TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz?

A
Takdir edilme
B
Eğitim görme
C
Sağlık ve beslenme
D
Seçme ve seçilme
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisi değildir?

A
Vergi vermek
B
Askerlik yapmak
C
Eğitim görmek
D
Kanunlara uymak
Soru 3
Olayların çok boyutluluğu ne anlama gelir?

A
Yaşana olayların birden çok sebep ve sonucunu olması.
B
Yaşanan bir olayın hızla yayılması.
C
Yaşanan olayların kısa sürede unutulması.
D
Yaşanan olayların birden çok kişiyi etkilemesi.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hem haktır hem de sorumluluktur?

A
Askerlik yapmak
B
Seçimlere katılmak
C
Okula gitmek
D
Kulüp üyesi olmak
Soru 5
“Dünyanın birçok yerinde çocuklar salgın hastalıklar ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetmektedir.” Yukarıda verilen bilgiye göre çocuklar hangi haklarını kullanamamışlardır?

A
Yeterli beslenme-sağlık hizmetlerinden yararlanma
B
Oyun oynama-yeterli beslenme
C
Sağlık hizmetlerinden yararlanma-eğitim alma
D
Düşüncelerini söyleme-oyun oynama
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdandır?

A
İşte çalışmak.
B
Camları silmek.
C
İş bölümüne katılmak.
D
Dersleri dikkatli dinlemek.
Soru 7
  1. ……………………….üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir. 2. Her çocuğun yeterli ……………… hakkı vardır. 3. Üyesi olduğumuz gruplarda ……………………………. söyleyebiliriz.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?

A
Beslenme
B
Haklarımız
C
Sorumluluk
D
Fikirlerimizi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımızdandır?

A
İş bölümüne katılmak
B
İşte çalışmak
C
Camları silmek
D
Dersleri dikkatli dinlemek
Soru 9
  1. Kültürümüzün,tarihimizin öğrenilmesi ……………….. bilincimizin gelişimine katkı sağlar. 2. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarına …………… göstermeliyiz. 3. Bir olayın çok sayıda ……………….. olabilir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?

A
Ulusal
B
saygı
C
Sosyal bilgiler
D
sebebi ve sonucu
Soru 10
Sosyal bilgiler öğrenme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal bilgiler ile ülkemiz ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız.
B
Hak ve sorumluluklarımızı bilmek iyi bir vatandaş olmamıza katkı sağlar.
C
Sosyal bilgiler dersinde yabancı dillere yönelik bilgi ve becerilerimizi geliştiririz.
D
Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi ulusal bilincimizi geliştirir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Bilimsel araştırma ve tartışmalara katılabilirim.
B
Çevremi ve dünyayı daha iyi tanıyabilirim.
C
Geçmişte yaşanalar ile günümüz arasında bağlantı kurabilirim.
D
Haklarımı öğrenebilirim.
Soru 12
Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi hakkımızı kullanabiliriz?

A
Oyun oynama
B
Beslenme ve barınma
C
Kendini ifade etme
D
Eğitim görme
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
B
Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler.
C
Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmaktadır.
D
Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda sahip olduğumuz roller arasında yer almaz?

A
Öğrenci olmak
B
Kulüp üyesi olmak
C
Çok kitap okumak
D
Başkan olmak
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi grup oluşturmaz?

A
Bir sınıftaki öğrenciler.
B
Aynı mahallede oturanlar.
C
Aynı marketten alış-veriş yapanlar.
D
Aynı okulda çalışan öğretmenler.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Sosyal Bilgiler dersinin konusu değildir?

A
Komşularla ilişkiler
B
Bitkilerin büyümesi
C
Vatandaşlık yükümlülüğümüz
D
İş bulma
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir?

A
Oyuncakları zarar vermeden kullanmak
B
Odamı temiz ve düzenli tutmak
C
Okula zamanında gitmek
D
Oyun oynamak
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan birisi değildir?

A
Oyun oynamak
B
Odamı temiz ve düzenli tutmak
C
Evde kendime ait odamın olması
D
Okulda eğitim görmek
Soru 19
  • I. Vatandaş olarak hak ve yükümlülüklerimizi
  • II. Dünya üzerindeki yerimizi
  • III. Ülkemizin tarihi
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir?

A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İstediğimiz mesleği seçmek haklarımızdan biridir.
B
Yakın çevremizde yaşanan bir olay herkesi etkileyebilir.
C
Katıldığımız gruplarda haklarımız olabilir fakat sorumluluklarımızı yerine getirmeyebiliriz.
D
Sosyal Bilgiler dersi ile haklarımı öğrenebilirim.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön