5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Değerlendirme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Sorunlarını çözmek ya da haklarını aramak için dilekçe yazan biri hak ve sorumluluklarının bilincindedir.
B
Her haritanın kullanım amacını gösteren bir başlığı vardır.
C
Sosyal bilgiler dersi matematik, Türkçe ve fizik dersler bütününden oluşur.
D
Fabrikaların ve araçların egzoz çıkışlarına filtre takılarak hava ve toprak kirliliğinin önüne geçilebilir.
Soru 2
Sel, ülkemizin her bölgesinde görülen bir doğal afettir. Ülkemizde en çok görülen yerlerden biride Karadeniz bölgesidir. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi’nde sel felaketinin daha sık yaşanmasının nedenlerinden biridir?
A
Aşırı yağışlar
B
Dere yataklarına evler yapılması
C
Bitki örtüsü
D
Kış mevsiminin ılık geçmesi
Soru 3
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen, tanıtıcı bitki örtüsü maki olan iklim tipi aşağıdaki illerden hangisinde görülür?
A
Erzurum
B
Sivas
C
Kayseri
D
Mersin
Soru 4
Kara içlerinde birikmiş durgun sulardır. Yukarıda tanımı verilen yer şekline aşağıdakilerden hangisi örnektir?
A
Burdur Gölü
B
Haymana Platosu
C
Fırat Nehri
D
Çukur Ova
Soru 5
Ülkemizde yükselti batıdan doğuya gidildikçe artar. Doğu bölgelerimizdeki yükselti büyük oranda 2000-2500 metre aralığındadır. Buna göre, haritada doğu bölgelerimiz çoğunlukla hangi renk ile gösterilir?
A
Sarı
B
Yeşil
C
Kahverengi
D
Mavi
Soru 6
Kültürümüzün önemli bir parçası da el sanatlarımızdır. El emeği, göz nuru ile üretilen eşyalar kültürümüzün zenginliğini ortaya koyar. Bu göre aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan biri değildir?  
A
Oymacılık
B
Dantel
C
Halıcılık
D
Maniler
Soru 7
Giresun’da fındık, Malatya’da kayısı, Adana’da ise pamuk farımı yaygındır. Bu illerde farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Bitki örtüsünün farklı olması
B
Deniz kenarında olmaları
C
Yükseltilerinin farklı olması
D
Farklı iklim tiplerinin görülmesi
Soru 8
Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi fiziki haritada yeşil renk ile gösterilmektedir?  
A
Cihanbeyli Platosu
B
Karadeniz Ormanları
C
Çarşamba Ovası
D
Fırat Nehri
Soru 9
Doğada kendiliğinden var olup ya da denizlerin, akarsuların, rüzgarların aşındırmasıyla oluşmuş eserlere doğal güzellik denir. Ülkemizde pek çok doğal güzellik vardır. Bu doğal güzelliklerin bir kısmı kurulan milli parklarla koruma altına alınmışlardır. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Devlet doğal güzelliklerin korunması için önlemler almıştır.
B
Doğal güzelliklerin oluşumunda insan etkisi yoktur.
C
Ülkemiz doğal güzellikler açısından zengindir.
D
Doğal güzelliklerimiz daha çok Aydın’da bulunmaktadır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da Anadolu’da yaşamış uygarlıklardan biri değildir?  
A
Asurlular
B
Hititler
C
Frigler
D
Urartular
Soru 11
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
Ulaşım koşullarının gelişmiş olduğu bölgelerde sanayi ve ticarette gelişir. Bu durum nüfus artmasına neden olur.
B
Karasal iklimin görüldüğü bölgelerin kırsal kesimlerindeki evlerin yapımında kerpiç kullanılmaktadır.
C
Depremleri engelleyemeyiz sadece zararlarını azaltmak için tedbir alabiliriz.
D
Doğu Anadolu Bölgesi diğer bölgelerden göç aldığı için nüfus miktarı fazladır.
Soru 12
Ülkemizde beslenme, giyinme, konuşma gibi öğeler bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Bu durum, ülkemizde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?    
A
Eğitim faaliyetlerinin hız kazanmasına
B
Bölgeler arasında ekonomik farklılıkların oluşmasına
C
Halk arasında eşitsizliklerin ortaya çıkmasına
D
Zengin bir kültürel yapının oluşmasına
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımız arasında yer alır?  
A
Manavgat Şelalesi
B
Sümela Manastırı
C
Çifte minareli Medrese
D
Topkapı Sarayı
Soru 14
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 13. maddesinde “Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.” ifadesi yer almaktadır. Bu madde, çocukların sahip olduğu haklardan hangisiyle ilgilidir?
A
Oyun hakkı
B
Dinlenme ve eğlenme hakkı
C
Yaşam hakkı
D
Düşünce ve ifade özgürlüğü
Soru 15
Lidyalıların parayı bulmalarının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Tarihi devirlerin başlaması
B
Ticaretin kolaylaşması
C
Ticaretin hızlanması
D
Takas sisteminin sona ermesi
Soru 16
Sümerler, tanrılarının gökte olduğunu düşündükleri İçin ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar yapmışlardır. Tapınağın en alt kısmı yetiştirdikleri ürünler için ambar, orta katı ibadet yeri, en üst katı ise gözlem evi olarak kullanılmıştır. Verilen bilgilere bakılarak Sümerler ile ilgili aşağıda-kilerden hangisi söylenemez?  
A
Tarımla ilgilenmişlerdir.
B
Mimari eserler ortaya koymuşlardır.
C
Güçlü bir merkezî yönetim kurmuşlardır.
D
Astronomi alanında ilerleme fırsatı bulmuşlardır.
Soru 17
Çığ, özellikle dağlık ve engebeli arazilerde etkili olur. Buna göre, hangi bölgemizde çığ tehlikesini daha fazla görülmesi beklenir?
A
Akdeniz Bölgesi
B
Doğu Anadolu Bölgesi
C
İç Anadolu Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Soru 18
Sosyal Bilgiler dersinde, ülkemizin bölgelerinde oynanan halk oyunlarını ve yemekleri öğreniriz. Buna göre, Sosyal Bilgiler dersi aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi edinmemize katkı sağlar?
A
Hak ve özgürlükler
B
Sorumluluklarımız
C
Dünyadaki gelişmeler
D
Milli kültürümüz
Soru 19
Aşağıdaki bölgelerin hangisinde Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim özelliklerinin üçü birden görülür?
A
Ege Bölgesi
B
Marmara Bölgesi
C
Karadeniz Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 20
Urartular tarafından kütle hâlindeki taştan yapılan Van Kalesi, günümüzde önemini korumayı başarmıştır. Bu durum Urartular'ın hangi alanda başarılı olduğunu kanıtlamaktadır?  
A
Edebiyat
B
Mimari
C
Hukuk
D
Yönetim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön