5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sokağımızdaki çöpler toplanmadığı zaman aşağıdaki kurumların hangisini ararız?

A
Polis
B
Belediye
C
Valilik
D
Zabıta
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bulunduğumuz her grupta farklı rollerimizden söz edebiliriz.
B
Gruplarda herkesin görevleri olur.
C
İçinde bulunduğumuz gruplarda her grup üyesinin görevleri aynıdır.
D
Grupta görevlerin yerine getirilmesi önemlidir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi gelişme ile ilgili çocuk haklarından değildir?

A
Haber alma ve yayma olanakları.
B
Görüş bildirebilmek.
C
Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.
D
Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
Soru 4
Resmi kurumlara şikâyetlerimizi bildirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıyız?

A
Dilekçe vermek
B
Telefon etmek
C
Sözleşme yapmak
D
Mektup yazmak
Soru 5

Yörelerin kendine has kültürel özellikleri vardır. Bu farklılıklar kültürümüzü zenginleştirir.”

  Aşağıdakilerden hangisi yörelere göre farklılık gösteren kültürel özelliklerimizden biri değildir?

A
Türküler
B
Millî Bayramlar
C
Yemekler
D
Halk oyunları
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin sahip olduğu tarihi güzelliklerden birisi değildir?

A
Müze
B
Şelale
C
Kale
D
Antik kent
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin sahip olduğu doğal güzelliklerden birisi değildir?

A
Köprü
B
Yayla
C
Orman
D
Deniz
Soru 8
Yaşadığımız ya da tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına ne denir?

A
Çok Boyutluluk
B
Geniş Yönlülük
C
Genellik
D
Çok Anlamlılık
Soru 9
“Ulaşımın temel taşı olan tekerleğin ne zaman icat edildiği bilinmiyor. Ancak ilk tekerlek resimlerine günümüzden 5200 yıl öncesinde rastlanmaktadır.” İlk tekerlek resimlerine aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde rastlanmıştır?

A
Sümerler
B
Babiller
C
Urartular
D
Asurlar
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Korunma ile İlgili çocuk haklarından değildir?

A
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
B
Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
C
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
D
Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yaşama haklarından birisi değildir?

A
Sıcak bir yuva.
B
Yeterli bir yaşam düzeyi.
C
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
D
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerle ilgili yanlış bir ifadedir?

A
Kültürel özellikler bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
B
Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.
C
Mimari, yemek çeşitleri, giyim tarzı vb. kültürün parçalarıdır.
D
Kültürel özellikler sık sık değişir.
Soru 13
Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Bu olay çok boyutlu bir olaydır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın boyutlarından birisi olamaz?

A
Deprem nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar.
B
İnsanların sosyal ve psikolojik sorunlar yaşaması.
C
Depremin ülke ekonomisine verdiği zarar.
D
Depremde binaların yıkılması ve insanların ölmesi.
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ülkemiz doğal güzelliklerden çok tarihi eserlerle öne çıkmaktadır.
B
Ülkemizde Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi birçok devlete ait eserler bulunmaktadır.
C
Doğal güzelliklerimizin yanında tarihî eserler yönünden de oldukça zengin bir mirasa sahibiz.
D
Ülkemiz; çok çeşitli doğal güzelliklere sahiptir.
Soru 15
Tarihte yazıyı bulan ve kullanan ilk medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asurlar
B
Sümerler
C
Frigler
D
Babiller
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya Medeniyetlerinden birisi değildir?

A
Asurlar
B
Sümerler
C
Frigler
D
Babiller
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ailede üstlendiğimiz rollerden birisidir?

A
Çalışan
B
Çocuk
C
Nöbetçi
D
Öğrenci
Soru 18
İnsanlar olayları yorumlarken düşüncelerini, bazen bir olguya bazen de bir görüşe göre ifade ederler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olgudur?

A
Doğu Anadolu Bölgesi, yüz ölçümü en büyük olan bölgedir.
B
Türkiye'de yasalar TBMM tarafından çıkarılır.
C
Erzurum, Ankara'nın doğusunda yer alır.
D
Kırsal kesimde atık kağıtların toplanmasına gerek yoktur.
Soru 19
Resmi kurumlar yaptığımız şikayetleri ne kadar zamanda inceleyip çözmek ya da cevaplamak zorundadır?

A
7 gün
B
3 ay
C
1 ay
D
3 gün
Soru 20
Çocukların içinde yer aldığı ilk ve en önemli grup hangisidir?

A
Okul
B
Kulüp
C
Aile
D
Sınıf
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön