5.Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bölgelerimizde büyük baş hayvancılığa en uygun bölgemiz hangisidir?

A
Doğu Anadolu bölgesi
B
Akdeniz bölgesi
C
Karadeniz bölgesi
D
Marmara bölgesi
Soru 2
Gerçek ölçülerin küçültülerek çizilmesine ne denir?

A
Plan
B
Çizim
C
Kuşbakışı
D
Kroki
Soru 3
Ülkemizin ithalat, ihracat faaliyetlerinde önemli yer alan iki limanımız aşağıdakilerden hangileridir?

A
Trabzon-İzmir
B
Mersin-İstanbul
C
İzmir-Samsun
D
İstanbul-İzmir
Soru 4
Çevresine göre çukurda kalmış, akar suların derine gömülmeden aktıkları dar veya geniş düzlüklere ne ad verilir?

A
Dağ
B
Ova
C
Plato
D
Vadi
Soru 5
Yer şekillerinin yükseklikleri (mutlak yükseklikleri) hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

A
Göl seviyesi
B
Deniz seviyesi
C
Denizlerin en derin noktası
D
Ova yüzeyi
Soru 6
Fuarların açılmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkın eğlenmesi
B
Turizmin canlandırılması
C
Fiyatların ucuzlaması
D
Üretilen malların tanıtılması
Soru 7
1:2 000 000 ölçekli bir haritada 5 cm olarak gösterilen iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km'dir?

A
10
B
25
C
100
D
250
Soru 8
Bir haritada 20 cm olarak gösterilen iki şehir arasındaki uzaklık, gerçekte 200 km olduğuna göre, bu haritanın ölçeği nedir?

A
1:400 000
B
1:1 000 000
C
1:100 000
D
1:4 000 000
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir?

A
Kar
B
Sel
C
Çığ
D
Deprem
Soru 10
Ahmet'e öğretmeni nerede yaşıyorsun diye soru yöneltti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet'in cevapları arasında yer almaz?

A
Güney Yarım Küre'de yaşıyorum.
B
6,5 milyar insanla birlikte dünyada yaşıyorum.
C
Güzel ülkem Türkiye'de yaşıyorum.
D
Karadeniz Bölgesi'nde yaşıyorum.
Soru 11
Ülkemizde dağlar geniş yer kaplamaktadır. Biri kuzeyden biri güneyden başlayan iki büyük dağ sırası ülkemizin en batısından başlayıp doğusuna doğru yükselerek devam etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu özelliğinin bir sonucu değildir?

A
İç bölgelerde karasal iklimin görülmesi
B
Karayolu ulaşımında güçlüklerin olması.
C
Kıyı bölgelerinde yağışların daha fazla olması
D
Turizm faaliyetlerinin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olması
Soru 12
1:500 000 ölçekli bir haritada 2 cm'lik bir uzunluk, gerçekte kaç km'yi gösterir?

A
30
B
10
C
6
D
16,6
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde yerleşim birimleri nüfus çokluğuna göre sıralanmıştır?

A
Şehir - semt - mahalle - kasaba
B
Mahalle - semt - kasaba - şehir
C
Mahalle - kasaba - şehir - semt
D
Kasaba - şehir - mahalle - semt
Soru 14
Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A
İklimin çeşitlemesinde
B
Yer altı kaynaklarının zenginleşmesinde
C
Turizm etkinliklerinde
D
Ormanların dağılışında
Soru 15
400 km olan iki şehir arasındaki mesafe, 1:1 000 000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak gösterilir?

A
12,5
B
125
C
4
D
40
Soru 16
Ülkemizde, elektrik enerjisi üretiminde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha çok kullanılmaktadır?

A
Taş kömürü
B
Linyit
C
Petrol
D
Su gücü
Soru 17
Akarsuların taşıdığı alüvyonların denizi doldurması sonucunda oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde delta ovası bulunmaz?

A
Karadeniz Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 18
Geniş düzlüklerle kaplıdır -Alçak tepelikler vardır -Sanayisi gelişmiştir Yukarıda özellikleri verilen bölge hangisidir?

A
Karadeniz
B
İç Anadolu
C
Marmara bölgesi
D
Akdeniz
Soru 19
Bir haritada, 10 cm olarak gösterilen iki şehir arasındaki uzaklık, gerçekte 150 km olduğuna göre, bu haritanın ölçeği nedir?

A
1:500 000
B
1:1 500 000
C
1:150 000
D
1:5 000 000
Soru 20
Aşağıdaki ırmaklar ile döküldükleri yer hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir?

A
Yeşilırmak - Karadeniz
B
Kızılırmak - Akdeniz
C
Sakarya -Akdeniz
D
Ceyhan-Marmara Denizi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön