5.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz?

A
Kültür, tarihi ve süreklidir.
B
Kültür unsurları zamanla değişime uğramaz.
C
Kültür bütünleştiricidir.
D
Kültürün maddi ve manevi unsurları vardır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan öğelerden biri değildir?

A
güreş
B
cirit
C
ok
D
bale
Soru 3
Ülkemizin tarihi eser ve doğal güzellikler açısından zengin olması aşağıdakilerden hangisinin artmasını sağlamıştır?

A
Turist sayısının
B
Sanayi kuruluşlarının
C
Okul sayısının
D
Tarım alanlarının sayısının
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim tipleri arasında gözükmez?

A
Karasal iklim
B
Tropikal iklim
C
Karadeniz iklim
D
Akdeniz iklimi
Soru 5
Ülkemizde çeşitli iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Yaşlı nüfusun azalmasına
B
Çocuk sayısının artmasına
C
Çok çeşitli tarım ürünlerinin üretimine
D
Sanayinin fazla gelişmemiş olmasına
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi tarihi mekân değildir?

A
Çinili Köşk
B
Topkapı Sarayı
C
Dolmabahçe Sarayı
D
Van gölü
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir?

A
Noel kutlaması
B
Asker gecesi
C
Kına gecesi
D
Sünnet düğünü
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin özelliklerinden birisi değildir?

A
Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür.
B
Kış mevsimi soğuk ve kar yağışlıdır.
C
Bitki örtüsü makidir.
D
Yazları sıcak ve kuraktır
Soru 9
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Amasya-elma
B
Trabzon-fındık
C
Malatya- çay
D
Diyarbakır- karpuz
Soru 10
En büyük gölümüz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuz gölü
B
Van gölü
C
Eğirdir gölü
D
Beyşehir gölü
Soru 11
Uygar devletlerle olan ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

A
Takvim, saat ve ölçülerde
B
Eğitimde
C
Kültürde
D
Kılık ve kıyafette
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanındaki yeniliklerden biri değildir?

A
Medreselerin kapatılması
B
Latin alfabesinin kabul edilmesi
C
Takvim ve ölçülerin değiştirilmesi
D
Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması
Soru 13
Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkçılık
B
Milliyetçilik
C
Cumhuriyetçilik
D
Devletçilik
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunla yapılan değişikliklerden değildir?

A
Boşanma hakkı kadına da verildi.
B
Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.
C
Medreseler kapatıldı.
D
Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkı tanındı.
Soru 15
Ailenin kuruluşu, evlenme, boşanma, miras konularında kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlayan kanun aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Ticaret Kanunu
B
Türk Medeni Kanun
C
Soyadı Kanunu
D
Maarif Teşkilatı Kanunu
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ile ilgilidir?

A
Cumhuriyetcilik
B
Laiklik
C
Milliyetçilik
D
Devletcilik
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan değildir?

A
Tevhid-i Tedrisat Kanun
B
Medreselerin Kaldırılması
C
Türk Harflerinin Kabulü
D
Türk Medeni Kanunu
Soru 18
Tevhid-i Tedrisat ne demektir?

A
Herkese bir soyadı verilmesi
B
Kadınlara verilen boşanma hakkı
C
Değişik türdeki eğitim kurumlarının birleştirilerek eğitim birliğinin sağlanması
D
Kılık kıyafet yasası
Soru 19
Aşağıdaki sözlerden hangisi barışçılık ilkesini açıklar?

A
Ne mutlu Türk'üm diyene
B
Yurtta barış, cihanda barış.
C
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir
D
Ya istiklal ya ölüm
Soru 20
Halkın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkçılık
B
İnkılapcılık
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön