TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tam kısmının en büyük olduğu ondalık gösterim hangisidir?

A
40 , 275
B
43, 257
C
13,57
D
16, 725
Soru 2
Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin tam kısmı “yirmi üç”, kesir kısmı ise “binde bir” dir?

A
23,1
B
23,100
C
23,001
D
23,01
Soru 3
741,985” ondalık gösteriminin ondalık kısmındaki rakamların toplamı tam kısmındaki rakamların toplamından kaç fazladır?

A
10
B
11
C
12
D
13
Soru 4
Aşağıda verilen ondalık gösterimlerden hangisinde 3 rakamının basamak değeri 0,003 tür?

A
3,761
B
0,136
C
0,043
D
3,547
Soru 5
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Yirmi üç tam yüzde üç = 23,03
B
Yüz dört tam binde yüz dört = 104,104
C
On tam onda bir = 10,1
D
Dokuz tam binde üç yüz doksan beş = 9,0395
Soru 6
16/10 bileşik kesrinin ondalık gösterimi hangisidir?

A
1,16
B
0,16
C
0,6
D
1,6
Soru 7
86,15” ondalık gösterimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kesir kısmındaki rakamların toplamı 6’dır.
B
Tam kısmındaki rakamların toplamı 14’dür.
C
5 rakamının basamak değeri 0,5’dir.
D
“Seksen altı tam yüzde on beş” şeklinde okunur.
Soru 8
Yüzde birler basamağında “2” rakamının olduğu ondalık gösterimi hangisidir?

A
16, 725
B
13,57
C
43, 257
D
40 , 275
Soru 9
Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinde bulunan 6 rakamının basamak değeri en küçüktür?

A
0,146
B
2,694
C
6,029
D
3,067
Soru 10
7 rakamının basamak değeri, hangi ondalık gösterimde en büyüktür?

A
40 , 275
B
43, 257
C
13,57
D
16, 725
Soru 11
3/5 kesrinin ondalık gösterimi hangisidir?

A
3,6
B
0,5
C
0,3
D
0,6
Soru 12
32,087” ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Üç yüz yirmi tam yüzde seksen yedi
B
Üç yüz yirmi tam binde seksen yedi
C
Otuz iki tam yüzde seksen yedi
D
Otuz iki tam binde seksen yedi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön