5.Sınıf Ekonomi İçin Yeni Fikirler Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mal ve hizmet üretimi yapmak amacıyla üretim unsurlarını en kazançlı koşullar altında bir araya getiren kişiye ne denir?

A
Sanayici
B
Tüccar
C
Girişimci
D
Üretici
Soru 2
Yeni bir mal ve hizmet üretmek için yapılan atılıma en kısa olarak ne denir?

A
İş
B
Ticaret
C
Girişim
D
Atak
Soru 3
Ekonomik alanda yeni fikirler üreten ve bu fikirlerini uygulamaya koyan kişiye ne ad verilir?

A
Atılım
B
Girişim
C
Bilim adamı
D
Girişimci
Soru 4
“Nuri Demirağ isimli Türk iş adamı 1936 yılında ülkemizin ilk uçak fabrikasını kurarak 1941 yılında ilk uçağı üretmeyi başarmıştı.”
 

Nuri Demirağ’ın hangi özelliği bunu gerçekleştirmesine neden olmuştur?

A
İleri görüşlülüğü
B
Girişimciliği
C
Zenginliği
D
İş adamı olması
Soru 5
“İş bölümü yaparak işi nerede, nasıl, hangi kaynakları kullanarak yapacağımızı kararlaştırdık.”
 

Bu anlatım yeni fikir geliştirmenin hangi aşaması olabilir?

A
Planlama
B
Raporlama
C
Araştırma
D
Uygulama
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bir girişim örneği olamaz?

A
Bir yerin turizm alanında tanıtımını yapmak.
B
Bir ürünü pazarlamak ve satmak.
C
Güneş enerjisinden elektrik elde etmek.
D
Bir ürünü satın alıp kullanmak.
Soru 7
“Tarım, sanayi, hizmet, ulaşım gibi bir iş kolu seçtik. Bu iş kolunda üretim, dağıtım veya tüketimin geliştirilebilmesi ve artırabilmesi için yeni fikirler belirledik.”
 

Yeni bir fikir geliştirmek için yapılan bu faaliyet fikir geliştirmenin hangi aşamasıdır?

A
Kaynak belirleme
B
Fikir üretme
C
Rapor oluşturma
D
Araştırma
Soru 8
“Daha önce bizim fikrinizle ilgili yapılan çalışmaları araştırıp nasıl bir yenilik yapacağımıza karar verdik.”
 

Bu anlatım yeni fikir geliştirmenin hangi aşaması olabilir?

A
Geliştirme
B
Raporlama
C
Uygulama
D
Araştırma
Soru 9
“Fikrinizi açıklayan dosyamızı hazırladık. Gerekli çizimleri de yaparak sunum oluşturduk.”

Bu anlatım yeni fikir geliştirmenin hangi aşaması olabilir?

 

A
Araştırma
B
Planlama
C
Raporlama
D
Uygulama
Soru 10
“Üretilen malların tüketicilere ulaşabilmesi dağıtım yoluyla olmaktadır. Ekonomide üretim kadar dağıtımda önemlidir.”
 

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım aşamasında yapılan yeni bir girişim faaliyetidir?

A
Dağıtımın tek elden yapılması.
B
Kargoculuğa özel sektörün de girmesi.
C
Dağıtımın farklı bir iş alanı oluşturması.
D
PTT’nin kargo dağıtımında dron kullanması.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön