden olduğu büyük dalgaların karalara çarpması ya da sıcaklığın hızlı artışıyla birlikte karadaki karların eriyip nehirlerin taşması sonucu oluşur?

A
Sel
B
Hortum
C
Tusunami
D
Heyelan
Soru 10

1- Evde veya kapalı alanda bulunuluyorsa mekanın sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Sığınaklar veya penceresi olmayan odalar tercih edilmelidir. Pencere varsa uzak durulmalıdır.

2- Kırsal alanda bulunuluyorsa sığınılacak bir yer yoksa eller baş üstünde tutularak yere eğilip korutulmalıdır.

Yukarıdaki önlemler aşağıdaki yıkıcı doğa olaylarından hangisinden korunmak için alınır?

A
Sel
B
Yangın
C
Heyelan
D
Hortum
Soru 11
Sıcak hava bölgelerinde soğuk hava ile sıcak havanın dar bir alanda aniden yer değiştirmesi ile oluşur. Oluşan ve hızlı bir şekilde etrafında dönen hava hareketlerine ne ad verilir?

A
Bora
B
Hortum
C
Kasırga
D
Heyelan
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi şiddetli rüzgârların sağanak yağmur, kar ve doluyla birlikte çevreyi etkilediği fırtınalara verilen addır?

A
Hortum
B
Kasırga
C
Deprem
D
Sel
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön