5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkler başkalarının düşüncelerine saygı gösterir. Herkesin aynı düşüncelere sahip olmak zorunda olmadıklarını bilir.Bu, Türk milletinin hangi özelliğidir?

A
çalışkanlık
B
hoşgörülü olmak
C
doğruluk
D
yardım severlik
Soru 2
Benzerliklerin ya da ortak amaçların bir araya getirdiği kimselerden oluşan topluluğa ne ad verilir?

A
aile
B
birey
C
insan
D
grup
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ?

A
Zorlamayla ve plansızolarak bir araya gelirler
B
Ortak amaçları vardır
C
Aralarında ilişki ve alışveriş vardır
D
Uzun süreli bir aradadırlar
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A
İNSUYU MAĞARASI
B
HASANKEYF
C
AĞRI DAĞI
D
İSHAKPAŞA SARAYI
Soru 5
Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?

A
29 Eylül 1923 yılında
B
29 Ekim 1923 yılında
C
23 Nisan 1920 yılında
D
23 Nisan 1925 yılında
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun sorumlulukları arasında yer almaz?

A
Yatağını toplayıp düzeltmek
B
Okula zamanında gelmek
C
Yemek yemek
D
İşe girip para kazanmak
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi doğal eser değildir?

A
Manavgat Şelalesi
B
Sümela Manastırı
C
Uzungöl
D
Erciyes Dağı
Soru 8
Aşağıdaki tarihi mekanlardan hangisi İstanbul'da bulunmamaktadır?

A
Sümela Manastırı
B
Kız Kulesi
C
Anadolu Hisarı
D
Dolmabahçe Sarayı
Soru 9
İnkılapçılık ilkesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabancı ülkelere yaranmak.
B
Osmanlı Devleti’ni yıkmak.
C
Eskilerden sıkılmak.
D
Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan değildir?

A
Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar
B
Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar
C
Milli Ekonominin Kurulması
D
Latin Rakamları’nın kabulü
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan değildir?

A
Şapka Kanunu’nun çıkarılması
B
Tevhid-i Tedrisat kanunu'nun Kabulü
C
Yeni Türk Harflerinin Kabulü
D
Mederselerin Kapatılması
Soru 12
Ölçü - tartı ve zaman ölçülerinde yapılan yenilikler en çok hangi alanı düzenlemek için yapılmıştır?

A
Eğitim
B
Toplumsal
C
Ekonomik
D
Siyasi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan değildir?

A
Türk Ticaret Kanun
B
Türk Medeni Kanunun kabulü
C
Güzel Sanatlar Alanında Yapılan Çalışmalar
D
Türk Anayasasının oluşturulması
Soru 14
Cumhuriyet döneminde hangi kanunun kabulü ile toplumsal ve ekonomik ha­yatta kadın erkek eşitliği sağlandı?

A
Soyadı Kanunu
B
Medeni Kanun
C
Kabotaj Kanunu
D
Türk Ceza Kanunu
Soru 15
''Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Herkes devlet hiz­metlerinden yararlanmada eşit haklara sahiptir." Bu anlatım Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Milliyetçilik
B
Laiklik
C
Devletçilik
D
Halkçılık
Soru 16
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözünde aşağıdakilerden hangisine verilen önem belirtmiştir?

A
Barışa
B
Eğitime
C
Doğaya
D
Sanata
Soru 17
Sürekli çağdaşlaşmaya ve açık olmaya dayanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletçilik
B
Milliyetçilik
C
İnkılapçılık
D
Halkçılık
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Krumunun kuruluş amaçlarından değildir?

A
Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak.
B
Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak.
C
Türk dilini yabancı sözcüklerden arındırmak.
D
Türk Ceza Kanununu çhazırlamak
Soru 19
“Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir” sözü hangi ilkeye yönelik söylenmiştir?

A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
Soru 20
Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi hangi ilke ile ilgilidir?

A
İnkılapçılık
B
Devletçilik
C
Halkçılık
D
Laiklik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön