Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Günlük hayatımızda birçok kültürel unsur çok uzun süredir yaşamaktadır. Örneğin yiyecek - içeceklerimiz, geleneklerimiz, kıyafetlerimiz uzun bir tarihi geçmiş sonucu bazıları değişerek bazıları değişmeden günümüze ulaşmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi değişime daha az uğramıştır?

A
Yapı kültürü
B
Yemekler
C
El sanatları
D
Giysilerimiz
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya’daki Çatalhöyük’tür.
B
Frigler Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurdular.
C
İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler.
D
Anadolu’daki en eski yazı örnekleri Babillere aittir.
Soru 3
 • El sanatlarımız
 • Tarihî evlerimiz
 • Yönetim şeklimiz
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürümüzün öğelerinden değildir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 4
 • Ülkemizde bulunan ……………. arasında milli parklar da yer alır.
 • Halk oyunlarında oyuncular ………… giysiler giyerler.
 • Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ……….. günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz.Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?

 

A
doğal varlıklar
B
geleneksel
C
bayram
D
tarihî eserler
Soru 5
 • Ticaretin artmasıyla …………. parayı kullanmaya başladılar.
 • Düşünce özgürlüğüne önem veren …………. döneminde önemli düşünürler yetişti.
 • Arkeoloji müzelerinde Anadolu uygarlıklarına ait ………. bulunmaktadır.
 • Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?

 

A
Frigler
B
Lidyalılar
C
tarihi eserler
D
İyonlar
Soru 6
“Asma Bahçeler ve İştar Kapısı gibi önemli eserler inşa ettiler. Kralları Hammurabi kendi adıyla anılan kanunlar koydu.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir?

A
Sümerler
B
Asurlar
C
Urartular
D
Babiller
Soru 7
 • İsak Paşa Sarayı
 • Kütahya çinisi
 • Kayseri mantısı
Yukarıdaki kültürel öğeler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerine örnektir?

A
I-El sanatı, II-Giyim, III-Festival, şenlik
B
I-Mimari, II-El sanatı, III-Yemek
C
I-Mimari, II-Türkü, III-Halk oyunu
D
I-Halk oyunu II-El sanatı, III-Yemek
Soru 8
“Ege kıyısındaki şehirlerini mimari eserlerle donattılar. Bilime önem verdiler, birçok bilim insanı yetiştirdiler. Fenike alfabesini alarak Latin alfabesine dönüşmesin katkıda bulundular.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?

A
Hititler
B
Lidyalılar
C
Frigler
D
İyonlar
Soru 9
Çevremizde tarihî mekânlar ve yapıtlar bulunur. Aşağıdakilerden hangisi tarihi yapıtlardan birisi değildir?

A
Köprü
B
Heykel
C
Kaldırım
D
Kale
Soru 10
“Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı, tapınaklar inşa etmişler. Bu yapıları aynı zamanda tahıl ürünleri için depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır.” Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Mimari eserler inşa etmişlerdir.
B
Bilimsel çalışmalar yapmışlardır.
C
Tarımla uğraşmışlardır.
D
Komşularıyla barış içinde yaşamışlardır.
Soru 11
“Madencilik, seramik ve mobilyacılık alanlarında eserler verdiler. Başkentleri Tuşpa’ya kale ve su kanalları yaptılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?

A
Lidyalılar
B
Hititler
C
Urartular
D
İyonlar
Soru 12
 • Dilden dile nesilden nesile aktarılır.
 • Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır.
Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayramlar
B
El sanatları
C
Orta oyunu
D
Türküler
Soru 13
“Anadolu’ya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir?

A
Urartular
B
Asurlar
C
Sümerler
D
Babiller
Soru 14
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdiğini söyleyen bir turist müzede aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait bir eser görmüş olamaz?

A
Frigler
B
Urartular
C
Hititler
D
Sümerler
Soru 15
Tatilde çok sayıda tarihî eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir?

A
İzmir saat kulesi
B
Düden Şelalesi
C
Uludağ
D
Abant Gölü
Soru 16
“Tarım hayvancılık yanında dokumacılık, madencilik ve mobilyacılıkta ustalaştılar” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?

A
İyonlar
B
Frigler
C
Hititler
D
Lidyalılar
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır.
B
Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir.
C
El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir.
D
Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir.
Soru 18
“Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu üzerinde ticaret yaptılar. Takas usulüne son verip madeni parayı kullanmaya başladılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?

A
İyonlar
B
Frigler
C
Hititler
D
Lidyalılar
Soru 19
“Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş'i Mısırla imzaladılar. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazdılar. Başkentleri Hattuşa'ya barajlar, saraylar yaptılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?

A
Hititler
B
Urartular
C
Lidyalılar
D
İyonlar
Soru 20
“Yazıyı buldular. Tapınak, okul ve depo olarak kullanılan zigguratlar yaptılar. Ay yılı esaslı takvimi buldular.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir?

A
Urartular
B
Asurlar
C
Babiller
D
Sümerler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön