Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde erozyon yoğun olarak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprak yapısı.
B
Bu bölgelerin kurak ve sıcak olması.
C
Bu bölgelerdeki tarım faaliyetleri.
D
Bu bölgelerde bitki örtüsünün zayıf olması.
Soru 2
Aşağıdaki doğala afetlerden hangisi yağışın fazla olduğu yerlerde, daha çok eğimli ve ağaçlandırılmamış yamaçlarda görülür?

A
Heyelan
B
Erozyon
C
Çığ
D
Sel
Soru 3
“Zararlı maddelerin suyu bozacak miktarda suya karışmasıyla oluşur. Termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sanayi atıkları, toprak erozyonu bu kirliliğin başlıca nedenleridir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprak kirliliği
B
Hava kirliliği
C
Gürültü kirliliği
D
Su kirliliği
Soru 4
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi toprağın, suyun veya rüzgârın etkisi ile aşınıp taşınmasıdır?

A
Çığ
B
Heyelan
C
Sel
D
Erozyon
Soru 5
“Yer kabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yer yüzeyinde meydana gelen sarsıntılardır. Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heyelan
B
Deprem
C
Erozyon
D
Çığ
Soru 6
Orman yangınları en çok hangi bölgelerimizde görülür?

A
Karadeniz Bölgesi
B
İç Anadolu Bölgesi
C
Doğu Anadolu Bölgesi
D
Ege ve Akdeniz Bölgesi
Soru 7
Aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su baskınlarına ne denir?

A
Erozyon
B
Sel
C
Çığ
D
Heyelan
Soru 8
Çığ olayının en çok Doğu Anadolu Bölgesinde görülmesinin temel nedeni hangisidir?

A
Ulaşım ve yerleşim şartları
B
Bitki örtüsü
C
Arazi yapısı
D
Akarsular
Soru 9
“Toprak tabakasının üst kısmının akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle taşınmasıyla meydana gelir. Ormanların yok edilmesi, aşırı otlatma gibi insan faaliyetleri etkilerini artırır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heyelan
B
Deprem
C
Erozyon
D
Çığ
Soru 10
“Atmosferde zararlı gazların insanlara ve diğer canlılara zarar verecek miktara ulaşmasıdır. Ulaşım araçları, elektrik santralleri, sanayi faaliyetleri, binalarda ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar bu kirliliğe neden olur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gürültü kirliliği
B
Hava kirliliği
C
Toprak kirliliği
D
Su kirliliği
Soru 11
Karadeniz bölgesinde heyelanın çok görülmesinin temel nedeni hangisidir?

A
Bu bölgemizde ılıman iklim görülmesi.
B
Eğimin ve yağışın fazla olmasının yanında toprağın killi olması.
C
Dağların kıyıya paralel uzanması.
D
Bitki örtüsünün orman olması.
Soru 12
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesiyle meydana gelir?

A
Sel
B
Çığ
C
Heyelan
D
Deprem
Soru 13
Sulardan toprağa karışan maddeler, hava yoluyla gelen maddeler, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, çöpler ve atıklar hangi kirliliğe neden olur?

A
Toprak kirliliği
B
Gürültü kirliliği
C
Su kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 14
Ulaşım araçları, iş makineleri, sanayi kuruluşları, yüksek sesle müzik yapılan eğlence yerlerinden yayılan ses, kalabalıkların uğultusu, yüksek sesle konuşan ve bağıran insanlar hangisine sebep olurlar?

A
Hava kirliliği
B
Gürültü kirliliği
C
Su kirliliği
D
Toprak kirliliği
Soru 15
“Yurdumuzun her bölgesinde görülmekle birlikte; şehirleşmenin fazla olduğu Marmara ve yağışın bol olduğu Karadeniz bölgelerinde daha sık yaşanmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan doğal afet hangisidir?

A
Deprem
B
Çığ
C
Sel
D
Heyelan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön