Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yaşamımıza etkisine örnek değildir?

A
Fırında yemek pişirmek
B
Sahilde yürüyüş yapmak
C
İnterneti kullanarak araştırma yapmak
D
Hızlı tren ile seyahat etmek
Soru 2
“Tükettiğimiz yiyecekler, okulda oturduğumuz sıralar, giydiğimiz kıyafetler, oyuncaklar ve birçok araç ve ürün bize ulaşana kadar pek çok aşamadan geçer. Bunlardan bir kısmı hiçbir işlem uygulanmadan doğrudan tüketilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden birisi değildir?

A
Domates
B
Ayçiçek yağı
C
Bal
D
Yumurta
Soru 3
“Tarım, sanayi, hizmet, ulaşım gibi bir iş kolu seçtik. Bu iş kolunda üretim, dağıtım veya tüketimin geliştirilebilmesi ve artırabilmesi için yeni fikirler belirledik.” Yeni bir fikir geliştirmek için yapılan bu faaliyet fikir geliştirmenin hangi aşamasıdır?  

 

A
Fikir üretme
B
Rapor oluşturma
C
Kaynak belirleme
D
Araştırma
Soru 4
Bilinçli internet kullanımı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Gerçekte suç sayılan bir şeyin, internette de suç olduğu bilincindedir
B
Doğruluğundan emin olmadığı aldatıcı paylaşımlarda bulunmaz.
C
Paylaşılan herşeyin doğru olmayabileceğini bilir.
D
Sanal ortamda her şeyi paylaşmanın özgürlük olduğunu düşünür.
Soru 5
ilk bilgisayar oda büyüklüğündeydi. Günümüzde ise bilgisayarlar kolayca taşınabilir hâle gelmiştir. Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi gösterir?

A
İcatların büyüklük bakımından birbirinden farklılık olduğunu
B
Teknolojik ürünlerden küçük olanlarının kullanışlı olduğunu
C
İnsanların günümüzde boyutları ufak icatları tercih ettiğini
D
icatların teknoloji ile sürekli geliştiğini
Soru 6
Aşağıdaki teknolojik ürünlerin hangisi günlük hayatta sık kullanılmaz?

A
telefon
B
röntgen cihazı
C
bilgisayar
D
televizyon
Soru 7
  • I. Yaşamımızı kolaylaştırır.
  • II. Toplum kurallarını etkiler.
  • III. insanlara zaman kazandırır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri teknolojik ürünlerin yaşamımıza etkilerinin sonuçlarındandır?

A
I, II ve III
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve III
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden biri olamaz?

A
Meraklı, cesur ve sabırlı kişilerdir.
B
Tek amaçları dünyaca tanınmaktır.
C
Gelişmeleri takip ederler.
D
Gözlem ve deney yaparlar.
Soru 9
“Ülkemizde insanların geçimini sağlamak için çalıştığı pek çok meslek vardır. Meslekler genellikle yaşadığımız bölgenin ekonomik faaliyetleriyle ilgilidir.” Buna göre Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşayanların aşağıdaki mesleklerden hangisini daha çok seçmesi beklenir?

A
Turizmcilik
B
Hayvancılık
C
Uçak mühendisliği
D
Madencilik
Soru 10
“Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızı kolaylaştıran birçok alet üretilip kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bazıları çevreye ve insana zarar vermektedir.” Çevreye ve insana zarar veren teknolojik ürünler nasıl kullanılırsa yararlı hale getirilebilir?

A
yanlış kullanılırsa
B
çok kullanılırsa
C
kişilerin isteğine bırakılırsa
D
bilinçli kullanılırsa
Soru 11

I-Pamuk birçok kumaşın ham maddesidir.

II-Üretilen ürünler, dağıtım ağı ile tüketicilere ulaştırılır.

III-Meyve yetiştiren çiftçinin yaptığı bir üretimdir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I
B
I ve III
C
I ve II
D
I-II-III
Soru 12
“Daha önce bizim fikrinizle ilgili yapılan çalışmaları araştırıp nasıl bir yenilik yapacağımıza karar verdik.” Bu anlatım yeni fikir geliştirmenin hangi aşaması olabilir?

A
Araştırma
B
Geliştirme
C
Raporlama
D
Uygulama
Soru 13
İnsanların geçinmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları etkinliklere ekonomik faaliyetler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik faaliyet değildir?

A
Metin Usta’nın lokantada aşçılık yapması .
B
Ahmet Bey’in fırın işletmesi .
C
Fatma Hanım’ın sokak köpeklerini beslemesi.
D
Ali Dayı’nın koyun beslemesi.
Soru 14
Eskiden bilginin kaynağına ulaşmak için ansiklopediler, kütüphaneler ve kitapevleri ideal araçlardı. Bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde ise en büyük bilgi kaynağı internet olmaya başladı. Aşağıdakilerden hangisi internette doğru ve güvenilir bilgiye erişmek için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

A
Edu ve .gov uzantılı güvenilir siteleri tercih etmek
B
İnternette karşılaşılan her bilgiyi doğru kabul etmek
C
Farklı web sitelerindeki bilgileri karşılaştırmak
D
Güncel olan bilgilerden faydalanmak
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi uçağın icadından bugüne kadar yaşanan gelişmelerin sebepleri arasında yer almaz?

A
Tek seferde daha çok insan ve yük taşıma isteği
B
Çok uzak mesafelere daha hızlı gitme isteği
C
Bilim ve teknikteki gelişmeler
D
Hava ulaşımının daha ucuza mal olması
Soru 16
Süt, yumurta, ıspanak, domates, bal gibi ürünlerin ortak özelliği nedir?

A
Kolay tüketilmesi
B
İşlenmeden tüketilmesi
C
Pazarlarda satılması
D
Marketlerde pazarlanması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin yaşamımıza olumsuz etkilerine örnektir?

A
İnternetten alışveriş yapmak
B
Elektronik posta yolu ile haberleşmek
C
Trafik yoğunluğu yaşamak
D
Otomobil ile yolculuk yapmak
Soru 18
Uçağın icat edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A
İnsanların ulaşımı daha hızlı hale getirme isteği
B
İnsanların uçmaya olan merakı
C
Para kazanma isteği
D
İnsanların yeni bir şeyler üretme isteği
Soru 19
“Sabah çalar saatin sesiyle uyandım. Kendime bir tost yaptım. Otobüse binerek okula gittim.” Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A
Güvenliğimiz için teknolojik ürün kullanmalıyız.
B
Teknolojik ürünler sayesinde yaşamımızı sürdürürüz.
C
Teknolojik gelişmeleri genellikle evde kullanılmalıyız.
D
Teknolojik gelişmelerin yaşamımızı etkilemesiyle
Soru 20
  • I.Otomobil
  • II.Gemi
  • III.Tren
Yukarıdaki ulaşım araçlarından hangilerinin icat edilmesinde tekerleğin bulunmasının etkisi olmuştur?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön