5.Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Benim yaşadığım bölgede sebze, meyve, tahıl, et ve süt ürünleri üretilmektedir.”diyen bir öğrencinin bölgesinde hangi ekonomik faaliyet yapılmaktadır?

A
tarım ve ticaret
B
tarım ve ormancılık
C
tarım ve hayvancılık
D
ticaret ve sanayi
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Coğrafya, doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
B
Belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.
C
Hava olaylarına iklim denir.
D
Dağ, tepe, düzlük ve çukurlar yeryüzü şekillerini oluştururlar.
Soru 3
Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir. Buna göre, aşağıdaki bitkilerden hangisi yalnızca Karadeniz ikliminde yetişir?

A
pamuk
B
muz
C
çay
D
buğday
Soru 4
  • Ülkemizde kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge ……………………….. Bölgesi’dir.
  • …………………………. yerleşmeler, nüfusu 10.000’ in altındaki yerleşmelerdir.
  • Sanayi,turizm, ticaret gibi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler…………………………… faktörler içinde yer alır. Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?

 

A
Beşeri
B
Karadeniz
C
Marmara
D
Kırsal
Soru 5
Akarsuyun geçtiği yerlerden taşıdığı toprakları, denize döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi delta ovası olamaz?

A
Çarşamba Ovası
B
Bafra Ovası
C
Konya Ovası
D
Çukurova
Soru 6
Yurdumuzda üç çeşit iklim tipi vardır: Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. Ülkemizde çeşitli iklimlerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A
denize olan uzaklığın
B
yükseltinin
C
bitki örtüsünün
D
ekvatora yakınlığın
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yüksek ve engebeli yerler, yerleşme için pek tercih edilmeyen yerlerdir.
B
Çevresine göre farklı coğrafi özelliklere sahip alanlara bölge denir.
C
Ahşap evlere daha çok Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde rastlanır.
D
Bir yerin sanayisinin gelişmesi, o yerin göç almasına neden olan unsurlardandır.
Soru 8
Pamuk yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise yaz kuraklığı ister. Bu bilgiye göre; aşağıdaki bölgelerden hangisinde pamuk üretimi yapılabilir?

A
Marmara
B
Karadeniz
C
İç Anadolu
D
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru 9
Doğal afetlerin oluşmasında insanların doğrudan ya da dolaylı etkisi vardır. Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşmasında insanların etkisi yoktur?

A
çığ
B
toprak kayması
C
erozyon
D
deprem
Soru 10
Aşağıdaki ürünlerin hangisinin yetiştirilmesinde makineli tarımdan daha çok yararlanılır?  

 

A
buğday
B
narenciye
C
çay
D
tütün
Soru 11
Doğal afet can ve mal kaybına neden olan doğal olaylarıdır. Aşağıdakilerden hangisi doğal olay değildir?

A
depremler
B
sel baskınları
C
toprak kayması
D
trafik kazaları
Soru 12
Heyelan( toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kayması daha çok görülür?

A
Güneydoğu Anadolu
B
Karadeniz
C
Akdeniz
D
Ege
Soru 13
Ülkemizde Kızılırmak ve Fırat gibi ırmakların bulanık akmasına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A
çığ
B
erozyon
C
heyelan
D
deprem
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’de yetiştirilen başlıca ürünlerden değildir?

A
fındık
B
mısır
C
muz
D
çay
Soru 15
Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde, deniz etkisinin iç kesimlerde hissedilememesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.

A
Dağların kıyıya paralel uzanmasına
B
Dağların yükseltisinin az olmasına
C
Şehir sayısının az olmasına
D
Ovaların geniş yer tutmasına
Soru 16
  • ………………………toprağın tarım yapılan üst tabakasının, su veya rüzgarın etkisiyle taşınmasıdır.
  • Toprağın, taş parçalarının veya kaya tabakalarının birdenbire kaymasına ……………………………………….denir.
  • Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ………………………………………………..denir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?

A
çığ
B
heyelan
C
doğal afet
D
erozyon
Soru 17
Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?

A
Marmara
B
Karadeniz
C
Doğu Anadolu
D
İç Anadolu
Soru 18
Platolar haritada hangi renkle gösterilir?

A
kahverenginin tonlarıyla
B
sarı ya da açık kahverengiyle
C
yeşilin tonlarıyla
D
mavinin tonlarıyla
Soru 19
Yurdumuzun tahıl ambarı olarak nitelenen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konya
B
Aydın
C
Ordu
D
Çorum
Soru 20
Yaz kış yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğu hangi iklim tipinde görülür?

A
Akdeniz ikliminde
B
Karasal iklimde
C
Karadeniz ikliminde
D
Ilıman iklimde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön