TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yurdumuzda üç çeşit iklim tipi vardır: Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. Ülkemizde çeşitli iklimlerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A
ekvatora yakınlığın
B
denize olan uzaklığın
C
yükseltinin
D
bitki örtüsünün
Soru 2
Heyelan( toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kayması daha çok görülür?

A
Karadeniz
B
Ege
C
Akdeniz
D
Güneydoğu Anadolu
Soru 3
Aşağıdaki ürünlerin hangisinin yetiştirilmesinde makineli tarımdan daha çok yararlanılır?  

 

A
çay
B
tütün
C
narenciye
D
buğday
Soru 4
Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir. Buna göre, aşağıdaki bitkilerden hangisi yalnızca Karadeniz ikliminde yetişir?

A
çay
B
buğday
C
pamuk
D
muz
Soru 5
Doğal afetlerin oluşmasında insanların doğrudan ya da dolaylı etkisi vardır. Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşmasında insanların etkisi yoktur?

A
erozyon
B
deprem
C
toprak kayması
D
çığ
Soru 6
Ülkemizde Kızılırmak ve Fırat gibi ırmakların bulanık akmasına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

A
deprem
B
heyelan
C
erozyon
D
çığ
Soru 7
Platolar haritada hangi renkle gösterilir?

A
yeşilin tonlarıyla
B
sarı ya da açık kahverengiyle
C
mavinin tonlarıyla
D
kahverenginin tonlarıyla
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yüksek ve engebeli yerler, yerleşme için pek tercih edilmeyen yerlerdir.
B
Çevresine göre farklı coğrafi özelliklere sahip alanlara bölge denir.
C
Ahşap evlere daha çok Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde rastlanır.
D
Bir yerin sanayisinin gelişmesi, o yerin göç almasına neden olan unsurlardandır.
Soru 9
Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde, deniz etkisinin iç kesimlerde hissedilememesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır.

A
Ovaların geniş yer tutmasına
B
Şehir sayısının az olmasına
C
Dağların yükseltisinin az olmasına
D
Dağların kıyıya paralel uzanmasına
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hava olaylarına iklim denir.
B
Dağ, tepe, düzlük ve çukurlar yeryüzü şekillerini oluştururlar.
C
Belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.
D
Coğrafya, doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
Soru 11
Yurdumuzun tahıl ambarı olarak nitelenen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydın
B
Ordu
C
Çorum
D
Konya
Soru 12
Yaz kış yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğu hangi iklim tipinde görülür?

A
Akdeniz ikliminde
B
Karadeniz ikliminde
C
Ilıman iklimde
D
Karasal iklimde
Soru 13
Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?

A
Doğu Anadolu
B
Karadeniz
C
İç Anadolu
D
Marmara
Soru 14
Pamuk yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise yaz kuraklığı ister. Bu bilgiye göre; aşağıdaki bölgelerden hangisinde pamuk üretimi yapılabilir?

A
Karadeniz
B
Marmara
C
İç Anadolu
D
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru 15
Akarsuyun geçtiği yerlerden taşıdığı toprakları, denize döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi delta ovası olamaz?

A
Bafra Ovası
B
Konya Ovası
C
Çarşamba Ovası
D
Çukurova
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’de yetiştirilen başlıca ürünlerden değildir?

A
muz
B
fındık
C
çay
D
mısır
Soru 17
Doğal afet can ve mal kaybına neden olan doğal olaylarıdır. Aşağıdakilerden hangisi doğal olay değildir?

A
depremler
B
trafik kazaları
C
toprak kayması
D
sel baskınları
Soru 18
  • Ülkemizde kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge ……………………….. Bölgesi’dir.
  • …………………………. yerleşmeler, nüfusu 10.000’ in altındaki yerleşmelerdir.
  • Sanayi,turizm, ticaret gibi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler…………………………… faktörler içinde yer alır. Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?

 

A
Karadeniz
B
Marmara
C
Kırsal
D
Beşeri
Soru 19
  • ………………………toprağın tarım yapılan üst tabakasının, su veya rüzgarın etkisiyle taşınmasıdır.
  • Toprağın, taş parçalarının veya kaya tabakalarının birdenbire kaymasına ……………………………………….denir.
  • Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ………………………………………………..denir.
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır?

A
çığ
B
erozyon
C
doğal afet
D
heyelan
Soru 20
“Benim yaşadığım bölgede sebze, meyve, tahıl, et ve süt ürünleri üretilmektedir.”diyen bir öğrencinin bölgesinde hangi ekonomik faaliyet yapılmaktadır?

A
ticaret ve sanayi
B
tarım ve hayvancılık
C
tarım ve ormancılık
D
tarım ve ticaret
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön