5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sahip çıkmamız ve korumamız gereken kültürel değerlerimizden birisi değildir?

A
Yemeklerimiz
B
Bölgelerimiz ve yörelerimiz
C
Müzik ve folklorumuz
D
Yöresel kıyafetlerimiz
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler derisinin konularından birisi olamaz?

A
Olayları sorgulama
B
Çevremizdeki olaylardan etkilenmeme
C
Bilinçlenme ve duyarlı olma
D
Hak arama
Soru 3
Resmi kurumlar yaptığımız şikayetleri ne kadar zamanda inceleyip çözmek ya da cevaplamak zorundadır?

A
1 ay
B
3 gün
C
7 gün
D
3 ay
Soru 4
Resmi kurumlara şikâyetlerimizi bildirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıyız?

A
Telefon etmek
B
Sözleşme yapmak
C
Mektup yazmak
D
Dilekçe vermek
Soru 5
Sosyal bilgiler dersi öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dilimizin inceliklerini öğrenir ve geliştiririz.
B
Kültürel miraslarımızı koruma konusunda duyarlı olmamızı sağlar.
C
Milli ve manevi değerlerimiz tanır ve sahipleniriz.
D
Kültürümüzü ve tarihimizi tanır, ulusal bilincimizi geliştiririz.
Soru 6
Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
Farklı ülkeler hakkında bilgi sahibi oluruz.
B
İnsanın anatomik yapısını tanırız.
C
Ülkemizin kültürünü tanıma fırsatı buluruz.
D
Doğru karar verme ve empati kurmayı öğreniriz.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun duygu ve şüncelerini anlamaya çalışmasıdır?

A
Empati
B
Sempati
C
Terapi
D
Telepati
Soru 8
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so­runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
B
Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır.
C
Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.
D
Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?

A
Reklam Kurulu,
B
Bölge İdare Mahkemesi,
C
Tüketici Mahkemesi,
D
Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
Soru 10
Sokağımızdaki çöpler toplanmadığı zaman aşağıdaki kurumların hangisini ararız?

A
Valilik
B
Zabıta
C
Polis
D
Belediye
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi içerisinde kazandığımız bilgi ve becerilerden birisi değildir?

A
Benzer ve farklı yönlerimizi önemsemeyiz.
B
Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda duyarlı oluruz.
C
Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız.
D
Hak ve sorumluluklarımız bilir ve sahip çıkarız.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin konusu değildir?

A
Yönetim sistemi
B
Vatandaşlık görevleri
C
Dolaşım sistemi
D
Adalet sistemi
Soru 13
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?

A
Belediyeler,
B
Muhtarlıklar,
C
Defterdarlık
D
Kaymakamlıklar,
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?

A
Dilekçe verme hakkı,
B
İtiraz etme hakkı,
C
Tüketici Hakları Hakem Heyeti,
D
Vergi verme hakkı,
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenirken edindiğimiz bilgi ve becerilerden birisi değildir?

A
İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız.
B
Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğreniriz.
C
İnsanlara saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini öğreniriz.
D
Çevremizde yaşanan sosyal ve toplumsal olaylardan uzak durmayı öğreniriz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön