Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ailede üstlendiğimiz rollerden birisidir?

A
Nöbetçi
B
Çalışan
C
Öğrenci
D
Çocuk
Soru 2
  1. Yeme, içme,sevgi,saygı gibi temel ihtiyaçların sağlandığı gruptur.
  2. İnsanların içinde yer aldığı ilk ve en önemli gruptur.
  3. Ortak sevinç ve üzüntülerin bir arada yaşadığı gruptur. Yukarıda özellikleri verilen grup aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Oyun
B
Kulüp
C
Okul
D
Aile
Soru 3
“İnsanların grup içerisindeki rolleri özelliklerine göre belirlenir.”Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden birisi olamaz?

A
cinsiyet,
B
ilgi ve yetenekler,
C
fiziksel özellikler,
D
kişilik özellikleri,
Soru 4
  1. Belli kuralları olan insanların hoş vakit geçirmek ve eğlenmek için oluşturulan gruptur.
  2. Bir oyunu oynamak için bir araya gelen insanların oluşturduğu gruptur. Yukarıda özellikleri verilen grup aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Oyun
B
Ödev
C
Aile
D
Okul
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sorumluluklarımızı yerine getirerek başarılı ve mutlu bireylerin olduğu bir toplumun oluşmasına katkıda bulunuruz.
B
Haklarımızı korumak için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.
C
Bir grupta rol alarak bazı haklar elde ederiz.
D
Rollerimize uygun davrandığımızda o rolle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi oyunda üstlendiğimiz rollerden birisidir?

A
Üye
B
Kaleci
C
Öğrenci
D
Başkan
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bireyin edindiği haklardan birisi değildir?

A
Oyunlarda ve aktivitelerde yer alması, kendini geliştirmesi.
B
Eğitim ihtiyacının belirlenen amaçlar doğrultusunda karşılanması; okul güvenliği ve temiz bir çevreye sahip olmak.
C
Barınma, yeme, içme, giyinme, sevgi, saygı gibi ihtiyaçların karşılanması.
D
Ailesi için üzerine düşeni yapması; kendisinden beklenen başarılar için çalışması.
Soru 8
Çocukların içinde yer aldığı ilk ve en önemli grup hangisidir?

A
Okul
B
Kulüp
C
Sınıf
D
Aile
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ödev grubunun özelliklerinden birisi değildir?

A
Ortak bir amaçları vardır.
B
Grup tek başına yapılamayacak ödevi yapmak amacıyla toplanmıştır.
C
Öğrencilerin verilen ödevi yapmak için bir araya gelerek oluşturdukları
D
Toplumun her üyesinin belirli bir eğitim düzeyine ulaşmasını ister.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birisi değildir?

A
Okul kurallarına uymak.
B
Çöpleri çöp kutusuna atmak.
C
Evde odamı temiz ve düzenli tutmak.
D
Yeterli ve sağlıklı beslenmek.
Soru 11
Yer aldığımız gruplardaki rollerimizin gereklerini yerine getirmek aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

A
Görev
B
Sorumluluk
C
Rol
D
Hak
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bulunduğumuz her grupta farklı rollerimizden söz edebiliriz.
B
Grupta görevlerin yerine getirilmesi önemlidir.
C
Gruplarda herkesin görevleri olur.
D
İçinde bulunduğumuz gruplarda her grup üyesinin görevleri aynıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön