5.Sınıf 8.Ünite Küresel Bağlantılar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  1. Paranın icadı
  2. Ulaşımın kolaylığı
  3. Takas usulü
  4. Haberleşmenin kolaylaşması
Yukarıda verilenlerden hangisi ticarete kolaylık getirmemiştir?

A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 2
Karadeniz bölgesi doğa güzellikleri ve tarihi zenginliklerine rağmen turizmde gelişme gösterememiştir Bölgedeki bu durum, aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz?

A
Devletin bölgeye yeterli destek vermemesine
B
Halkın turizm bilincinin yetersiz olmasına
C
Güneşli gün sayısının az olmasına
D
Balıkçılığa daha çok önem verilmesine
Soru 3
Aşağıdaki hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alan ulaşım aracıdır?

A
Gemi
B
Tren
C
Metro
D
Tramvay
Soru 4
Kapadokya hangi bölgemizdedir?

A
Ege
B
Akdeniz
C
İçanadolu
D
Karadeniz
Soru 5
İnsanların yaşayabilmek ve geçinebilmek için yaptıkları işlerin tümüne ne ad verilir?

A
Ekonomi
B
İstihdam
C
İletişim
D
Üretim
Soru 6
İthalatın karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Bir ülke içindeki alım-satım işleridir.
B
Bir ülkenin ürettiği ürünleri başa ülkeye satmasıdır.
C
Bir mal veya hizmetin alınıp satılmasıdır.
D
Bir ürün veya hizmeti başka ülke veya ülkelerden satın almaktır.
Soru 7
İlk çağlarda ülkeler arasındaki ticaret günümüze göre daha zor koşullar altında yapılmakta idi. Bu duruma, aşağıdakilerden hangisi neden oluşturmamıştır?

A
Tüccarların fazla kar etme peşinde olması
B
Ulaşım araçlarının ilkel olması
C
Yolların ulaşıma yeterli ve uygun olmaması
D
Güvenliğin sağlanmasında zorluklar yaşanması
Soru 8
Dünya Çocuk Günü kutlamasını hangi gün yapıyoruz?

A
Okulların açıldığı ilk gün B) C) XD)
B
29 Ekim
C
4 Ekim
D
Ekim ayının ilk pazartesi günü
Soru 9
Dünyada çocuk şenliği kutlanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye
B
Filistin
C
Afganistan
D
Irak
Soru 10
Bugün kara, hava,deniz ve demiryolu ile ulaşım yapılabilmekte ve hepsinde farklı araçlar kullanılmaktadır Aşağıdakilerden hangisi,bugün karayollarında kullanılan ulaşım araçlarından biri değildir?

A
Kamyon
B
Tren
C
Otobüs
D
Tır
Soru 11
İlk çağlarda, günümüze göre çok farklı ulaşım araçlarından yararlanmak zorunda kalınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, kara ticaretinde yararlanılan ulaşım aracı olduğu söylenebilir?

A
Köleler
B
Trenler
C
Gemiler
D
Kervanlar
Soru 12
Anadolu ilk çağlardan beri ticaretin canlı olduğu bir bölgedir Anadolu'nun bu durumu, aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz?

A
Çoğu zaman bir savaş alanı olmasına
B
Önemli ulaşım yollarının üzerinde olmasına
C
İklim özelliklerine bağlı olarak bol ve çeşitli ürünler yetişmesine
D
Her zaman yoğun bir nüfusa sahip olmasına
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi turistik bir gezinin amaçlarından değildir?

A
Tarihi mekanları ziyaret etmek
B
Dinlenmek, eğlenmek
C
Gidilen ülkenin çalışma koşullarını değerlendirmek, değiştirmek
D
Dünya ortak mirasına ait eserleri incelemek
Soru 14
*Nil Nehri'nin bulunduğu, *Dünyaca ünlü piramitlerin bulunduğu, *Topraklarının %96'sı çöl olan bir ülkedir. Yukarıda özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mısır
B
Almanya
C
Brezilya
D
Japonya
Soru 15
Önceki kuşakların,sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne..............denir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle doğru tamamlanmış olur?

A
Anı
B
Ortak miras
C
Kalıntı
D
Kültür
Soru 16
Aşağıda verilen ürünlerden hangisi,ülkemizin ihraç ettği ürünlerden olamaz?

A
Çelik
B
Buzdolabı
C
Ham petrol
D
Demir
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi tüm ülkelerin yaptığı faaliyetlerden birisidir?

A
Üretim yapmak
B
Petrol arama çalışmaları yapmak
C
Uzay çalışmaları yapmak
D
Doğal gaz aramaları yapmak
Soru 18
Tüm dünya çocuklarında farklı özellikler olduğu gibi, ortak özelliklerde vardır Aşağıdakilerden hangisi, dünya çocuklarının ortak özelliklerinden sayılır?

A
Aynı inanca sahip olmak
B
Sevgi ve şefkati eşit ölçüde paylaşmak
C
İş hayatında eşit ölçüde yer almak
D
Oyun oynamaya düşkünlük
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ticaret, insanların biribirleriyle mal alıpverişidir.
B
Ulaşım ve haberleşmedeki imkanların artması ticareti kolaylaştırmıştır.
C
Ülkeler ürettikleri fazla ürünleri satmak için ihracat yaparlar.
D
Dış ticaret bir ülkedeki insanların birbirleriyle olan alışverişleridir.
Soru 20
Gelecek nesillere aktarılacak dünyada olmaması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nükleer ve kimyasal silahların kullanıldığı bir ülke
B
Canlı türlerinin yok olmadığı, doğal dengenin bozulmadığı bir dünya
C
Eğitimsiz bir nüfusun ve işsizliğin olmadığı bir dünya
D
Bulaşıcı hastalıklardan binlerce insanın ölmediği bir dünya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön