5.Sınıf Afetlerin İnsan Üzerinde Etkileri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
  • Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
  • Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
  • Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?

A
Deprem
B
Toprak Kayması
C
Erozyon
D
Çığ
Soru 2
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?

A
İç Anadolu Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Doğu Anadolu Bölgesi
D
Karadeniz Bölgesi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, depremden önce alınacak tedbirlerden biri değildir?

A
Acil kurtarma ve yardım ekipleri kurmak.
B
Binaları az katlı ve dayanıklı yapmak.
C
Halkı deprem konusunda bilgilendirmek.
D
Ağaçlandırma çalışmalarına önem vermek.
Soru 4
Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir?

A
sismograf
B
barometre
C
termometre
D
rasathane
Soru 5
  • Aşırı yağış
  • Eğimli arazi
  • Bitki örtüsünün tahribi
Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?

A
Deprem
B
Kuraklık
C
Sel
D
Yangın
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak önlemlerden değildir?

A
Halkı bilinçlendirmek.
B
Sivil kurtarma ekipleri oluşturmak.
C
Deprem planı oluşturmak.
D
Çok katlı binalar yapmak.
Soru 7
Hangi bina deprem sırasında en az zarar görür?

A
temelsiz binalar
B
İki katlı betonarme ev
C
12 katlı beton apartmanlar
D
gökdelenler
Soru 8
Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?

A
Deprem
B
Kuraklık
C
Çığ
D
Heyelan
Soru 9
Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti. Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?

A
Büyükbaş hayvancılığa önem vermek
B
Ağaçlandırma çalışmaları
C
Su kaynaklarını aşırı kullanmak
D
Sağlam konutlar yapmak
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisi doğayı erozyondan korumaya yönelik bir çalışmadır?

A
Çıplak arazileri ağaçlandırmak
B
Makineli tarımı yaygınlaştırmak
C
Kırsalda küçükbaş hayvancılığı yaygınlaş­tırmak
D
Tarım bitkilerini sık sık ilaçlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön