5.Sınıf 8.Ünite Küresel Bağlantılar Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  1. Paranın icadı
  2. Ulaşımın kolaylığı
  3. Takas usulü
  4. Haberleşmenin kolaylaşması
Yukarıda verilenlerden hangisi ticarete kolaylık getirmemiştir?

A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 2
Karadeniz bölgesi doğa güzellikleri ve tarihi zenginliklerine rağmen turizmde gelişme gösterememiştir Bölgedeki bu durum, aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz?

A
Devletin bölgeye yeterli destek vermemesine
B
Halkın turizm bilincinin yetersiz olmasına
C
Güneşli gün sayısının az olmasına
D
Balıkçılığa daha çok önem verilmesine
Soru 3
Aşağıdaki hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alan ulaşım aracıdır?

A
Gemi
B
Tren
C
Metro
D
Tramvay
Soru 4
Kapadokya hangi bölgemizdedir?

A
Ege
B
Akdeniz
C
İçanadolu
D
Karadeniz
Soru 5
İnsanların yaşayabilmek ve geçinebilmek için yaptıkları işlerin tümüne ne ad verilir?

A
Ekonomi
B
İstihdam
C
İletişim
D
Üretim
Soru 6
İthalatın karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Bir ülke içindeki alım-satım işleridir.
B
Bir ülkenin ürettiği ürünleri başa ülkeye satmasıdır.
C
Bir mal veya hizmetin alınıp satılmasıdır.
D
Bir ürün veya hizmeti başka ülke veya ülkelerden satın almaktır.
Soru 7
İlk çağlarda ülkeler arasındaki ticaret günümüze göre daha zor koşullar altında yapılmakta idi. Bu duruma, aşağıdakilerden hangisi neden oluşturmamıştır?

A
Tüccarların fazla kar etme peşinde olması
B
Ulaşım araçlarının ilkel olması
C
Yolların ulaşıma yeterli ve uygun olmaması
D
Güvenliğin sağlanmasında zorluklar yaşanması
Soru 8
Dünya Çocuk Günü kutlamasını hangi gün yapıyoruz?

A
Okulların açıldığı ilk gün B) C) XD)
B
29 Ekim
C
4 Ekim
D
Ekim ayının ilk pazartesi günü
Soru 9
Dünyada çocuk şenliği kutlanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye
B
Filistin
C
Afganistan
D
Irak
Soru 10
Bugün kara, hava,deniz ve demiryolu ile ulaşım yapılabilmekte ve hepsinde farklı araçlar kullanılmaktadır Aşağıdakilerden hangisi,bugün karayollarında kullanılan ulaşım araçlarından biri değildir?

A
Kamyon
B
Tren
C
Otobüs
D
Tır
Soru 11
İlk çağlarda, günümüze göre çok farklı ulaşım araçlarından yararlanmak zorunda kalınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, kara ticaretinde yararlanılan ulaşım aracı olduğu söylenebilir?

A
Köleler
B
Trenler
C
Gemiler
D
Kervanlar
Soru 12
Anadolu ilk çağlardan beri ticaretin canlı olduğu bir bölgedir Anadolu'nun bu durumu, aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz?

A
Çoğu zaman bir savaş alanı olmasına
B
Önemli ulaşım yollarının üzerinde olmasına
C
İklim özelliklerine bağlı olarak bol ve çeşitli ürünler yetişmesine
D
Her zaman yoğun bir nüfusa sahip olmasına
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi turistik bir gezinin amaçlarından değildir?

A
Tarihi mekanları ziyaret etmek
B
Dinlenmek, eğlenmek
C
Gidilen ülkenin çalışma koşullarını değerlendirmek, değiştirmek
D
Dünya ortak mirasına ait eserleri incelemek
Soru 14
*Nil Nehri'nin bulunduğu, *Dünyaca ünlü piramitlerin bulunduğu, *Topraklarının %96'sı çöl olan bir ülkedir. Yukarıda özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mısır
B
Almanya
C
Brezilya
D
Japonya
Soru 15
Önceki kuşakların,sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne..............denir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle doğru tamamlanmış olur?

A
Anı
B
Ortak miras
C
Kalıntı
D
Kültür
Soru 16
Aşağıda verilen ürünlerden hangisi,ülkemizin ihraç ettği ürünlerden olamaz?

A
Çelik
B
Buzdolabı
C
Ham petrol
D
Demir
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi tüm ülkelerin yaptığı faaliyetlerden birisidir?

A
Üretim yapmak
B
Petrol arama çalışmaları yapmak
C
Uzay çalışmaları yapmak
D
Doğal gaz aramaları yapmak
Soru 18
Tüm dünya çocuklarında farklı özellikler olduğu gibi, ortak özelliklerde vardır Aşağıdakilerden hangisi, dünya çocuklarının ortak özelliklerinden sayılır?

A
Aynı inanca sahip olmak
B
Sevgi ve şefkati eşit ölçüde paylaşmak
C
İş hayatında eşit ölçüde yer almak
D
Oyun oynamaya düşkünlük
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ticaret, insanların biribirleriyle mal alıpverişidir.
B
Ulaşım ve haberleşmedeki imkanların artması ticareti kolaylaştırmıştır.
C
Ülkeler ürettikleri fazla ürünleri satmak için ihracat yaparlar.
D
Dış ticaret bir ülkedeki insanların birbirleriyle olan alışverişleridir.
Soru 20
Gelecek nesillere aktarılacak dünyada olmaması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nükleer ve kimyasal silahların kullanıldığı bir ülke
B
Canlı türlerinin yok olmadığı, doğal dengenin bozulmadığı bir dünya
C
Eğitimsiz bir nüfusun ve işsizliğin olmadığı bir dünya
D
Bulaşıcı hastalıklardan binlerce insanın ölmediği bir dünya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön