5.Sınıf Birey ve Toplum Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  1. ……………………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir.
  2. Her çocuğun yeterli ……………… hakkı vardır.
  3. Üyesi olduğumuz gruplarda ……………………………. söyleyebiliriz.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?

A
Sorumluluk
B
Fikirlerimizi
C
Haklarımız
D
Beslenme
Soru 2
“Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir.” Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır?

A
Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma
B
Düşüncelerini söyleme-oyun oynama
C
Oyun oynama-yeterli beslenme
D
Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?

A
Çok kitap okumak
B
Öğrenci olmak
C
Başkan olmak
D
Kulüp üyesi olmak
Soru 4
Sosyal bilgiler öğrenme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal bilgiler ile ülkemiz ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız.
B
Hak ve sorumluluklarımızı bilmek iyi bir vatandaş olmamıza katkı sağlar.
C
Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizi geliştirir.
D
Sosyal bilgiler dersinde yabancı dillere yönelik bilgi ve becerilerimizi geliştiririz.
Soru 5
Olayların çok boyutluluğu ne anlama gelir?

A
Yaşanan olayların kısa sürede unutulması.
B
Yaşana olayların birden çok sebep ve sonucunu olması.
C
Yaşanan bir olayın hızla yayılması.
D
Yaşanan olayların birden çok kişiyi etkilemesi.
Soru 6
  1. Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi ……………….. bilincimizin gelişimine katkı sağlar.
  2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına …………… göstermeliyiz.
  3. Bir olayın çok sayıda ……………….. olabilir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?

A
sebebi ve sonucu
B
Ulusal
C
saygı
D
Sosyal bilgiler
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturmaz?

A
Aynı mahallede oturanlar.
B
Aynı okulda çalışan öğretmenler.
C
Aynı marketten alış-veriş yapanlar.
D
Bir sınıftaki öğrenciler.
Soru 8
Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi hakkımızı kullanabiliriz?

A
Beslenme ve barınma
B
Oyun oynama
C
Eğitim görme
D
Kendini ifade etme
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?

A
Dersleri dikkatli dinlemek.
B
Camları silmek.
C
İş bölümüne katılmak.
D
İşte çalışmak.
Soru 10
  • I. Vatandaş olarak hak ve yükümlülüklerimizi
  • II. Dünya üzerindeki yerimizi
  • III. Ülkemizin tarihi
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Haklarımı öğrenebilirim.
B
Geçmişte yaşanalar ile günümüz arasında bağlantı kurabilirim.
C
Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.
D
Bilimsel araştırma ve tartışmalara katılabilirim.
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
B
Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler.
C
Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır.
D
Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir?

A
Oyuncakları zarar vermeden kullanmak
B
Oyun oynamak
C
Odamı temiz ve düzenli tutmak
D
Okula zamanında gitmek
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Sosyal Bilgiler dersinin konusu değildir?

A
İş bulma
B
Vatandaşlık yükümlülüğümüz
C
Bitkilerin büyümesi
D
Komşularla ilişkiler
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdandır?

A
Camları silmek
B
İş bölümüne katılmak
C
İşte çalışmak
D
Dersleri dikkatli dinlemek
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi hem haktır hem de sorumluluktur?

A
Okula gitmek
B
Seçimlere katılmak
C
Kulüp üyesi olmak
D
Askerlik yapmak
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisi değildir?

A
Askerlik yapmak
B
Eğitim görmek
C
Vergi vermek
D
Kanunlara uymak
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan birisi değildir?

A
Okulda eğitim görmek
B
Odamı temiz ve düzenli tutmak
C
Evde kendime ait odamın olması
D
Oyun oynamak
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.
B
Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.
C
Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.
D
İstediğimiz mesleği seçmek haklarımızdan biridir.
Soru 20
Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz?

A
Takdir edilme
B
Eğitim görme
C
Seçme ve seçilme
D
Sağlık ve beslenme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön