5.Sınıf Afetler ve Çevre Sorunları Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Yer kabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yer yüzeyinde meydana gelen sarsıntılardır. Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çığ
B
Deprem
C
Erozyon
D
Heyelan
Soru 2
Sulardan toprağa karışan maddeler, hava yoluyla gelen maddeler, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, çöpler ve atıklar hangi kirliliğe neden olur?

A
Toprak kirliliği
B
Hava kirliliği
C
Gürültü kirliliği
D
Su kirliliği
Soru 3
Aşağıdaki doğala afetlerden hangisi yağışın fazla olduğu yerlerde, daha çok eğimli ve ağaçlandırılmamış yamaçlarda görülür?

A
Sel
B
Çığ
C
Heyelan
D
Erozyon
Soru 4
Çığ olayının en çok Doğu Anadolu Bölgesinde görülmesinin temel nedeni hangisidir?

A
Arazi yapısı
B
Bitki örtüsü
C
Ulaşım ve yerleşim şartları
D
Akarsular
Soru 5
Ulaşım araçları, iş makineleri, sanayi kuruluşları, yüksek sesle müzik yapılan eğlence yerlerinden yayılan ses, kalabalıkların uğultusu, yüksek sesle konuşan ve bağıran insanlar hangisine sebep olurlar?

A
Hava kirliliği
B
Su kirliliği
C
Toprak kirliliği
D
Gürültü kirliliği
Soru 6
Karadeniz bölgesinde heyelanın çok görülmesinin temel nedeni hangisidir?

A
Bu bölgemizde ılıman iklim görülmesi.
B
Eğimin ve yağışın fazla olmasının yanında toprağın killi olması.
C
Bitki örtüsünün orman olması.
D
Dağların kıyıya paralel uzanması.
Soru 7
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi toprağın, suyun veya rüzgârın etkisi ile aşınıp taşınmasıdır?

A
Erozyon
B
Sel
C
Heyelan
D
Çığ
Soru 8
“Yurdumuzun her bölgesinde görülmekle birlikte; şehirleşmenin fazla olduğu Marmara ve yağışın bol olduğu Karadeniz bölgelerinde daha sık yaşanmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet hangisidir?

A
Çığ
B
Deprem
C
Sel
D
Heyelan
Soru 9
Ülkemizde erozyon yoğun olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprak yapısı.
B
Bu bölgelerde bitki örtüsünün zayıf olması.
C
Bu bölgelerdeki tarım faaliyetleri.
D
Bu bölgelerin kurak ve sıcak olması.
Soru 10
“Zararlı maddelerin suyu bozacak miktarda suya karışmasıyla oluşur. Termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sanayi atıkları, toprak erozyonu bu kirliliğin başlıca nedenleridir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gürültü kirliliği
B
Su kirliliği
C
Toprak kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 11
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesiyle meydana gelir?

A
Heyelan
B
Çığ
C
Sel
D
Deprem
Soru 12
“Atmosferde zararlı gazların insanlara ve diğer canlılara zarar verecek miktara ulaşmasıdır. Ulaşım araçları, elektrik santralleri, sanayi faaliyetleri, binalarda ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar bu kirliliğe neden olur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Su kirliliği
B
Toprak kirliliği
C
Gürültü kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 13
Orman yangınları en çok hangi bölgelerimizde görülür?

A
Doğu Anadolu Bölgesi
B
İç Anadolu Bölgesi
C
Ege ve Akdeniz Bölgesi
D
Karadeniz Bölgesi
Soru 14
“Toprak tabakasının üst kısmının akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle taşınmasıyla meydana gelir. Ormanların yok edilmesi, aşırı otlatma gibi insan faaliyetleri etkilerini artırır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deprem
B
Heyelan
C
Çığ
D
Erozyon
Soru 15
Aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su baskınlarına ne denir?

A
Çığ
B
Sel
C
Heyelan
D
Erozyon
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön