5.Sınıf Üretim Dağıtım ve Tüketim Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?

A
Yazların kurak olduğu
B
Kışların kar yağışlı olduğu
C
Kışların ılık olduğu
D
Baharda yağmurun bol olduğu
Soru 2
Bir ülkenin dış ülkelere ürün satmasına ne ad verilir?

A
ticaret
B
ihracat
C
ithalat
D
ekonomi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?

A
iklim, enerji, sermaye
B
para, yol, zaman
C
insan gücü, sermaye, hammadde
D
sermaye, hammadde, zaman
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir?

A
Susam
B
Pamuk
C
Zeytin
D
Buğday
Soru 5
Bir ülkede tarımsal üretimin yoğun olması aşağıdakilerden hangisini göstermez?

A
Toprağın, pek çok yerde tarıma elverişli olduğunu.
B
Ülkede sanayinin geliştiğini
C
Ülkede tarım işçilerinin sayısının çok olduğunu.
D
İklimin farklı tarım ürünlerinin üretimine elverişli olduğunu.
Soru 6
Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?

A
Marmara Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Ege Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 7
Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir.Bunların hangisi doğrudur?

A
Pamuk-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B
Tütün-Karadeniz Bölgesi
C
Zeytin-Karadeniz Bölgesi
D
Mercimek-Akdeniz Bölgesi
Soru 8
Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir?

A
ihracat
B
ithalat
C
ekonomi
D
ticaret
Soru 9
  1. İnsan gücü
  2. Hammadde
  3. Kapital
Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir?

A
1,2 ve 3
B
1
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 10
Aşağıda bazı meslekler ile yapıldığı bölgeler verilmiştir. Doğru olanı bulunuz.

A
Balıkçılık-Urfa
B
Çay -Zonguldak
C
İpekböcekçiliği-Bursa
D
Taşkömürü-Rize
Soru 11
İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nüfus yoğunluğu
B
Bitki örtüsü
C
Ekonomik faaliyetler
D
İklim özellikleri
Soru 12
  1. Çiftçi
  2. Ekmek
  3. Buğday
  4. Fırın
  5. Un
Yukarıda verilenler üretim aşamasına göre sıralandığında en doğru sıralama hangisi olur?

A
1 - 3 - 2 - 5 - 4
B
1 - 2 - 3 - 4 - 5
C
1- 3 - 5 - 4 - 2
D
1 - 3 - 2 - 4 - 5
Soru 13
Bir bölgenin iklim özellikleri, yeryüzü, şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler. Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir?

A
İstanbul
B
Amasya
C
Artvin
D
Hakkari
Soru 14
Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir?

A
Girişimci
B
Çiftçi
C
Satıcı
D
Üretici
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?

A
sermaye
B
toprak
C
güç
D
hammadde
Soru 16
Batı Akdeniz kıyılarımızda .................. dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu yöre, tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarıma
B
Ticarete
C
Balıkçılığa
D
Turizme
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?

A
İnsan gücü, hammadde ve sermaye
B
Sermaye turizm ve tarım
C
Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin
D
İnsan gücü, iklim ve deniz
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir?

A
arpa
B
zeytin
C
buğday
D
pirinç
Soru 19
Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması; 1. Yağış düzeni 2. Tarım alanlarının azalması 3. Tarım teknolojilerinin yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır?

A
Yalnız 2
B
Yalnız 1
C
1 ve 2
D
Yalnız 3
Soru 20
Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir?

 

A
Balıkçılık
B
Ticaret
C
Tarım
D
Madencilik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön