5.Sınıf Çocuk Hakları Her Yerde Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları içerisinde yer almaz?

A
Hiçbir çocuk ırkı, rengi, dili, dini veya cinsiyeti yüzünden ayrıma tabi tutulamaz.
B
Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.
C
Her çocuk seyahat etme hakkına sahiptir.
D
Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma hakkı vardır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi gelişme ile ilgili çocuk haklarından değildir?

A
Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.
B
Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
C
Görüş bildirebilmek.
D
Haber alma ve yayma olanakları.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “korunma” ile ilgili haklar arasında yer almıştır?

A
Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması
B
Kendini ilgilendiren konularda söz hakkı verilmesi
C
Kültürel etkinliklere katılması
D
Bilgi ve beceri kazandırılması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yaşama haklarından birisi değildir?

A
Yeterli bir yaşam düzeyi.
B
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
C
Sıcak bir yuva.
D
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
Soru 5
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A
Düzenli olmak
B
Okul kurallarına uymak
C
Bir işte çalışmak
D
Beslenmek
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Korunma ile İlgili çocuk haklarından değildir?

A
Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.
B
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
C
Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
D
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
Soru 7
Aile grubu içinde yaşayan bir çocuğun hak ve özgürlükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Çocuk bir bireydir. Toplum içinde bir bireyin sahip olması gereken tüm hak ve özgürlüklere sahiptir.
B
Çocuk aile içindeki tüm sorumlulukları yüklenmelidir.
C
Çocuklarında çalışmaya ve para kazanmaya hakları vardır. Bu onların sorumluluğudur.
D
Çocuk daha küçüktür. Hiçbir sorumluluk üstlenmemelidir.
Soru 8
Eğitim ve kültürel etkinliklerle ilgili isteklerimiz, çocuk haklarının hangi bölümü ile ilgilidir?

A
Gelişme ile ilgili haklar
B
Korunma ile ilgili haklar
C
Yaşama ile ilgili haklar
D
Katılım ile ilgili haklar
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Katılım ile İlgili çocuk haklarından değildir?

A
Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
B
Kendimi ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek.
C
İleride sorumlu vatandaş olabilmek için toplum faaliyetlerinde yer alma haklarım vardır.
D
İçinde bulunduğum ortama, ülkeme katılımda bulunacak birey olarak yetiştirilmek.
Soru 10
Aşağıdaki maddelerin hangisi‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ne’ ait olamaz?

A
Çocuk her koşulda ilk önce korunacak, yardım edilecekler arasında olmalıdır.
B
Her çocuğun ücretsiz olarak ilköğretim öğrenimi görmesi zorunlu olmalıdır.
C
Çocuğa sevginin yanı sıra, yeteneklerini, sağduyusunu, manevi değerlerini geliştirmesine el verecek ortamlar hazırlanmalıdır.
D
Irk, renk, dil, din, cinsiyet farkı gözetilerek, yeterince beslenme, barınma, dinlenme haklarına sahip olmak.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir?

A
UNICEF
B
Birleşmiş Milletler
C
Millî Eğitim Bakanlığı
D
TEMA Vakfı
Soru 12
Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir?

A
Okul kütüphanesinden yararlanmak
B
Spor salonunu kullanmak
C
Okul kurallarına uymak
D
Eğitim ve öğretim görmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön