Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yukarıdaki doğruların konumuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
EF ile GH doğruları paraleldir.
B
KL ile MN doğruları paraleldir.
C
Üç doğru en fazla üç noktada kesişir.
D
AB ile CD doğruları dik kesişmektedir.
Soru 2
Yandaki şekil nasıl adlandırılır?

 

A
[MN
B
[MN]
C
MN
D
MN]
Soru 3
Yukarıdaki şekilde yer alan doğru parçaları için aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğrudur?

 

A
AC] // [DF]
B
[CE] // [BD]
C
[CE]⊥[EF]
D
[AB]⊥[BD]
Soru 4
Bir doğru üzerindeki her hangi iki nokta arasında kalan iki ucu kapalıdır doğruya ne denir?

 

A
Işın
B
Nokta
C
Doğru parçası
D
Doğru
Soru 5
“Bir tek yönde sonsuza kadar giden ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz bir çizgidir. Bir ucu kapalı, bir ucu açıktır.” Yandaki ifadede aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir?

 

A
Işın
B
Doğru parçası
C
Doğru
D
Nokta
Soru 6
Yandaki şekil için hangisi doğrudur?

 

A
Işın
B
Doğru parçası
C
Nokta
D
Doğru
Soru 7
Yandaki şekil için hangisi doğrudur?

 

A
Doğru
B
Doğru parçası
C
Işın
D
Nokta
Soru 8
Yandaki şekil için hangisi doğrudur?

 

A
AIşın
B
Nokta
C
Doğru parçası
D
Doğru
Soru 9
Yukarıdaki şekilde yer alan doğru parçalarından hangileri birbirine paraleldir?

 

A
[AD] // [DC]
B
[AD] // [BC]
C
[AB] // [DC]
D
[AB] // [BC]
Soru 10
Hangisi her iki yönde de sonsuza kadar giden ve noktaların yan yana gelmesiyle oluşan düz bir çizgidir?

A
Nokta
B
Doğru parçası
C
Doğru
D
Işın
Soru 11
Yandaki şekil nasıl adlandırılır?

 

A
TU
B
[TU
C
[TU]
D
TU]
Soru 12
Yandaki şekil nasıl adlandırılır?

 

A
[CD]
B
[CD
C
DC]
D
CD
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön