Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Resmi kurumlara şikâyetlerimizi bildirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıyız?

A
Telefon etmek
B
Mektup yazmak
C
Sözleşme yapmak
D
Dilekçe vermek
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sahip çıkmamız ve korumamız gereken kültürel değerlerimizden birisi değildir?

A
Müzik ve folklorumuz
B
Yöresel kıyafetlerimiz
C
Yemeklerimiz
D
Bölgelerimiz ve yörelerimiz
Soru 3
Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
Ülkemizin kültürünü tanıma fırsatı buluruz.
B
Doğru karar verme ve empati kurmayı öğreniriz.
C
İnsanın anatomik yapısını tanırız.
D
Farklı ülkeler hakkında bilgi sahibi oluruz.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi içerisinde kazandığımız bilgi ve becerilerden birisi değildir?

A
Benzer ve farklı yönlerimizi önemsemeyiz.
B
Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda duyarlı oluruz.
C
Hak ve sorumluluklarımız bilir ve sahip çıkarız.
D
Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?

A
Vergi verme hakkı,
B
İtiraz etme hakkı,
C
Dilekçe verme hakkı,
D
Tüketici Hakları Hakem Heyeti,
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenirken edindiğimiz bilgi ve becerilerden birisi değildir?

A
İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız.
B
Çevremizde yaşanan sosyal ve toplumsal olaylardan uzak durmayı öğreniriz.
C
Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğreniriz.
D
İnsanlara saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini öğreniriz.
Soru 7
Resmi kurumlar yaptığımız şikayetleri ne kadar zamanda inceleyip çözmek ya da cevaplamak zorundadır?

A
3 gün
B
3 ay
C
7 gün
D
1 ay
Soru 8
Sokağımızdaki çöpler toplanmadığı zaman aşağıdaki kurumların hangisini ararız?

A
Belediye
B
Valilik
C
Zabıta
D
Polis
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler derisinin konularından birisi olamaz?

A
Bilinçlenme ve duyarlı olma
B
Olayları sorgulama
C
Hak arama
D
Çevremizdeki olaylardan etkilenmeme
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?

A
Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,
B
Bölge İdare Mahkemesi,
C
Tüketici Mahkemesi,
D
Reklam Kurulu,
Soru 11
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?

A
Defterdarlık
B
Belediyeler,
C
Muhtarlıklar,
D
Kaymakamlıklar,
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun duygu ve şüncelerini anlamaya çalışmasıdır?

A
Terapi
B
Sempati
C
Telepati
D
Empati
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin konusu değildir?

A
Dolaşım sistemi
B
Vatandaşlık görevleri
C
Yönetim sistemi
D
Adalet sistemi
Soru 14
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.
B
Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so­runlarının çözümünde empati kurmalıdır.
C
Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır.
D
Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.
Soru 15
Sosyal bilgiler dersi öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kültürümüzü ve tarihimizi tanır, ulusal bilincimizi geliştiririz.
B
Dilimizin inceliklerini öğrenir ve geliştiririz.
C
Kültürel miraslarımızı koruma konusunda duyarlı olmamızı sağlar.
D
Milli ve manevi değerlerimiz tanır ve sahipleniriz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
15 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön