Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“21,1 > A > 20,21” sıralamaya göre A yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez?

A
20,11
B
21,005
C
21,05
D
21,09
Soru 2
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A
22,443 > 22,434 > 22,344 > 22, 334
B
22,434 > 22, 334 > 22,344 > 22,443
C
22,344 > 22,434 > 22, 334 > 22,443
D
22,443 > 22,434> 22, 334 > 22,344
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde 1,33; 0,59; 1,342 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralaması doğru yapılmıştır?

A
0,59 < 1,342< 1,33
B
1,33 < 0,59 < 1,342
C
1,342< 0,59 < 1,33
D
0,59 < 1,33 < 1,342
Soru 4
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A
4,44 > 4,4 > 4,04> 4,004
B
4,04 > 4,4 > 4,004 > 4,44
C
4,4 > 4,04 > 4,004 > 4,44
D
4,4 > 4,44 >4,04 > 4,004
Soru 5
3,21; 5,8; 3,23; 6,8; 5,81 ondalık gösterimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A
6,8 > 5,81> 3,21 > 5,8 > 3,23
B
6,8 > 5,8 > 5,81>3,21 > 3,23
C
3,21 > 3,23 > 5,8 > 5,81> 6,8
D
6,8> 5,81 > 5,8 > 3,21 > 3,23
Soru 6
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A
1,09 < 1,91 < 1,9 < 1,091
B
1,9 < 1,09 < 1,91 < 1,091
C
1,9< 1,091 < 1,09 < 1,91
D
1,09 < 1,091< 1,9 < 1,91
Soru 7
Aşağıda verilen ondalık gösterim sıralamalarından hangisi yanlıştır?

A
34,7 = 34,70 = 34,700
B
4,02 > 4,2 > 3,98 > 0,20
C
3,50 > 3,25 > 1,001 > 0,57 > 0,5
D
2,31 < 3,42 < 4,53 < 5,64
Soru 8
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A
14,09 > 14,01 > 13,11
B
65,65 > 65,59 > 64,66
C
214,01 > 214,1 > 214,05
D
2,5 > 2,05 > 2,005
Soru 9
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

A
2,3 < 1,39 < 3,93
B
1,4 > 1,04 > 1,004
C
2,33 > 2,303 > 2,03
D
3,3 > 3,30 >3,300
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
1,01 > 1,001
B
2,10 = 2,01
C
3,5 > 3,25
D
0,5 = 0,50
Soru 11
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A
1,35 > 1,3
B
2,3 > 1,3
C
3,249 < 3,262
D
1,03 > 1,3
Soru 12
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A
2,3< 2,301< 2,03 < 2,003
B
2,003 < 2,3 < 2,301< 2,03
C
2,003 < 2,03 < 2,3 < 2,301
D
2,003< 2,301 < 2,03 < 2,3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön