5.Sınıf Küresel Bağlantılar Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır."

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
İletişim sorunlarının tamamıyla çözüme kavuştuğu
B
Ticarette yaşanan gelişmelerin iletişim ile paralel olduğu
C
İletişim araçlarının insanların hayatına kolaylıklar sağladığı
D
İnsanların ürün ya da hizmete ulaşmasının iletişim araçlarıyla kolaylaştığı
Soru 2
“İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Seyahat
B
Ticaret
C
Ulaşım
D
Turizm
Soru 3
Mısır Piramitlerinin yapılış amacı hangisidir?

A
Firavunlar için konut olarak yapılmıştır.
B
Mısır hazinelerini saklamak için yapılmıştır.
C
"Firavun" adı verilen kralları için mezar olarak yapılmıştır.
D
Yapıldıkları dönemde otel olarak kullanılmak amacıyla yapılmıştır.
Soru 4
Dünya ortak miras eserlerinden biri olan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisinin İnsanlığın Ortak Mirası sınırları içerisinde yer almaktadır?

A
Hindistan
B
Suriye
C
Çin
D
Mısır
Soru 5
“Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ………… adı verilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
İhracat
B
Takas
C
İthalat
D
Etkileşim
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır.
B
Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.
C
Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez.
D
Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır.
Soru 7
İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?

A
Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.
B
İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.
C
İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.
D
İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.
Soru 8
Dünya kültür mirası listesinde bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi ülkemizdedir?

A
Özgürlük Anıtı
B
Piramitler
C
Mostar Köprüsü
D
Kapadokya
Soru 9
"Ortak miras, bütün insanlık tarihin ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerler bütünüdür İnsanlığın Ortak Mirası . Tek bir ulusa at olmayan ortak mirasın bütün insanlığa at olduğu kabul edilmektedir."

Bu bilgiye göre ortak miras ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Maddi ve manevi ögeleri içinde barındırdığı
B
Tüm insanlığın ortak ürünü olduğu
C
Yüzyıllar boyu süren birikimlerin sonucunda oluştuğu
D
Bütün insanların ortak mirastan yararlanamadığı
Soru 10
"Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına……………… …denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
İthalat
B
Takas
C
Etkileşim
D
İhracat
Soru 11
Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülkeler arası dostluğun gelişmesi
B
Ulaşım araçlarının artması
C
Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması
D
Ticaretle uğraşanların artması
Soru 12
Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;

I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması

II. Ön yargıların ortadan kalkması

III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?

 

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I,II ve III
Soru 13
Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?

A
Edebiyat
B
Bilim
C
Müzik
D
Sanat
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülkelere sağladığı faydalar arasında Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor değerlendirilemez?

A
Ülkelerin ekonomisini geliştirir.
B
Kültürel alışveriş yaşanır.
C
Devletler arası ilişkiler artar.
D
Tüm toplumları birbirine yakınlaştırır.
Soru 15
"Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı İnsanların hayatlarını devam ettirmeler için gereksinim duydukları ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bu ihtiyaçların bir kısmını iç ticaret ile kendi ülkelerinde üretilen ürünlerden karşılayan insanlar, bir kısmını da farklı ülkelerde üretilen ürünlerle karşılamışlardır. Böylece farklı ülkelerden ihtiyaçların karşılanmasıyla ülkeler arası ticaret doğmuştur."

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Ülkelerin birbirinden farklı ürünler ürettiği
B
Ticaretin hem ülke içinde hem ülke dışında yapıldığı
C
İnsanların ihtiyaçlarının tamamen birbirine benzediği
D
Ticaretin insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıktığı
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?

A
İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.
B
İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.
C
İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.
D
İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
B
Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını değiştirirler.
C
Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.
D
Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız.
Soru 18
"………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
UNESCO
B
NATO
C
UNİCEF
D
BM
Soru 19
‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?

A
malların kolay taşınmasını sağlar
B
Ticaretin kolaylaşmasını sağlar
C
kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar
D
üretimin yavaşlamasını sağlar
Soru 20
”……… dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
NATO
B
UNİCEF
C
UNESCO
D
BM
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön