5.Sınıf Yeni Okulum Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yaşadığımız ya da tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına ne denir?

A
Genellik
B
Çok Anlamlılık
C
Geniş Yönlülük
D
Çok Boyutluluk
Soru 2
Çocukluğumda okula gitmek için yarım saat yürürdüm. Bu zorlukları bildiğim için çocukluğumun geçtiği mahalleme 32 derslikli bir okul yaptırdım. Fatih mahallesine yeni bir okul yapıldıktan sonra?
  • Mahallede yeni iş yerleri açılır
  • Mahallede konut ihtiyacı artar
  • Mahalleden başka yerlere göçler olur
Gibi durumlardan hangisi ya da hangilerinin gelişmesi beklenir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 3
Çorum’un Alaca ilçesinde rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan A.C.’ye domuz gribi teşhisi konulduğu için ildeki bütün sağlık personelinin izinleri iptal edilerek önlem alınmaya başlandı. Verilen olay aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A
Olaylar durduk yerde çıkar
B
Domuz gribinin ilk görüldüğü yer Çorum’dur
C
Sağlık personeli aynı anda izin kullanmaktadır.
D
Olayların sonuçları çok geniş alanları etkileyebilir.
Soru 4
Aşağıda bazı olgular verilmiştir:
  • Isparta, Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır
  • Türkiye’nin başkenti Ankara’dır
  • Nüfusu en kalabalık şehir İstanbul’dur
Buna göre "olgu" için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Doğruluğu ölçülemez, ispat edilemez.
B
Doğruluğu araştırma yapılarak kanıtlanabilir.
C
Kişiden kişiye değişebilir.
D
Doğruluğu kanıtlanamaz.
Soru 5
Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Bu olay çok boyutlu bir olaydır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın boyutlarından birisi olamaz?

A
İnsanların sosyal ve psikolojik sorunlar yaşaması.
B
Deprem nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalar.
C
Depremde binaların yıkılması ve insanların ölmesi.
D
Depremin ülke ekonomisine verdiği zarar.
Soru 6
Olayların ilk bakışta gördüğümüz nedenleri ve sonuçları vardır. Ancak olaylar yakından incelendiğinde, bir çok sebep ve sonuçla karşılaşılır. Bu durum, olayların çok boyutluluğunu gösterir. Buna göre olaylar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
Bir olayın nedeni başka bir olayın sonucu olabilir
B
Bir olayın birden fazla nedeni olabilir
C
Her olay kendiliğinden ortaya çıkar
D
Her olayın bazı sonuçları vardır
Soru 7
İş adamı Ali Çalıkuşu 19.200 nüfusu olan Denizli’nin Sarayköy ilçesine büyük bir tekstil fabrikası kurmak istiyor. Bu fabrika kurulduğunda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin olması beklenmez?

A
Halkın gelir seviyesi artar
B
İlçede konut sayısı artar
C
İşsizlik artar
D
İlçeye göçler olur
Soru 8
Furkan: Tam ödevime başlamıştım misafir geldi. “Diğer odada çalışayım” dedim, bu sefer elektrikler gitti. Mum ışında çalışırken de uyuyakaldığım için ödevimi yapamadım. Furkan’ın ödevini yapamaması olayların hangi yönüne bir örnektir?

A
Olayların birden çok sebebi olabilir
B
Olaylar bir birine benzer
C
Olayların birden çok sonucu olabilir
D
Olaylar toplumsallık içerir
Soru 9
Meydana gelen olaylarda çok boyutluluk vardır. Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyutlu olması ile ilgili bir olgu değildir?

A
Olayların tümü kontrol altına alınabilir
B
Olaylar, birden çok sebebi olabilir
C
Bir olayın, birden çok sonucu olabilir
D
Bir olayın nedeni, yine başka bir olaydır
Soru 10
Bir olayın görünen ve görünmeyen pek çok sebebi ve sonucu vardır: I.Olayların sadece sonuçlarına bakılması II.Olayların çok boyutlu olarak incelenmesi III. Olayların nedenlerine daha çok önem verilmesi Bu verilenlere göre hangisi ya da hangilerine dikkat edilmesi gerekir?

A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız l
D
Yalnız II
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ayrıca demokratik yaşam tarzı ile hak ve sorumluluklarımızı bilmemiz iyi bir öğrenci olmamızı sağlar.
B
Benzer ve farklı özelliklerimizin farkında oluruz.
C
Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız.
D
Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda fikirler üretebilir ve daha duyarlı oluruz.
Soru 12
“Mahallemize açılacak bir fabrika, çevredeki eğitimi etkiler, farklı iş kollarının gelişmesini sağlar, insanların yaşamını etkiler.” Ahmet’in bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır?

A
Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur.
B
Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir.
C
Olaylar toplum içinde hazır bulunur.
D
Olaylar, birden fazla nedene bağlıdır.
Soru 13
İnsanlar olayları yorumlarken düşüncelerini, bazen bir olguya bazen de bir görüşe göre ifade ederler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olgudur?

A
Kırsal kesimde atık kağıtların toplanmasına gerek yoktur.
B
Türkiye'de yasalar TBMM tarafından çıkarılır.
C
Doğu Anadolu Bölgesi, yüz ölçümü en büyük olan bölgedir.
D
Erzurum, Ankara'nın doğusunda yer alır.
Soru 14
Meydana gelen ya da ortaya çıkan hal, iş veya duruma olay denir. Bu olayların bir kısmına doğrudan tanıklık yapar ya da içinde yer alırız. Bir kısmına da televizyon, radyo, gazete gibi çeşitli iletişim araçlarından ya da çevremizdeki insanlardan öğreniriz. Bir olay hakkında karar verirken hangisine bakarsak yanılmış oluruz?

A
Olayın tüm yönleriyle etki ve sonuçlarını göz önüne alınmalı
B
Olayla ilgili bilimsel verilere bakılmalı
C
Olayın yalnızca olumsuz yönlerine vurgu yapılmalı
D
Olayın birçok sebebi olabileceğine dikkat edilmeli.
Soru 15
Her olayın mutlaka bir sebebi ve bunun sonucunda değişik sonuçları vardır. Bu sözler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A
Olayların sebebinden çok sonucu önemlidir
B
Olaylar birbirinden bağımsız gelişmektedir
C
Sebebi aynı olan olayların sonuçları da aynı olur
D
Bir olayın sonucu diğerinin sebebi olabilir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön