TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yukarıdaki şekle göre hangi çokgenin kenar sayısı diğerlerinden fazladır?

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 2
Yukarıdaki şekillere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
D çokgen değildir. Çünkü kenar ve köşeleri eşit değildir.
B
A, B ve D birer çokgendir.
C
Ç çokgen değildir. Çünkü hem köşesi hem de kenarı yoktur.
D
C çokgen değildir. Çünkü bir kenarı doğru parçası değildir.
Soru 3
Yukarıdaki şekillerden hangileri çokgen oluşturmaz?

 

A
DEB
B
CÇD
C
ABD
D
ABC
Soru 4
Açıları ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere ne ad verilir?

 

A
Düzgün çokgen
B
Dörtgen
C
Üçgen
D
Çokgen
Soru 5
Aşağıdaki üçgenlerden hangisi düzgün çokgendir?

 

A
Çeşitkenar üçgen
B
İkizkenar üçgen
C
Eşkenar üçgen
D
İkizkenar dik üçgen
Soru 6
Yukarıdaki şekillerle ilgili hangi ifade yanlıştır?

A
3 Çokgen değildir. Çünkü köşeleri eşit değildir.
B
5 Çokgen olamaz. Çünkü her kenarı doğru parçası değil.
C
4 Çokgen değildir. Çünkü her kenarı doğru parçası değil.
D
2 Çokgen değildir. Çünkü kapalı şekil değil.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir?

 

A
İkizkenar üçgen
B
Eşkenar üçgen
C
Kare
D
Düzgün beşgen
Soru 8
Bir çokgen en az kaç kenardan oluşabilir?

 

A
2
B
4
C
5
D
3
Soru 9
Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi çokgen oluşturmaz?

A
7
B
4
C
5
D
6
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü 108° dir.
B
Çokgenlerin iç açıları toplamı 360° dir.
C
Düzgün çokgenlerin iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
D
Düzgün çokgenlerin bütün kenarları birbirine eşittir.
Soru 11
Hangi çokgenin çevre uzunluğunun bilinmesi kenar uzunluklarını bulmak için yeterli olmaz?

 

A
Düzgün altıgen
B
Kare
C
Dikdörtgen
D
Düzgün beşgen
Soru 12
Yukarıdaki şekillerden hangileri çokgendir?

 

A
ABC
B
CÇE
C
ABD
D
BCÇ
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön