Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
7, 0, 3, 9, 4, 8 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturabileceğimiz sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?      
A
En büyük çift doğal sayı = 987 430
B
En küçük doğal sayı = 347 890
C
En büyük doğal sayı = 987 430
D
En küçük tek doğal sayı = 304 789
Soru 2
8 543 doğal sayısı ile 2 451 doğal sayısının toplamını en yakın yüzlüğe yuvarlayıp tahmin edip sonucu işlem yaparak kontrol ettiğimizde kaç fark buluruz?      
A
Tahminimiz gerçek sonuçtan 4 fazladır.
B
Tahminimiz gerçek sonuçtan 6 fazladır.
C
Tahminimiz gerçek sonuçtan 6 eksiktir.
D
Tahminimiz gerçek sonuçtan 4 eksiktir.
Soru 3
5 yüzlük +8 onluk + 3 birlikten oluşan sayının 18 ile çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
10494
B
13949
C
11494
D
12949
Soru 4
Aşağıda zihinden çıkarma işlemine ait stratejiler verilmiştir. Hangi stratejinin kullanımı yanlıştır?    
A
82 – 59 = 82 – 50 – 9
B
69 – 14 = 60 – 10 – 4
C
53 – 26 = 53 – 10 – 10 – 6
D
75 – 42 = 75 – 10 – 10 – 10 – 10 – 2
Soru 5
Aşağıda bazı sayılarla yapılan zihinden toplama işlemine ilişkin farklı stratejilerin kullanımına örnekler verilmiştir. Hangi stratejinin kullanımı doğrudur?    
A
57 + 23 = 57 + 3 + 20
B
78 + 34 = 78 + 30 + 8 + 4
C
71 + 56 = 70 + 50 + 10 + 6
D
64 + 28 = 64 + 10 + 10 + 10 + 8
Soru 6
526, 517, 508, 499, …… , 481 sayı örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?    
A
490
B
489
C
493
D
485
Soru 7
8014 ÷ 53 işleminin sonucu hangisidir?    
A
152
B
141
C
142
D
151
Soru 8
803 219 437 doğal sayısının basamaklarındaki rakamların basamak değerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Binler basamağı 9’un basamak değeri basamak değeri 90000000’dir.
B
Yüz binler basamağındaki 2’nin basamak değeri 200 000000’dir.
C
Yüz milyonlar basamağındaki 8’in basamak değeri 800 000 000’dir.
D
Milyonlar basamağındaki 3’ün basamak değeri 3 000 000000’dir.
Soru 9
C sayısı 1000 ile çarpıldığında 280 000 sayısı elde ediliyor. Buna göre C sayısının 500 ile çarpımı aşağıdakilerden hangisi olur?
A
14 000
B
1 400 000
C
1400
D
140 000
Soru 10
Aşağıdaki parantezli işlemlerden hangisinin sonucu doğru değildir?

A) 56 ÷ ( 5 + 3 ) = 7

B) 43 X(28 + 14) = 1806

C) 5 x (6 + 17) = 47

D) 32 x ( 6 + 15) = 108

   
A
A
B
D
C
C
D
B
Soru 11
Aşağıda verilen 8, 4, 1, 5, 2 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturabileceğimiz en büyük doğal sayı hangisidir?    
A
12 458
B
85 421
C
124 580
D
850 421
Soru 12
işleminde A+B+C+D sayılarının toplamı kaçtır?  
A
13
B
12
C
16
D
15
Soru 13
Basamak değerleri 500 000 000 + 70 000 000 + 2 000 000 + 10 000 + 2000 + 900 + 30 + 4 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
75212 9 34
B
572 012 934
C
752 012 934
D
572129 34
Soru 14
Milyonlar bölüğü 324 binler bölüğü 118 ve birler bölüğü 787 olan doğal sayı hangisidir?    
A
118 787 324
B
787 324 118
C
118 324 787
D
324 118 787
Soru 15
işleminde verilmeyen eksilen hangisidir?      
A
8 593
B
4 927
C
3 827
D
8 583
Soru 16
Birler basamağı: 0 + 2 + 2 = . Onlar basamağı: 5 + 8 + 0 = . Yüzler basamağı: 1 + 2 + 5 = . Binler basamağı: 6 + 7 + 9 = . On binler basamağı: 1 + 2 =. Şeklinde yapılan toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?    
A
53 924
B
52 924
C
52 944
D
52 934
Soru 17
6387-3134 işleminin sonucunu en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulursak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?      
A
Tahminimiz gerçek sonuçtan 37 fazladır.
B
Tahminimiz gerçek sonuçtan 47 fazladır.
C
Tahminimiz gerçek sonuçtan 17 fazladır.
D
Tahminimiz gerçek sonuçtan 7 fazladır.
Soru 18
Aldığı kitabı her gün 12 sayfa okuyarak bitirmeye çalışan Ege 5. gün 18 sayfa okuyarak bitirmiştir. Ege’nin okuduğu kitap kaç sayfadır?    
A
72
B
66
C
56
D
60
Soru 19
9’dan başlayarak dörder ilave etmek suretiyle devam eden sayı dizisinin 5. terim hangisidir?    
A
21
B
33
C
29
D
25
Soru 20
53 186 39 247 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?      
A
13 939
B
14 939
C
23 939
D
24 939
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön