5.Sınıf bilim teknoloji ve toplum Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde Atatürk'ün de haberleşmek için kullandığı teknolojik üründür?

A
telgraf
B
telsiz telefon
C
televizyon
D
bilgisayar
Soru 2
Buhar makinesi hangi çağın başlaması sayılır?

A
Teknoloji çağı
B
Ekonomi çağı
C
Sanayi çağı
D
Bilgi çağı
Soru 3
Atatürk'ün ''Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.'' sözünden aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

A
Atatürk'ün çocuklara verdiği önem
B
Atatürk'ün çevrenin korunmasına verdiği önem
C
Atatürk'ün sanata verdiği önem
D
Atatürk'ün bilime verdiği önemi
Soru 4
Bir buluş veya teknolojik ürün hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yayın organlarının hangisinden yararlanmaz?

A
internet
B
bilim dergileri
C
radyo
D
ansiklopedi
Soru 5
Louis Pasteur hayatını mikrobiyolojik hastalıkları araştırmaya adamıştır. Bazı hastalıklara karşı aşılar geliştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu hastalıklardan biri değildir?

A
difteri
B
şarbon
C
kuduz
D
verem
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bilim adamının özelliklerinden değildir?

A
ön yargılıdır
B
sorgular
C
tarafsızdır
D
bulduğu bilgiyle yetinmez
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisibilim ve teknoloji ile ilgili süreli yayınlar çıkarır?

A
TÜBİTAK
B
TEMA
C
ANATEM
D
UNICEF
Soru 8
Aşağıdaki özelliklerden hangisi bilim insanına ait değildir?

A
Şüphecilik
B
Kararlılık
C
Planlı çalışma
D
Ümitsizlik
Soru 9
Bir araştırmada aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

A
bilgiler tahmin edilir
B
kanıt gösterilmez
C
kaynak gösterilir
D
kaynak gösterilmez
Soru 10
  1. internet
  2. ansiklopedi
3.bilim dergileri Bitkilerin beslenme özelliklerini araştıran bir öğrenci yukarıdaki kaynakların hangisinden ya da hangilerinden yararlanabilir?

A
1,3
B
1,2,3
C
yalnız 1
D
yalnız 2
Soru 11
Her türlü bilginin dünya çapında paylaşılabilir hale gelmesini sağlayan buluş hangisidir?

A
İnternet
B
Cep Telefonu
C
Matbaa
D
Uçak
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi elektriğin keşfinden önce kullanılmıştır?

A
Buzdolabı
B
Bilgisayar
C
Televizyon
D
Lokomotif
Soru 13
''1993 yılında İstanbul Üniversitesi açılmış. Ona bağlı olarak da Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü kurulmuştur.''   Bu kurumların açılması Atatürk'ün hangi yönünü ortaya koymaktadır?

A
Askeri kişiliğin
B
Bilime verdiği önemi
C
Siyasete verdiği önemi
D
Sanata verdiği önemi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha sonra bulunmuştur?

A
yazı
B
elektrik
C
ateş
D
tekerlek
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir?

A
Planlı çalışmak
B
Kararlı olmak
C
Meraklı olmak
D
Sabırsız olmak
Soru 16
Hangisi eğitim alanında bulunan en büyük buluştur?

A
Matbaa
B
Harita
C
Pusula
D
Telefon
Soru 17
Bir şey, icat edildiği gibi kalmaz. İcat edilen şeyle ilgili sonraki araştırmalar, onu geliştirir. Örneğin, bugünkü otomobiller, ilk otomobillere göre çok daha gelişmiştir. Yukarıdaki metne göre bu olaya ne denir?

A
Teknolojik gelişmelerin devamlılığı
B
Yeni bilimsel buluşlar
C
Yeni toplumsal gelişmeler
D
Yeni teknolojik gelişmeler
Soru 18
Bir yerin iklimini belirtmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

A
Bir yıllık gözlem yapılır
B
Onlarca yıllık gözlem yapılır
C
Sadece yağışlar gözlenir
D
Sadece sıcaklık değerleri incelenir
Soru 19
İhtiyacımız olan herhangi bir bilgiyi aşağıdaki kaynakların hangisinden elde edemeyiz?

A
Gazetelerin bilim köşeleri
B
Konuyla ilgili TV programları
C
Konuyla ilgili kitaplar
D
Mizah dergileri
Soru 20
Bir şeyi ilk kez bulan icat eden kişiye mucit denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mucit değildir?

A
Richart Trevithick
B
Charles Dickens
C
Graham Bell
D
Edison
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön