5.Sınıf Katılım Hakkı ve Düşünce Özgürlüğü Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde halk egemenlik hakkını nasıl kullanır?

A
Seçtiği milletvekilleri aracılığıyla
B
Ankara’ya giderek
C
Her ilden bir grup insan görevlendirerek
D
Çıkan yasalara itiraz ederek
Soru 2
Atatürk’ün “………………………… kayıtsız şartsız milletindir.” sözünde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?  

 

A
eğitim
B
hak
C
kurtuluş
D
egemenlik
Soru 3
Demokratik bir yönetimin geçerli olduğu ülkede aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?

A
Yasalar her şeyin üstündedir.
B
Yasaları aydınlar belirler.
C
Egemenlik halka aittir.
D
Toplumun huzuru devletçe güvence altındadır.
Soru 4
Yasaların yapıldığı TBMM’de yasaları aşağıdakilerden hangisi belirleyerek aynı zamanda halkın da karar verici olmasını sağlar?

A
Hukukçular
B
Milletvekilleri
C
Anayasa Mahkemesi Başkanı
D
Avukatlar
Soru 5
Aşağıda verilenlerden kaçı egemenlik sembolüdür?

“Bayrak, milli marş, para, anayasa, tarihi eserler”

 

A
3
B
2
C
4
D
5
Soru 6
Seçimle oy kullanmak hangi tür görevdir?

A
Vatan görevi
B
Vatandaşlık görevi
C
Aile görevi
D
Askerlik görevi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi en temel hakkımızdır?

A
Barınma Hakkı
B
Sağlık Hakkı
C
Eğitim Hakkı
D
Yaşama Hakkı
Soru 8
Genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak ve aday olmak hangisi ile ilgilidir?

A
Düşünce Özgürlüğü
B
Katılma Hakkı
C
Eğitim Hakkı
D
Yaşama Hakkı
Soru 9
Ulusun kendi egemenliğini elinde tuttuğu ve bunu seçimlerde seçtiği vekillerle kullandığı yönetim biçimi hangisidir?

A
Padişahlık
B
Meşrutiyet
C
Mutlakiyet
D
Demokrasi
Soru 10

"Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz."

Anayasamızda yer alan yukarıdaki madde aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Düşünce Özgürlüğü
B
Seçme ve Seçilme Hakkı
C
Haberleşme Özgürlüğü
D
Katılma Hakkı
Soru 11

"Hepimiz aile, okul gibi çeşitli grupların içinde bulunuyoruz. Hangi grubun içinde bulunursak bulunalım etkin ve kaƨlımcı bir vatandaş olmalı, bizleri ilgilendiren konularda alınan kararlara katkı sağlamaya çalışmalıyız. "

Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Seyehat Özgürlüğü
B
Düşünce Özgürlüğü
C
Eğitim Hakkı
D
Barınma Hakkı
Soru 12
Demokrasinin olduğu ülkemizde aşağıdakilerden hangisi demokratik değildir?

A
Düşüncelerin özgürce ifade edilmesi.
B
Bütün vatandaşların özgür olması.
C
Kararların bazen çoğunluğun görüşünü yansıtması.
D
Kişilerin can ve mal güvenliğini devletin güvence altına alması.
Soru 13
Demokrasi niçin önemlidir?

A
Başımıza geçenlerin kısa bir süre başta kalmasından dolayı
B
Değişik başkanlar geldiği için
C
Seçim yapıldığı için
D
İnsan haklarını koruduğu ve egemenliğin millete ait olmasını sağladığı için
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanı olmanın koşullarından biri değildir?

A
Türk vatandaşı olmak.
B
Yüksek öğrenimini yapmış olmak.
C
40 yaşını doldurmuş olmak.
D
Milletvekili olmak.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi anayasamızda yer alan temel hak ve hürriyetlerden birisi değildir?

A
Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz
B
Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
C
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
D
Herkes, oynama hürriyetine sahiptir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön