5.Sınıf Etkin Vatandaşlık Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanların gönüllü olarak çalıştıkları kurumlar da vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gönüllüler tarafından oluşturulan bir kurum değildir?

A
Tüketicileri Bilinçlendirme Derneği
B
Hayvanları Koruma Derneği
C
Kızılay Derneği
D
Sağlık Ocağı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden değildir?

A
Gönüllü bireylerden oluşur.
B
Devlet kurumlarının yerini alırlar.
C
İnsanların hak ve hürriyetlerini korumak için de kurulurlar.
D
Genellikle yardım amaçlı kuruluşlardır.
Soru 3
Bireylerin, grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olmasına ne denir?

A
Sosyal etkileşim
B
Sivil toplum kuruluşu
C
Kurum
D
Sosyal Örgüt
Soru 4
Serbest meslek sahiplerinin haklarını korumak için kurulan sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A
Oda
B
Vakıf
C
Sendika
D
Dernek
Soru 5
Sigara alışkanlığını önlemek, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Kızılay
B
Akut
C
Yeşilay
D
Bağ-Kur
Soru 6
Hangisi, sivil toplum kuruluşu değildir?

A
Valilik
B
Sendika
C
Akut
D
Çekül
Soru 7
Kimsesiz yaşlıların ve bakıma muhtaç kişilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk Esirgeme Kurumu
B
Sosyal Sigortalar Kurumu
C
Düşkünler Yurdu ( Darülaceze )
D
Sosyal Yardımlaşma Kurumu
Soru 8
Hangisi toplumun temel ihtiyaçlarından biri değildir?

A
Turizm
B
Sağlık
C
Eğitim
D
Barınma
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden değildir?

A
Devletin belirlediği kanunlara uygundur
B
Devletten tümü ile bağımsızdırlar
C
Yaptıkları çalışmalar yasaldır
D
Gönüllü insanlar tarafından kurulur
Soru 10
Sivil toplum örgütleri, demokratik toplum düzeninde çok değişik amaçlarla oluşturulan örgütlerdir. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?

A
Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı
B
TEMA Vakfı
C
Okul Koruma Derneği
D
Maliye Bakanlığı
Soru 11
Gönüllü sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Gönüllü olarak çalışırlar
B
Çıkar gözetmezler
C
Para karşılığı çalışmazlar
D
Toplum yararına çalışmazlar
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçları arasında sayılamaz?

A
Güvenlik
B
Seyahat
C
Eğitim
D
Sağlık
Soru 13
İmece hangi yaşam alanında yardımlaşma şeklidir?

A
Şehir
B
Mahalle
C
Köy
D
Site
Soru 14
Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş resmi ve sivil toplum kuruluşları vardır. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

A
ÇEVKO
B
Kızılay
C
TUİK
D
Yeşilay
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Kızılay'ın kuruluş amaçlarından birisi değildir?

A
Felaketlerde sağlık yardımı yapmak
B
Kan merkezleri kurmak
C
Depremde insanlara yardım etmek
D
Yaşlıların barınma ihtiyaçlarını karşılamak
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti vermez?

A
Hastaneler
B
Poliklinikler
C
Sağlık Ocakları
D
Sosyal Yardımlaşma Kurumu
Soru 17
Bir toplumda, sivil toplum örgütlerinin çok sayıda kurulmuş olması aşağıdakilerden öncelikle hangisinin gelişmiş olduğunun göstergesidir?

A
Turizmin
B
Sanayileşmenin
C
Ekonominin
D
Demokrasinin
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütlerinden biridir?

A
KIZILAY
B
AKUT
C
TEMA
D
TSE
Soru 19
Bireylerin, grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olmalarına sosyal etkileşim denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sosyal etkileşimdir?

A
Gönüllü bir kişinin yardım derneği kurmak istemesi.
B
Belediye başkanın halka faaliyetlerini anlatması.
C
Devletin sivil toplum örgütlerini teşvik etmesi.
D
Okulun çevreyi ağaçlandırmak için çevre örgütlerinden yardım istemesi.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak amacıyla gönüllü kişiler tarafından oluşturulmuş olan kuruluşlardandır?

A
Sivil toplum örgütleri
B
Fabrikalar
C
Şirketler
D
Devlet okulları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön